Hlavní navigace

Auto Corson a.s.

Firma Auto Corson a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9640, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 100 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27192237

Sídlo:

Kolbenova 609/38, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 11. 2004

DIČ:

CZ27192237

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
64200 Činnosti holdingových společností
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9640, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Auto Charouz a.s. od 22. 6. 2015

Obchodní firma

Auto Charouz a.s. do 22. 6. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

HENDON a.s. do 17. 6. 2015 od 3. 11. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 3. 11. 2004

adresa

Kolbenova 609/38
Praha 19000 od 1. 8. 2019

adresa

Služeb 256/5
Praha 10800 do 1. 8. 2019 od 26. 11. 2015

adresa

Těšnov 1059/1
Praha 1 11000 do 26. 11. 2015 od 22. 4. 2008

adresa

Fügnerovo nám. 1808/3
Praha 2 12000 do 22. 4. 2008 od 3. 11. 2004

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 10. 2014

zprostředkování obchodu do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

velkoobchod do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

realitní činnost do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

správa a údržba nemovitostí do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

reklamní činnost a marketing do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

zprostředkování služeb do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti HENDON a.s. (dále jen Společnost) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti, a to o částku 1.098.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát osm milionů korun českýc h) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 109 (jednostodevět) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) 8 (osm) kusů kmenových listinných akcií na majitele, ka ždá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč bude činit 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a emisní kurz každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy : jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,-- Kč. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního z ákoníku je přílohou číslo 4 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Dalwood Enterprises Ltd., se sídlem London N3 1 RL, Velká Británie (dále jen "Upisovatel"). Upisovatel upíše a splatí 109 (jednostodevět) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) 8 (osm) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000 .000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstří ku vedeného Městským soudem v Praze. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - Upisovatelem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Upisovatele za Společností (dále jen Pohledávka) proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Pohledávka Upisovatele za Společností představuje neuhraz enou úplatu za postoupení pohledávek na základě následujících smluv: a) smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 25. listopadu 2004 mezi společností Dalwood Enterprises Ltd. a společností HENDON a.s. (dále jen Část 1 Pohledávky). b) smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23. června 2005 mezi společností Dalwood Enterprises Ltd. a společností HENDON a.s (dále jen Část 2 Pohledávky). c) smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 20. září 2005 mezi společností Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, a HENDON a.s. (dále jen Část 3 Pohledávky). Část 3 Pohledávky byla poté postoupena na společnost Dalwood Enterprises Ltd. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 3. srpna 2006 mezi společností Elana Anstalt a společností Dalwood Enterprises Ltd. d) smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15. června 2005 mezi společností Dalwood Enterrises Ltd. a společností HENDON a.s. (dále jen Část 4 Pohledávky) Potvrzení auditora Ing. Jiřiny Kuncové, č. osvědčení 0197 ze dne 4. října 2006 o existenci pohledávky je přílohou číslo 5 notářského zápisu. Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a), přičemž: 1) Nejdříve bude proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií započtena Část 1 Pohledávky ve výši 640.197.000 Kč (slovy: šestsetčtyřicet milionů jednostodevadesátsedm tisíc korun českých). 2) Následně bude proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií započtena Část 2 Pohledávky ve výši 130.900.000 Kč (slovy: jednostotřicet milionů devětset tisíc korun českých). 3) Následně bude proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií započtena Část 3 Pohledávky ve výši 200.000.000 Kč (slovy : dvěstě milionů korun českých). 4) Následně bude proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií započtena Část 4 Pohledávky ve výši 566.316.700 Kč (slovy: pětsetšest milionů třistašestnáct tisíc sedmset korun českých) (tato Část 4 Pohledá vky vznikla v měně EUR a pro účely zvýšení základního kapitálu a započtení byla její výše přepočtena kurzem k 30. září 2006 1 EUR = 28,33 CZK), a to pouze částečně. Pohledávka Upisovatele za Společností tak bude započtena proti Pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií pouze do výše tohoto emisního kursu, tj. do výše 1.098.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesátosm milionů k orun českých). do 20. 11. 2006 od 13. 10. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 100 000 000 Kč

od 20. 11. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 11. 2006 od 3. 11. 2004
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 23. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 109 od 23. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 od 23. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 109 do 23. 10. 2014 od 20. 11. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 do 23. 10. 2014 od 20. 11. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2004

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jiří Lojka

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 4. 7. 2019

Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

ing.arch. Petr Gregor

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 26. 10. 2016

zánik členství: 31. 5. 2018

vznik funkce: 26. 10. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2018

Na klášterním 1834/17, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Gratore a.s.

  Mělnická 584/10, Praha Malá Strana (Praha 5), 150 00

ing.arch. Petr Gregor

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 26. 10. 2016

zánik členství: 31. 5. 2018

vznik funkce: 26. 10. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2018

Na klášterním 1834/17, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Gratore a.s.

  Mělnická 584/10, Praha Malá Strana (Praha 5), 150 00

Ing. Petr Speychal

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2014

zánik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 23. 10. 2014

zánik funkce: 26. 10. 2016

Třeboňská 530/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Speychal

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2014

zánik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 23. 10. 2014

zánik funkce: 26. 10. 2016

Třeboňská 530/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Charouz

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2015

vznik členství: 23. 10. 2014

zánik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 23. 10. 2014

zánik funkce: 15. 6. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Charouz

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 23. 10. 2014

vznik funkce: 23. 10. 2014

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 23. 10. 2014

vznik funkce: 23. 10. 2014

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Speychal

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 23. 10. 2014

vznik funkce: 23. 10. 2014

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dušan Heger

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 23. 10. 2014

zánik členství: 4. 7. 2019

Trhová 2308/1, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 28. 1. 2013

zánik členství: 23. 10. 2014

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 28. 1. 2013

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Mgr. Olga Vávrová

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 1. 11. 2007

V Kapslovně 2770/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Olga Vávrová

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 2. 2006

vznik členství: 28. 6. 2005

V Kapslovně 2770/1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Olga Kabrhelová

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 9. 2005

vznik členství: 28. 6. 2005

Kollárova 1584, Písek, 397 01, Česká republika

Mgr. Petr Řehák

člen

První vztah: 17. 1. 2005 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 28. 6. 2005

vznik funkce: 3. 11. 2004

zánik funkce: 30. 11. 2004

Petrohradská 447/9, Praha 10, 101 00, Česká republika

MgA. Romana Khauerová

člen

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2005

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 30. 11. 2004

Novoborská ul. 616, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Petr Řehák

předseda

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2005

vznik členství: 3. 11. 2004

vznik funkce: 3. 11. 2004

Petrohradská 447/9, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jana Myšková

člen

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2005

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 30. 11. 2004

Stará Huť 378, 262 02, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech kterýkoli člen představenstva samostatně.

od 10. 5. 2016

Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva.

do 10. 5. 2016 od 23. 10. 2014

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje člen představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 23. 10. 2014 od 17. 1. 2005

K jednání a podepisování jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně.

do 17. 1. 2005 od 3. 11. 2004

Dozorčí rada

Historické vztahy

Michaela Prudičová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 9. 11. 2015

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 9. 11. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2019

Zbudovská 761/3, Praha, 142 00, Česká republika

Gabriela Červenková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

K zahrádkám 1024/43, Praha, 155 00, Česká republika

Gabriela Červenková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

K zahrádkám 1024/43, Praha, 155 00, Česká republika

Gabriela Červenková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

U druhé baterie 786/13, Praha 6, 162 00, Česká republika

Andrea Havlíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

Kosmonautů 163, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Andrea Havlíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

Kosmonautů 163, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Antonín Blažek

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2012

zánik funkce: 9. 11. 2015

Na Ořechovce 737/61, Praha 6, 162 00, Česká republika

JUDr. Antonín Blažek

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2012

zánik funkce: 9. 11. 2015

Na Ořechovce 737/61, Praha 6, 162 00, Česká republika

Václav Stoklasa

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2006 - Poslední vztah: 8. 8. 2012

vznik členství: 18. 1. 2006

zánik členství: 18. 4. 2011

vznik funkce: 18. 1. 2006

zánik funkce: 18. 4. 2011

Hrudičkova 2114, Praha 4, 148 00, Česká republika

Radim Čižmar

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2006 - Poslední vztah: 8. 8. 2012

vznik členství: 18. 1. 2006

zánik členství: 18. 4. 2011

Gregorova 43, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Jindřich Laitner

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2006 - Poslední vztah: 8. 8. 2012

vznik členství: 18. 1. 2006

zánik členství: 18. 4. 2011

Gercenova 3/856, Praha 10, 102 00, Česká republika

Václav Stoklasa

předseda

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 2. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 18. 1. 2006

vznik funkce: 3. 11. 2004

zánik funkce: 18. 1. 2006

Hrudičkova 2114, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jaroslava Šindelářová

člen

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 2. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 18. 1. 2006

Na Rokytce 8, Praha 8, 180 00, Česká republika

Radim Čižmar

člen

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 2. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 18. 1. 2006

Gregorova 43, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další vztahy firmy Auto Corson a.s.

Historické vztahy

Jacques Raymong Sicotte

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

Verdun, Nun's Islands, Les Verriéres, Berlioz, 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada

Jacques Raymond Sicotte

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 11. 12. 2006

Verdun, Nun's Islands, Les Verriéres, Berlioz, 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada

Mgr. Jakub Kotrba

První vztah: 17. 1. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

Olivova 1116/6, Říčany, Česká republika

EF Insolvence v.o.s.

První vztah: 8. 10. 2020

U Prašné brány 1078/1, Praha Staré Město, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Emil Fischer MBA

  Statutární orgán - společník

  V podhájí 625/7, Praha, 147 00, Česká republika

 • Mgr. Martin Hausner

  Statutární orgán - společník

  Nad mlýnským potokem 641/12, Praha, 107 00, Česká republika

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s.

První vztah: 23. 8. 2019 - Poslední vztah: 8. 10. 2020

Rokycanova 2921, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

CORSON Solution a.s.

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

Revoluční 1082/8, Praha, 110 00

Akcionáři

CORSON Solution a.s., IČ: 02772124

Revoluční 1082/8, Česká republika, Praha, 110 00

do 1. 10. 2018 od 23. 10. 2014

ELANA ANSTALT

Lichtenštejnské knížectví, Vaduz

do 23. 10. 2014 od 4. 3. 2013

Jacques Raymong Sicotte

Kanada

do 26. 10. 2005 od 26. 10. 2005

Jacques Raymond Sicotte

Kanada

do 11. 12. 2006 od 26. 10. 2005

Mgr. Jakub Kotrba

Olivova, Česká republika, Říčany

do 26. 10. 2005 od 17. 1. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 11. 2004

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 11. 2004
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).