Hlavní navigace

MILLENNIUM,a.s.

Firma MILLENNIUM,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3836, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 56 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61057703

Sídlo:

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 3. 1996

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

4725 Maloobchod s nápoji
56300 Pohostinství
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3836, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MILLENNIUM,a.s. od 10. 8. 2015

Obchodní firma

MILLENNIUM,a.s. do 10. 8. 2015 od 17. 7. 2015

Obchodní firma

MILLENNIUM,a.s. do 17. 7. 2015 od 22. 6. 2015

Obchodní firma

MILLENNIUM,a.s. do 22. 6. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

MILLENNIUM,a.s. do 17. 6. 2015 od 13. 3. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 13. 3. 1996

adresa

Těšnov 1059/1
Praha 11000 od 27. 10. 2016

adresa

Těšnov 1
Praha 1 do 27. 10. 2016 od 13. 3. 1996

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 13. 2. 2015

Hostinská činnost od 26. 11. 2012

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 4. 2011

zastavárenská činnost do 21. 4. 2011 od 24. 1. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 21. 4. 2011 od 24. 1. 2006

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 21. 4. 2011 od 24. 1. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 21. 4. 2011 od 24. 1. 2006

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 21. 4. 2011 od 24. 1. 2006

reklamní činnost a marketing do 21. 4. 2011 od 24. 12. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware do 21. 4. 2011 od 24. 12. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 21. 4. 2011 od 24. 12. 2002

vydavatelská činnost do 21. 4. 2011 od 13. 3. 1996

nakladatelská činnost do 21. 4. 2011 od 13. 3. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné do 21. 4. 2011 od 13. 3. 1996

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti MILLENNIUM a.s. takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 46.000.000,- Kč, tedy ze stávající částky 10.000.000,- Kč na novou celkovou výši 56.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 46.000.000,-- Kč se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomická stabilizace společnosti. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 46 kusů kmenových akcií, znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost HENDON a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 271 92 237. Společnost HENDON a.s., jako jediný akcionář společností MILLENNIUM a.s. se vzdává přednostního práva na úpis 46 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na akcii, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti MILLENNIUM a.s. p odle tohoto rozhodnutí. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti HENDON a.s., ve výši 7.361 537,67 Kč z titulu smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15. prosince 2005 mezi společností HENDON a.s. jako p ostupníkem a společností Group 77 a.s., IČO: 261 15 492, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, jako postupitelem. Tato pohledávka je na základě dohody o vypořádání závazků ze dne 19. prosince 2005 uzavřené mezi společností Millennium a.s. a společnost í Hendon a.s. ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 12. listopadu 2007 splatná do 19. prosince 2010 (dále jen „Pohledávka 1“). Tato Pohledávka 1 je plně způsobilá k řádnému započtení. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti HENDON, a.s.ve výši 28.006.306,-- Kč z toho jistina celkem 25 587 648,30 Kč a úrok z jistiny za období od 17. ledna 2006 do 31. prosince 2012 celkem 2 418 657,70 Kč) z titulu dohody o vypořádání závazků uzavřené dne 29. srpna 2005 mezi společností Millennium a.s. a společností Hendon a.s. ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 2006 a dodatku č. 2 ze dne 12. listopadu 2007 (dále jen &#82 22;Pohledávka 2“). Tato Pohledávka 2 je plně způsobilá k řádnému započtení. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti HENDON a.s. ve výši 10. 699. 997,-- Kč z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. 3. 2013 mezi společností HENDON a.s. jako postu pníkem a společností BPA sport marketing a.s., IČO: 25069764, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 jako postupitelem, která představuje neuhrazenou jistinu půjčky ve výši 9. 991. 083,-- Kč spolu s neuhrazeným úrokem z půjčky ke dni 31.12. 2012 ve výši 708.914,-- Kč splatných do 31. března 2013 z titulu rámcové smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a společností Millennium a.s. jako dlužníkem dne 10. srpna 2009 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 3. ledna 201 0 a dodatku č. 2 ze dne 20. prosince 2011 (dále jen "Pohledávka 3"). Tato Pohledávka 3 je plně způsobilá k řádnému započtení. Existence Pohledávek 1 - 3 společnosti HENDON a.s. za společností MILLENNIUM a.s. byla ověřena a potvrzena zprávou auditora BDO Audit s.r.o., Olbrachtova 1980/5, Praha 4, IČO 453 14 381, auditorské oprávnění č. 018. Připouští započtení peněžitých pohledávek upisovatele - společnosti HENDON a.s., a to Pohledávky 1 co do výše 7.361.537,67 Kč, Pohledávky 2 co do výše 28.006.306,-- Kč a Pohledávky 3 co do výše 10.632.156,33 Kč proti pohledávce společnosti MILLENNIUM a.s. na splacení emisního kursu 46 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti MILLENNIUM a.s., když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením shora uvedených pohledávek, než splacení dluhu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností HENDON a.s., ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti MILLENNIUM a.s., na adrese Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, mezi předem ur čeným zájemcem, společností HENDON a.s. a společností MILLENNIUM a.s.. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku a končí uplynutím třiceti dnů od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. Stanoví pravidla postupu uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku, b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady d) peněžitá pohledávka upisovatele společnosti HENDON a.s., bude započtena ve výši 46.000.000,- Kč na splacení emisního kursu 46 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč každé z nich, upsané předem určeným záj emcem společností HENDON a.s. na zvýšení základního kapitálu e) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají (přičemž zcela zanikne Pohledávka 1 a Pohledávka 2, Pohledávka 3 zanikne pouze co do výše 10.632.156,33 Kč), a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. do 24. 5. 2013 od 30. 4. 2013

Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 9,000.000,-Kč na 10,000.000,-Kč takto: - Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 90 ks. kmenových akcií znějícíchna majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs je stanoven ve výši 100.000,-Kč. - Upisování akcií nad částku 9,000.000,-Kč se nepřipouští. - Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, a to tak,že budou upsány akcionáři podle dohody podle § 205 obchod.zák. - Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 1 měsíce ode dne, kdy bude zapsáno usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 26. 10. 1998 od 12. 2. 1998

Společnost je právním nástupcem vymazané spol.MILLENNIUM s.r.o. IČ: 629 14 006,Rg C 35342 , na kterou přešla veškerá práva a závazky vymazané společnosti. od 13. 3. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 56 000 000 Kč

od 24. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 24. 5. 2013 od 26. 10. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 26. 10. 1998 od 13. 3. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 od 13. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 46 od 13. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 46 do 13. 2. 2015 od 24. 5. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 13. 2. 2015 od 26. 10. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 26. 10. 1998 od 13. 3. 1996

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 21. 10. 2015

vznik funkce: 21. 10. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Mikeš

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2015

5. května 1660/39, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  REMA INVEST, s. r. o.

  Jaurisova 515/4, Praha, 140 00

 • jediný člen správní rady

  TRADCOM a.s.

  Poděbradská 541/29, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

 • jediný člen správní rady, statutární ředitel

  MICOMAT, a.s.

  Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Martin Mikeš

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2015

5. května 1660/39, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2015

vznik členství: 12. 1. 2015

vznik funkce: 12. 1. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 12. 1. 2015

vznik funkce: 12. 1. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Petra Pavelková

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 15. 4. 2011

zánik členství: 14. 8. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2011

zánik funkce: 14. 8. 2014

K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Pígl

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 14. 8. 2014

zánik funkce: 14. 8. 2014

Lucinková 584/4, Praha 9, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Pavelková

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 15. 4. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2011

K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petra Pavelková

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik funkce: 15. 4. 2011

K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Páral

člen

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik funkce: 1. 5. 2006

zánik funkce: 1. 5. 2011

U Zahrádek 142, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Luboš Pázler

člen představenstva

První vztah: 24. 12. 2002 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

vznik členství: 19. 7. 2002

zánik funkce: 1. 5. 2006

Zacharská 1269, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Luboš Koželuh

člen

První vztah: 15. 8. 2000 - Poslední vztah: 24. 12. 2002

zánik členství: 19. 7. 2002

Pod Švabinami 44, Plzeň, Česká republika

Barbora Urbánková

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2000 - Poslední vztah: 24. 12. 2002

zánik členství: 19. 7. 2002

Karpatská 858/3, Praha 10, Česká republika

JUDr. Miroslav Augustin

člen

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2000

Krátká 16, Praha 10, Česká republika

Barbora Urbánková

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2000

Ondříčkova 1, Praha 3, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 24. 12. 2002

zánik členství: 19. 7. 2002

zánik funkce: 19. 7. 2002

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

PhDr. Petr Dufek

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Vellušova 1853, Praha 5, 155 00, Česká republika

ing. Jan Roušal

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 11. 6. 1997

Lidická 15, České Budějovice, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 11. 6. 1997

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

ing. Jaroslav Konderla

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 8. 7. 1996

Jasmínová 18, Opava, Česká republika

Petr Svoboda

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Chrášťany 86, Česká republika

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

od 13. 2. 2015

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

do 13. 2. 2015 od 24. 12. 2002

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 24. 12. 2002 od 12. 2. 1998

Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 12. 2. 1998 od 13. 3. 1996

Dozorčí rada

Historické vztahy

Miroslav Reitinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 1. 8. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2011

Trávníčkova 1765/7, Praha, 155 00, Česká republika

Petra Hajduová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 14. 8. 2014

zánik funkce: 14. 8. 2014

Paláskova 1107/2, Praha 8, 182 00, Česká republika

František Hýbl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 14. 8. 2014

zánik funkce: 14. 8. 2014

Luštěnická 720/7, Praha 9, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Reitinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 9. 8. 2015

vznik členství: 1. 8. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2011

Trávníčkova 1765/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 1. 8. 2011

U Zahrádek 144, Praha 10, 103 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 1. 8. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2007

zánik funkce: 1. 8. 2011

Trávníčkova 1765/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2006 - Poslední vztah: 24. 7. 2007

vznik členství: 1. 8. 2006

Trávníčkova 1765/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrouda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 19. 12. 2010

Prachatická 211, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 24. 7. 2007

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 28. 6. 2007

vznik funkce: 19. 12. 2005

zánik funkce: 28. 6. 2007

Chudenická 1079/10, Praha 10, 102 00, Česká republika

Petr Nitsche

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2005 - Poslední vztah: 24. 8. 2006

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 1. 8. 2006

K Vodárně 448, Čerčany, 257 22, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 19. 12. 2005

U Zahrádek 142, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Pavel Tojšl

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 19. 12. 2005

vznik funkce: 15. 12. 2004

zánik funkce: 19. 12. 2005

Vinohradská 1595/31, Praha 2, Česká republika

Šárka Gáliková

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 15. 2. 2005

zánik členství: 15. 12. 2004

Parmská 352, Praha 10, Česká republika

Mgr. Prokop Beneš

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 24. 12. 2002

zánik členství: 12. 6. 2001

Prosecká 679/123, Praha 9, Česká republika

Jan Trajbold

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 24. 12. 2002

zánik členství: 22. 10. 2001

V podhájí 614/26, Praha 4, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Aleš Rozehnal

První vztah: 11. 6. 1997 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Krakovská 15, Praha 1, Česká republika

JUDr. Vladimír Zavadil

První vztah: 8. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Petržílova 3303, Praha 4, Česká republika

ing. Roman Štěrba

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 11. 6. 1997

Mexická 3, Praha 10, Česká republika

Pavel Svoboda

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Hostivice 1027, Česká republika

ing. Ondřej Pomněn

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 8. 7. 1996

Englišova 54, Opava, Česká republika

Další vztahy firmy MILLENNIUM,a.s.

REDEMPTOR a.s.

První vztah: 9. 11. 2015

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Antonín Charouz

  předseda představenstva, člen představenstva

  Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

 • Nikola Hušková

  člen dozorčí rady

  Na pecích 120/24, Praha, 182 00, Česká republika

 • Andrea Havlíčková

  člen dozorčí rady

  Kosmonautů 163, Děčín, 405 02, Česká republika

 • Ing. Martina Jurčová

  člen představenstva

  Matice Slovenskej 4769/6, Prešov, Slovenská republika

 • Jacques Raymond Sicotte

  člen představenstva

  Berlioz 80-Apt. 201, Verdun, Nun´s Islands, Kanada

 • Dita Trajboldová

  člen

  V Podhájí 614/26, Praha 4, 140 00, Česká republika

 • Ing. Jan Pígl

  předseda

  Mendelova 738/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Auto Corson a.s.

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Auto Corson a.s.

První vztah: 21. 4. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Auto Corson a.s.

První vztah: 16. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 4. 2011

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Akcionáři

REDEMPTOR a.s., IČ: 63078511

Těšnov, Česká republika, Praha 1

od 9. 11. 2015

Auto Charouz a.s., IČ: 27192237

Těšnov, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 9. 11. 2015 od 13. 2. 2015

HENDON a.s., IČ: 27192237

Těšnov, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 13. 2. 2015 od 21. 4. 2011

HENDON a.s., IČ: 27192237

Fügnerovo nám., Česká republika, Praha 2, 120 00

do 21. 4. 2011 od 16. 9. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 5. 1996

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 4. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 5. 1996

Insolvenční rejstřík

MILLENNIUM, a.s.

spisová značka: INS 31138/2015

stav řízení:

poslední záznam: 2016-02-26 10:27:42.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).