Hlavní navigace

ACT Praha a.s.

Firma ACT Praha a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2493, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 419 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60196483

Sídlo:

Na Poříčí 1046/24, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 3. 1994

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2493, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ACT Praha a.s. od 27. 2. 2006

Obchodní firma

ACT Praha a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Charouz Holding, a.s. do 17. 6. 2015 od 28. 3. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 28. 3. 1994

adresa

Na poříčí 1046/24
Praha 11000 od 20. 6. 2023

adresa

Těšnov 1059/1
Praha 1 11000 do 20. 6. 2023 od 29. 4. 2009

adresa

Revoluční 8/1082
Praha 1 11000 do 29. 4. 2009 od 9. 4. 2008

adresa

Těšnov 1/1059
Praha 1 do 9. 4. 2008 od 19. 10. 1994

adresa

Na Poříčí 43
Praha 1 do 19. 10. 1994 od 28. 3. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 4. 2016

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 27. 4. 2016 od 12. 3. 2004

zprostředkování úvěrů do 6. 4. 2006 od 15. 2. 2000

poskytování ručení za bankovní úvěry a směnečné závazky do 6. 4. 2006 od 15. 2. 2000

Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti pojišťovnictví do 27. 4. 2016 od 22. 4. 1998

zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu do 27. 4. 2016 od 29. 5. 1996

poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice do 27. 4. 2016 od 29. 5. 1996

poradenská činnost ve stavebnictví do 27. 4. 2016 od 29. 5. 1996

zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic (s vyjímkou činností uvedených v § 3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) do 27. 4. 2016 od 29. 5. 1996

zprostředkování ve stavebnictví do 27. 4. 2016 od 29. 5. 1996

obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic do 27. 4. 2016 od 29. 5. 1996

zprostředkování v oblasti finančního poradenství do 27. 4. 2016 od 29. 5. 1996

odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu do 27. 4. 2016 od 19. 10. 1994

činnost účetních poradců do 4. 1. 2008 od 28. 3. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 4. 2016 od 28. 3. 1994

realitní kancelář do 27. 4. 2016 od 28. 3. 1994

činnost organizačních a ekonomických poradců do 27. 4. 2016 od 28. 3. 1994

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 4. 2016

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti ACT Praha a.s. (dále jen ?Společnost?) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti, a to o částku 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc koru n českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 195 (jednostodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy : jednosto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-- Kč. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Group 77 a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 261 15 492 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6141 (dále jen "Upisovatel"). Upisovatel upíše a splatí 195 (jednodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000 ,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstří ku vedeného Městským soudem v Praze. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Společnost Group 77 a.s. má za společností ACT Praha a.s. ke dni 16. října 2006 následující pohledávky: a) Pohledávku ve výši 185.311.945,97 Kč, která má svůj právní základ ve Smlouvě o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-97-025 uzavřené mezi společností INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, a.s., IČ 453 16 619 a společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 60 46 80 17 dne 7. dubna 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. srpna 1997, č. 2 ze dne 3. dubna 1998, č. 3 ze dne 19. května 1999, č. 4 ze dne 18. července 2001, č. 5 ze dne 22. dubna 2002, č. 6 ze dne 27. května 2002 a v dohodě o vyr ovnání č. 1080-97-025/DV uzavřené dne 7. dubna 1997 stejnými stranami ve znění dodatků č. 1 ze dne 4. srpna 1997 a č. 2 ze dne 3. dubna 1998 (dále ?Pohledávka 1?). Pohledávka 1 přešla dne 19. května 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ 00001350 (dále ?ČSOB?) a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB 1005515 uzavřené mezi ČSOB a Čes kou konsolidační agenturou, IČ 70109966 (dále ?ČKA?) dne 25. dubna 2002 přešla Pohledávka 1 na ČKA. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnky č. ČKA_14_ 5240505 uzavřené dne 29. července 2003 mezi ČKA a společností ACT Investment B.V., se sídlem Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Nizozemské království (dříve sídlem Locatelikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam) přešla Pohledávka 1 na společnost ACT Investment B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společnost í ACT Investment B.V. a společností Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví dne 7. října 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Elana Anstalt. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Elana Anstalt a společnos tí Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Saconia CZ a.s. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a společností Group 77 a.s. dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Group 77 a.s. b) Pohledávku ve výši 1.949.173,48 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 25 06 97 64 a společností ACT Praha a.s. dne 21. ledna 2005 (dále ?Pohledávka 2? ). Pohledávka 2 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. a společností Group 77 a.s. c) Pohledávku ve výši 226.562,10 Kč, která vznikla na základě vzájemného obchodního styku mezi společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 a společností ACT Praha a.s. a představuje neuhrazenou úplatu za nájem nebyto vých prostor a poskytnuté ekonomické poradenství (dále ?Pohledávka 3?). Pohledávka 3 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s. d) Pohledávku ve výši 2.650.700,87 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010539, fakturou č. 4010611, fakturou č. 4010712, fakturou č. 4010784, fakturou č. 5010017, fakturou č. 5010123, fakturou č. 5010204, fakturou č. 5010279, fakturou č. 5010359, fakturou č. 5010465, fakturou č. 5010551, fakturou č. 5010626, fakturou č. 5010694, fakturou č. 5010755, fakturou č. 5010836, fakturou č. 5010929, fakturou č. 26010020, fakturou č. 26010100, fakturou č. 26010196 (dále ?Pohledávka 4?). Pohledávka 4 byla postoupena na společnost Charouz Group s.r.o., se sí dlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10. dubna 2006 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Charouz Group s.r.o. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společn ostí Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s. byla Pohledávka 4 postoupena na společnost Group 77 a.s. e) Pohledávku ve výši 1.443.735,16 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010087, fakturou č. 4010157 a fakturou č. 4010224 (dále ?Pohledávka 5?). Pohledávka 5 byla postoupena na společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 na základě smlouvy o postoupení pohledávky u zavřené dne 22. července 2005 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Saconia CZ a.s. Pohledávka 5 byla poté postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a spol ečností Group 77 a.s. f) Pohledávku ve výši 3.942.872,68 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. prosince 2003 mezi společností REDMEPTOR a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 630 78 511 a společností ACT Praha a.s. a představuj e neuhrazenou úplatu za postupovanou pohledávku (dále ?Pohledávka 6?). Pohledávka 6 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností REDEMPTOR a.s. a společností Group 77 a.s. g) Pohledávku ve výši 16.243,60 Kč, která představuje vyúčtované úroky za rok 2005 z poskytnutého úvěru (dále ?Pohledávka 7?). Proti pohledávce společnosti ACT Praha a.s. za společností Group 77 a.s. na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc korun českých) budou započteny Pohledávka 1, Pohledávka 3, Pohledávka 4, Pohledávka 5, Pohledávka 6 a Pohledávka 7 v plné výši a Pohledávka 2 pouze do výše 1.907.939,62 Kč (slovy: jeden milion devět set sedm tisíc devět set třicet devět 62/100 korun českých). Potvrzení auditora Ing. Jiřiny Kuncové, č. osvědčení 0197 ze dne 16.10.2006 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkla du poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a). do 4. 12. 2006 od 23. 10. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 419 500 000 Kč

od 4. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 1 224 000 000 Kč

do 4. 12. 2006 od 21. 5. 1997

Základní kapitál

vklad 512 000 000 Kč

do 21. 5. 1997 od 17. 11. 1994

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 17. 11. 1994 od 28. 3. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 419 od 4. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 od 4. 12. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 224 do 4. 12. 2006 od 21. 5. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 512 do 21. 5. 1997 od 17. 11. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 500 do 17. 11. 1994 od 28. 3. 1994

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

Předseda správní rady

První vztah: 27. 4. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Antonín Charouz

Statutární ředitel

První vztah: 27. 4. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 4. 2016

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 5. 3. 2014

zánik funkce: 27. 4. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 4. 2016

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 5. 3. 2014

zánik funkce: 27. 4. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 5. 3. 2014

zánik funkce: 5. 3. 2014

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 5. 3. 2009

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 5. 3. 2009

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jacques Raymond Sicotte

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 29. 4. 2009

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 5. 3. 2009

vznik funkce: 9. 2. 2006

zánik funkce: 5. 3. 2009

Pobyt v ČR: Praha 10 - Horní Měcholupy, Drtikolova 507/14, PSČ: 109 00 do 29. 4. 2009 od 27. 2. 2006

Verdun, Nun's Islands, Les Verriéres, Berlioz 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada

Mgr. Jaroslav Bartoš

člen

První vztah: 12. 2. 2001 - Poslední vztah: 12. 3. 2004

zánik členství: 17. 12. 2001

Plavy 188, Česká republika

Ing. Pavel Tojšl

člen

První vztah: 12. 2. 2001 - Poslední vztah: 16. 8. 2005

zánik členství: 30. 6. 2005

Vinohradská 1595, Praha 2, Česká republika

Miroslav Novák

člen

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 2. 2001

Bruselská 8, Praha 2, Česká republika

Ladislav Žák

člen

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 2. 2001

Hrdličkova 2189/12, Praha 4, Česká republika

Josef Voják

člen

První vztah: 20. 10. 1996 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

V podhájí 774/25, Praha 4, 140 00, Česká republika

Antonín Charouz

předseda představenstva:

První vztah: 29. 5. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

zánik členství: 9. 2. 2006

zánik funkce: 9. 2. 2006

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Roušal

Předseda představenstva

První vztah: 17. 11. 1994 - Poslední vztah: 29. 5. 1996

Vratislavská 385, Praha 8, Česká republika

Antonín Charouz

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 1994 - Poslední vztah: 29. 5. 1996

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 17. 11. 1994

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

Josef Voják

člen

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 20. 10. 1996

Kováků 13, Praha 5, Česká republika

Jan Trajbold

člen

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

V podhájí 614/26, Praha 4, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 27. 4. 2016

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje člen představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 4. 2016 od 27. 2. 2006

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podpisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 2. 2006 od 12. 2. 2001

Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují samostatně členové představenstva tak, že k otisku razítka společnosti nebo k vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 12. 2. 2001 od 22. 4. 1998

Zastupování a podepisování za společnost : Za společnost jedná samostatně a v plném rozsahu předseda předs- tavenstva nebo kterýkoliv jiný člen představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva s označením svě funkce nebo kterýkoliv jiný člen představenstva s označením svě funkce.

do 22. 4. 1998 od 28. 3. 1994

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jaroslav Páral

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 31. 1. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2015

U Zahrádek 144, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2007

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 9. 2. 2006

zánik funkce: 31. 5. 2007

Chudenická 1079/10, Praha, 102 00, Česká republika

Mgr. Olga Vávrová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 9. 4. 2008

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 21. 3. 2008

vznik funkce: 9. 2. 2006

zánik funkce: 21. 3. 2008

V kapslovně 2770/1, Praha, 130 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 4. 2016

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 9. 2. 2006

zánik funkce: 27. 4. 2016

V podhájí 614/26, Praha, 147 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 4. 2016

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 9. 2. 2006

zánik funkce: 27. 4. 2016

V podhájí 614/26, Praha, 147 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen

První vztah: 12. 2. 2001 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

zánik členství: 9. 2. 2006

zánik funkce: 9. 2. 2006

V podhájí 614/26, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Pígl

člen

První vztah: 12. 2. 2001 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

zánik členství: 9. 2. 2006

zánik funkce: 9. 2. 2006

Mendelova 738/1, Praha 4, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

předseda

První vztah: 12. 2. 2001 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

zánik členství: 9. 2. 2006

zánik funkce: 9. 2. 2006

1. máje 603, Uhlířské Janovice, Česká republika

Mgr. Luboš Koželuh

člen

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 12. 2. 2001

Pod Švabinami 44, Plzeň, Česká republika

Ing. Aleš Grof

člen

První vztah: 8. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Na Hájku 428, Praha 8, Česká republika

JUDr. Miroslav Jansta

člen

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 8. 12. 1998

2. května 1133/8, Nymburk, Česká republika

Vladislava Vojáková

člen

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

V Podhájí 25/774, Praha 4, Česká republika

Dr. Aleš Rozehnal

člen:

První vztah: 29. 5. 1996 - Poslední vztah: 22. 4. 1998

Krakovská 15, Praha l, Česká republika

Ing. Roman Štěrba

člen:

První vztah: 29. 5. 1996 - Poslední vztah: 22. 4. 1998

Mexická 691/3, Praha lO, Česká republika

JUDr. Petr Hůla

člen:

První vztah: 29. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 2001

Mníšek pod Brdy 588, Česká republika

Bedřich Půža

člen

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 29. 5. 1996

Krajánkova 16, Praha 4, Česká republika

Ing. Michal Habart

člen

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 29. 5. 1996

Kunešova 14, Praha 3, Česká republika

Eva Trajboldová

člen

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 29. 5. 1996

V podhájí 614/26, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Jacques Raymond Sicotte

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 29. 4. 2009

vznik členství: 9. 2. 2006

zánik členství: 5. 3. 2009

vznik funkce: 9. 2. 2006

zánik funkce: 5. 3. 2009

Pobyt v ČR: Praha 10 - Horní Měcholupy, Drtikolova 507/14, PSČ: 109 00

Verdun, Nun's Islands, Les Verriéres, Berlioz 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada

Další vztahy firmy ACT Praha a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

Předseda správní rady

První vztah: 27. 4. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

REDEMPTOR a.s.

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

Na Poříčí 1046/24, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

REDEMPTOR a.s., IČ: 63078511

Těšnov, Česká republika, Praha, 110 00

do 15. 12. 2006 od 27. 2. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 3. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
 • Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s výjimkou činností uvedených v § 3 zák.č.455/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů.)
 • Zprostředkování ve stavebnictví
 • Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu
 • Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic
 • Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
 • Zprostředkování v oblasti finančního poradenství
 • Poradenská činnost ve stavebnictví
 • Poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Realitní kancelář
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 3. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).