Hlavní navigace

AUTO ENGE, a.s.

Firma AUTO ENGE, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 704, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 33 990 300 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

62743431

Sídlo:

Hodkovická 747/29, Liberec, 460 06

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 5. 1995

DIČ:

CZ62743431

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

28 Výroba strojů a zařízení j. n.
45110 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52100 Skladování
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
74909 Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 704, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

AUTO ENGE, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

AUTO ENGE, a.s. do 17. 6. 2015 od 5. 5. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 5. 5. 1995

adresa

Hodkovická 747/29
Liberec 46006 od 10. 8. 2016

adresa

Hodkovická 747
Liberec 6 46006 do 10. 8. 2016 od 6. 8. 2004

adresa

Hodkovická 446
Liberec 23 46313 do 6. 8. 2004 od 4. 12. 2001

adresa

Nad strání 584
Liberec 25 46312 do 4. 12. 2001 od 5. 5. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 11. 2013

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 5. 11. 2013

opravy silničních vozidel od 4. 12. 2001

pronájem motorových vozidel a přívěsů do 5. 11. 2013 od 4. 12. 2001

zprostředkovatelské služby do 5. 11. 2013 od 4. 12. 2001

opravy motorových vozidel do 4. 12. 2001 od 5. 5. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. l - 3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podni- kání) do 5. 11. 2013 od 5. 5. 1995

Ostatní skutečnosti

Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem společnosti AUTO ENGE a.s., se sídlem Hodkovická 747/29, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 62743431, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 704 (d ále jen společnost") je obchodní společnost Individual Car Service s.r.o., IČO 28744969, se sídlem Šaldova 278/36, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218368 (dále jen hlavní akcionář"), když hlavní akcionář vlastní a) 610 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 6.100.000 Kč; b) 5 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 25.000 Kč; c) 5 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,-Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 5.000 Kč; d) 496.816 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 24.840.800 Kč. Základní kapitál společnosti AUTO ENGE a.s. činí celkem 33 990 300,- Kč a je rozdělen na 908 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, 18 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 496 846 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50,- Kč. Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 30.970.800,-Kč, což činí 91,117 % základního kapitálu společnosti AUTO ENGE a.s. s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 91,117 % ve spo lečnosti AUTO ENGE a.s. Individual Car Sevices s.r.o. je tak hlavním akcionářem společnosti AUTO ENGE a.s. ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK. Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na Individual Car Service s.r.o., IČO 28744969, se sídlem Šaldova 278/36, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218368. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menš inových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, ostatním akcionářům společnosti AUTO ENGE a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti AUTO ENGE a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 4.764,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; 2.382,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč; 476,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; 24,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Přiměřenost navrženého protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 288-19/2020 Ing. Lenky Tůmové, bytem Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, soudním znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování p odniků (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil společnosti AUTO ENGE a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti AUTO ENGE a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 4.764,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; částka 2.382,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč; částka 476,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; částka 24,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jmé no vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda substanční tržní. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Znalecký posudek tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou Fio bankou a.s., se sídlem Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále jen banka"), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 ZOK. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to na adrese advokátní kanceláře Radostová & Co., Břehová 208/8, Praha 1, v pracovních dnech v době od 10.00 do 14.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude spol ečností AUTO ENGE a.s. stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost AUTO ENGE a.s. postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá společnost AUTO ENGE a.s. hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost AUTO ENGE a.s. bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty." od 15. 6. 2020

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 24.840.300 Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů Společnosti V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 496.806 akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 50 Kč. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako listinné akcie znějící na jméno. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mají akcionáři Společnosti přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. Akcionáři se ve smyslu § 490 odst. 2 ZOK vzdávají svého přednostního práva na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, a to pro druhé, případně pro každé další upisovací kolo. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo advokátní kanceláře Radostová & Co., Břehová 208/8, 110 00 Praha 1. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 10.000 je možno upsat 543 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 5.000 je možno upsat 271 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 1.000 je možno upsat 54 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 50 je možno upsat 2 kusy nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 496.806 (slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc osm set šest) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50 Kč každá ve formě na jméno. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 30 dnů od provedení úpisu akcionářem. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Představenstvo uveřejní informace podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti nejpozději dne 21. května 2019. V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou nabídnuty společnosti Individual Car Service s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28744969 (dále jen Hlavní akcionář), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci. Místem pro upisování akcií nabídnutých Hlavnímu akcionáři jako určenému zájemci je sídlo advokátní kanceláře Radostová & Co., Břehová 208/8, 110 00 Praha 1 a musí být upsány nejpozději do 30 dnů ode dne skončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostníh o práva. Počátek lhůty bude sdělen Hlavnímu akcionáři elektronickou cestou a současně s tím i zaslán návrh smlouvy o úpisu akcií, přičemž emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě. V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry. V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva. V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet Společnosti č. 287772314/0300 vedený společností ČSOB, a.s., a to v plné výši nejpozději do 30 dnů od provedení úpisu akcionářem nebo upisovatelem. Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do Společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad. V souladu s § 475 písm. k) ZOK se neuplatní, neboť se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. od 17. 5. 2019

a) Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 8.150.000,-(slovy:osm milionů sto padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základniho kapitálu se nepřipouští. b)Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 813 ks (slovy: osm set třináct kusů) kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 18 ks( slovy:osmnáct kusů) kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). Emisní kurs každé z upisova ných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(slovy: deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude činit 1.000 ,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých) a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 50,- (slovy: padesát korun českých) bude činit 50,- Kč(slovy: padesát korun českých). c) Valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst.5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. d) Zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT Investment B.V.,se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, pod číslem vložky 34190994 (dále "ACT Investment B.V.). e) Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 813 ks (slovy:osm set třináct kusů)kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých)) znějících na majitele, 18 ks (slovy: osmnáct kusů) kmenových listinnýc h akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na majitele a 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) znějících na majitele. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku b ude doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s., o částku 8.150.000,- Kč (slovy: osm milionů sto padesát tisíc korun českých). g) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbyte čného odkladu poté, kdy usnesení Krajského soudu v ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. h) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V. za společností AUTO ENGE, a.s. proti pohledávce společnosti AUTO ENGE, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu. Společnost ACT Investment B.V. má za společností AUTO ENGE, a.s. pohledávku ve výši co do základu Kč 9.600.000,- s příslušenstvím, která původně vznikla na základě: Smlouvy o úvěru č.1080-019-96 uzavřené mezi INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, IČ: 45316619, se sídlem Praha l, Senovážné nám. 32( dále "IPB"), a společností AUTO ENGE, a.s. dne 8.února 1996,ve znění dodatku č.1-14.Tato pohledávka přešla dne 19.června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha l - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále "ČSOB!) jako kupujícím a IPB jako prodávajícím na ČSOB jako součást prodáva ného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB1000715 uzavřené mezi ČSOB a ˇČeskou konsolidační agenturou, IČ: 70109966, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2 (dále "Česká konsolidační agentura") dne 28.května 200 2 tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu.Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č.P ČKA07 0004 5240062 uzavřené dne 29.července 2003 mezi Českou konsolidační agent urou a společností ACT Investment B.V.tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. Výše závazku společnosti AUTO ENGE,a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V.je ověřena potvrzením auditora. i) Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V.ve výši 8.150.000,- Kč (slovy:osm milionů sto padesát tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti AUTO ENGE,a.s. ve výši 8.150.000,-Kč (slov y: osm milionů sto padesát tisíc korun českých),která vznikne společnosti AUTO ENGE,a.s. za společností ACT Investment B.V.na splacení emisního kursu nových akcií,které budou upsány společností ACT Investment B.V. na základě rozhodnutí valné hromady spole čnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. j) Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V.,kterou má společnost ACT Investment B.V. za společností AUTO ENGE,a.s. proti pohledávce společnosti AUTO ENGE, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisní ho kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti AUTO ENGE,a.s. k) Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ka) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společ nosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s. o částku 8.150.000m.Kč (osm milionů sto padesát tisíc korun českých) do obchodního rejstříku. kb) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení.Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm.ka). do 17. 2. 2005 od 6. 8. 2004

Akcie společnosti jsou kmenovými akciemi. do 29. 1. 2015 od 25. 2. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 990 300 Kč

od 16. 4. 2020

Základní kapitál

vklad 33 990 300 Kč

do 16. 4. 2020 od 24. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 9 150 000 Kč

do 24. 6. 2019 od 17. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 17. 2. 2005 od 5. 5. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 496 806 od 16. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 908 od 24. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 od 24. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 40 od 24. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 10 od 24. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 332 875 do 16. 4. 2020 od 24. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 908 do 24. 6. 2019 od 29. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 do 24. 6. 2019 od 29. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 40 do 24. 6. 2019 od 29. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 10 do 24. 6. 2019 od 29. 1. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 813 do 29. 1. 2015 od 17. 2. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 do 29. 1. 2015 od 17. 2. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 50 Kč, počet: 40 do 29. 1. 2015 od 17. 2. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 95 do 29. 1. 2015 od 5. 5. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 10 do 29. 1. 2015 od 5. 5. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Petra Vejmanová

Člen Dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2019

vznik členství: 9. 7. 2019

Pionýrů 730, Uničov, 783 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  BASILARIS SE

  Pod kaštany 1107/19, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

JUDr. Stanislava Křivánková

Člen Dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2019

vznik členství: 9. 7. 2019

Vlasákova 2684/14, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Voják

Člen Dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2019

vznik členství: 9. 7. 2019

V podhájí 774/25, Praha, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Louda

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2017

vznik členství: 5. 1. 2017

zánik členství: 20. 3. 2017

Puškinova 1101/24, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Pavel Louda

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2017

vznik členství: 5. 1. 2017

zánik členství: 20. 3. 2017

Puškinova 1101/24, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Michal Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2017

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 5. 1. 2017

Sametová 714/4, Liberec, 460 06, Česká republika

Michal Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2017

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 5. 1. 2017

Sametová 714/4, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 22. 10. 2012

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 22. 10. 2012

zánik funkce: 27. 6. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 22. 10. 2012

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 22. 10. 2012

zánik funkce: 27. 6. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Veronika Balíková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2019

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2015

Malá Hraštice 134, 262 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SPEED LEASE a.s.

  Benediktská 690/7, Praha Staré Město, 110 00

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2012 - Poslední vztah: 9. 9. 2019

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2015

V podhájí 614/26, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ACT Praha a.s.

  Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Antonín Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 22. 10. 2012

vznik funkce: 22. 10. 2012

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Veronika Balíková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2013

vznik členství: 30. 9. 2010

Malá Hraštice 134, Nový Knín, 262 03, Česká republika

Dita Tajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2012

vznik členství: 30. 9. 2010

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Pavel Košátko

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 22. 10. 2012

vznik funkce: 5. 10. 2010

zánik funkce: 22. 10. 2012

U Koupaliště 1239/6, Liberec 14, 460 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrouda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 30. 9. 2010

Prachatická 211, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Košátko

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 30. 9. 2010

U Koupaliště 1239/6, Liberec 14, 460 01, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 30. 9. 2010

Trávníčkova 1765, Praha 5, 155 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 29. 5. 2009

Trávníčkova 1765, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrouda

člen

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 29. 5. 2009

Prachatická 211, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Košátko

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

zánik členství: 29. 5. 2009

vznik funkce: 5. 4. 2004

Lounská 514, Liberec 7, 460 07, Česká republika

Alžběta Ježková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik funkce: 21. 5. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2005

Bukovina u Bělé 4, Turnov, 511 01, Česká republika

Alžběta Peterková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 6. 8. 2004

vznik funkce: 21. 5. 2001

Bukovina u Bělé 4, Turnov, 511 01, Česká republika

Libor Poplužník

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 6. 8. 2004

vznik funkce: 21. 5. 2001

zánik funkce: 5. 4. 2004

Jeřmanická 483/19, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Tomáš Enge

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 21. 5. 2001

Nad strání 584, Liberec 25, Česká republika

Josef Mlynarčík

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 21. 5. 2001

Burianova 928/29, Liberec 6, Česká republika

Mgr. Ladislav Pavlů

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik členství: 29. 6. 2005

Vapcarova 3178, Praha 4, Česká republika

Mgr. Ladislav Pavlů

První vztah: 5. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Vapcarova 3178, Praha 4, Česká republika

Tomáš Enge

První vztah: 5. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Nad strání 584, Liberec 25, Česká republika

Josef Mlynarčík

První vztah: 5. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Buriánova 928/29, Liberec 6, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2017

vznik členství: 5. 1. 2017

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Košátko

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2017

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 5. 1. 2017

U Koupaliště 1239/6, Liberec, 460 14, Česká republika

Ing. Pavel Košátko

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2017

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 5. 1. 2017

U Koupaliště 1239/6, Liberec, 460 14, Česká republika

JUDr. Mgr. Monika Kocourková

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2016

Hlavní 222, Měchenice, 252 06, Česká republika

JUDr. Mgr. Monika Kocourková

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2016

Hlavní 222, Měchenice, 252 06, Česká republika

Mgr. Zuzana Kratěnová

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

Nad Královskou oborou 161/11, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Zuzana Kratěnová

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

Nad Královskou oborou 161/11, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Košátko

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2016

U Koupaliště 1239/6, Liberec, 460 14, Česká republika

Ing. Pavel Košátko

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2016

U Koupaliště 1239/6, Liberec, 460 14, Česká republika

Jaroslav Páral

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2014 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

zánik členství: 9. 1. 2016

vznik funkce: 3. 3. 2014

U zahrádek 142, Praha, 103 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Musil

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2014 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 25. 11. 2013

zánik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 5. 12. 2013

zánik funkce: 1. 1. 2016

Sametová 714/4, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Pavel Košátko

předseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 22. 10. 2012

zánik členství: 4. 1. 2016

vznik funkce: 28. 2. 2013

zánik funkce: 4. 1. 2016

U Koupaliště 1239/6, Liberec, 460 14, Česká republika

Břetislav Enge

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 5. 11. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 27. 8. 2013

Nad Strání 584, Liberec, 463 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Košátko

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 22. 10. 2012

U Koupaliště 1239/6, Liberec, 460 14, Česká republika

Tomáš Enge

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2012 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 29. 12. 2011

zánik členství: 22. 10. 2012

Nad strání 584, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Břetislav Enge

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2012

Nad strání 584, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Bc. Miroslav Reitinger

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 2. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 5. 12. 2013

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 5. 12. 2013

Trávníčkova 1765, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 4. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 29. 12. 2011

Kalmánova 5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Prokop

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 9. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2011

Zahradní 162, Panenské Břežany, 250 70, Česká republika

Milan Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

Žandovská 302/17, Praha 9, 190 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 9. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2011

Trávníčkova 1765, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Pavlů

Předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 19. 5. 2006

zánik funkce: 30. 9. 2010

Žitná 826, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Břetislav Enge

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 19. 5. 2006

zánik funkce: 30. 9. 2010

Nad strání 584, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Tomáš Enge

Člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 30. 9. 2010

Nad strání 584, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Tomáš Enge

Člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2006

vznik funkce: 21. 5. 2001

Dobiášova 855/4, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Pavel Košátko

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 21. 5. 2001

Lounská 514, Liberec 7, 460 07, Česká republika

Jiří Pavlů

Předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

vznik členství: 21. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

vznik funkce: 21. 5. 2001

zánik funkce: 19. 5. 2006

Žitná 826, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Břetislav Enge

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

vznik členství: 21. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

vznik funkce: 21. 5. 2001

zánik funkce: 19. 5. 2006

Nad strání 584, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Ing. Pavel Košátko

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Lounská 514, Liberec 7, 460 07, Česká republika

Jiří Pavlů

Předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Žitná 826, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Břetislav Enge

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Nad strání 584, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Společnost zastupuje a jedná za ni jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

od 24. 8. 2016

Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 24. 8. 2016 od 29. 1. 2015

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti je oprávněn samostatně jednat ve všech věcech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 29. 1. 2015 od 4. 12. 2001

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti je oprávněn samostatně jednat ve všech věcech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 4. 12. 2001 od 5. 5. 1995

Další vztahy firmy AUTO ENGE, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 5. 1995

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 5. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 5. 1995

Insolvenční rejstřík

AUTO ENGE, a. s.

spisová značka: INS 18841/2017

stav řízení:

poslední záznam: 2018-05-30 19:04:37.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).