Hlavní navigace

IRIDIUM INVEST a.s.

Firma IRIDIUM INVEST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2239, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 75 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49448871

Sídlo:

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 10. 1993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2239, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vojenské stavby - investiční a.s. od 11. 10. 1993

Obchodní firma

IRIDIUM INVEST a.s. od 22. 6. 2015

Obchodní firma

IRIDIUM INVEST a.s. do 22. 6. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

IRIDIUM INVEST a.s. do 17. 6. 2015 od 29. 9. 1999

Obchodní firma

Vojenské stavby - INVEST a.s. do 29. 9. 1999 od 12. 11. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 11. 10. 1993

adresa

Těšnov 1059/1
Praha 11000 od 3. 12. 2016

adresa

Těšnov 1/1059
Praha 1 do 3. 12. 2016 od 30. 9. 1999

adresa

Revoluční 3
Praha 1 do 30. 9. 1999 od 21. 10. 1993

adresa

Luční 1867
Staré Město u Uh. Hradiště do 21. 10. 1993 od 11. 10. 1993

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 4. 2. 2015

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 4. 2. 2015 od 20. 8. 2002

realitní kancelář do 20. 8. 2002 od 12. 8. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 8. 2002 od 11. 10. 1993

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti IRIDIUM INVEST a.s. konaná dne 15. září 2005 přijala následující usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Společnost IRIDIUM INVEST a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 49448871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2239 (dále ?Společnost?) má ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavního akcionáře, jímž je společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 26463971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7267 (dále ?Hlavní akcionář?). Hlavní akcionář ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání mimořádné valné hromady je vlastníkem 247 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), 938 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 37.336 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále ?Akcie Hlavního akcionáře?). Vzhledem k tomu že neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry emitované Společností, než jsou kmenové akcie Společnosti, ani jiné cenné papíry je nahrazující, Hlavní akcionář tedy ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání mimořádné valné hromady je akcionářem, který v e Společnosti vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,22 % základního kapitálu společnosti. 2. Údaje osvědčující, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno tím, že Hlavní akcionář tyto akcie předložil jak při doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady představenstvu Společnosti, tak při svém zápisu do listiny přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě. 3. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií na Hlavního akcionáře Valná hromada podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku rozhoduje, že všechny akcie Společnosti ve vlastnictví osob odlišných od Hlavního akcionáře přejdou na Hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, tj. s účinností ke dni uplynutí jedn oho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za akcie Společnosti nabyté přechodem na základě tohoto usnesení valné hromady ostatním akcionářům protiplnění ve výši 160.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy : jednosto tisíc korun českých), ve výši 16.000,-- Kč (slovy: šestnáct tisíc korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a ve výši 1.600,-- Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost této výše protiplnění, která je určena podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku, je v souladu s § 183 m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znalecký posudkem číslo 672 ze dne 5. srpna 2005 zpracovaným Doc. Ing. Josefem Luňákem, CSc., znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady oceňování cenných papírů, ve kterém bylo pro výsledné stanovení hodnoty protiplnění použito kombinované metody. Tento znalecký posudek je přílohou číslo 7 tohoto notářského zápisu. 5. Lhůta pro poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne za akcie Společnosti přechodem na základě tohoto usnesení valné hromady ostatním akcionářům Společnosti, příp. zástavním věřitelům, protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy budou akcie předá ny Společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. 6. Oprávněné osoby a způsob poskytnutí plnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy osobě, jíž akcie před ním náležely, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to však neplatí, prokáže-li uvedená osoba, jíž akcie před ním náležely, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ní a zástavním věřitelem určuje jinak). Takto oprávněné osobě poskytne Hlavní akcionář protiplnění na základě údajů, které tato osoba předá Společnosti v souladu s jejími instrukcemi př i předložení akcií, jejichž vlastnictví pozbyla. Akcie je třeba předložit do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to v kterýkoli pracovní den od 10:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněné osobě: a) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba požadovaným způsobem sdělí Hlavnímu akcionáři b) peněžními poukázkami zaslanými na adresu, kterou oprávněná osoba požadovaným způsobem sdělí Hlavnímu akcionáři c) v hotovosti, to však pouze za předpokladu, že oprávněná osoba o výplatu požadovaným způsobem předem požádá Hlavního akcionáře a částka nepřekročí zákonem připuštěnou hranici pro výplatu peněz v hotovosti. 7. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti IRIDIUM INVEST a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku, jakož i k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právní mi předpisy v souvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. od 22. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

od 3. 11. 1995

Základní kapitál

vklad 64 500 000 Kč

do 3. 11. 1995 od 28. 9. 1994

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 28. 9. 1994 od 11. 10. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 700 od 4. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 950 od 4. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 248 od 4. 2. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 950 do 4. 2. 2015 od 30. 9. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 248 do 4. 2. 2015 od 30. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 248 do 30. 9. 1999 od 3. 11. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 700 do 4. 2. 2015 od 3. 11. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 35 000 do 3. 11. 1995 od 28. 9. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 3. 11. 1995 od 28. 9. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 950 do 30. 9. 1999 od 28. 9. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 28. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2015

vznik členství: 21. 10. 2015

vznik funkce: 21. 10. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Dušan Heger

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2015 - Poslední vztah: 12. 11. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2015

Trhová 2308/1, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2015

vznik členství: 12. 1. 2015

vznik funkce: 12. 1. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 12. 1. 2015

vznik funkce: 12. 1. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 21. 9. 2010

zánik členství: 12. 1. 2015

zánik funkce: 12. 1. 2015

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SPEED LEASE a.s.

  Benediktská 690/7, Praha Staré Město, 110 00

Ing. Zdeněk Hrouda

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 28. 2. 2008

zánik členství: 21. 9. 2010

vznik funkce: 28. 2. 2008

zánik funkce: 21. 9. 2010

Prachatická 211, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jacques Raymond Sicotte

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 9. 10. 2014

zánik funkce: 9. 10. 2014

adresa pobytu v ČR: Praha 10, Drtikolova 507/14 do 4. 2. 2015 od 5. 10. 2005

Les Verriéres, 80 Berlioz-Apt. 201, Nun's Islands, Verdun, Provence of Quebec, Kanada

Ing. Martina Jurčová

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 28. 2. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 28. 2. 2008

trvale bytem: Matice Slovenskej 6, Prešov, 080 01, Slovenská republika do 13. 3. 2008 od 5. 10. 2005

Lucemburská 141, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Martina Jurčová

člen

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 30. 6. 2003

trvale bytem: Matice Slovenskej 6, Prešov, 080 01, Slovenská republika do 5. 10. 2005 od 4. 8. 2004

Lucemburská 141, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ladislav Maroul

člen

První vztah: 15. 1. 2003 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2005

tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Zbyněk Michal

člen

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 1. 2003

zánik členství: 31. 12. 2001

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Dalibor Dušek

člen

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 1. 2003

zánik členství: 31. 12. 2001

Svatoslavova 24/849, Praha 4, Česká republika

Barbora Urbánková

člen

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

zánik členství: 9. 10. 2014

zánik funkce: 9. 10. 2014

Karpatská 858/3, Praha 10, Česká republika

Barbora Urbánková

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

Karpatská 858/3, Praha 10, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

1. máje 603, Uhlířské Janovice, Česká republika

Ing. Michal Vodrážka

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Mokrá 1130, Praha 4, Česká republika

Bedřich Půža

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

Krajánkova 16, Praha 4, Česká republika

Ing. František Ureš

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Zelenečská 504/47, Praha 9, Česká republika

ing. Zdeněk Neubauer

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Lužická 11/1894, Praha 2, Česká republika

ing. Vladimír Hořák

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Tichá 822, Stará Boleslav, Česká republika

ing. Jaroslav Roušal

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Vratislavská 385, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

ing. Milan Tichý

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Ratibořská 753, Praha 8, Česká republika

ing. Vladimír Hořák

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Tichá 822, Stará Boleslav, Česká republika

ing. Jaroslav Roušal

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Vratislavská 385, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

od 4. 2. 2015

Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují samostatně členové představenstva tak, že k otisku razítka společnosti nebo k vypsanému obchodnímu jménu společnostipřipojí svůj podpis.

do 4. 2. 2015 od 5. 12. 2000

Způsob zastupování: Společnost zastupuje a podepisuje za ni: - předseda představenstva, - místopředseda a další člen představenstva, - člen představenstva, pokud je k tomu představenstvem zmocněn, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a označí svou funkci.

do 5. 12. 2000 od 11. 10. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Andrea Havlíčková

První vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 12. 1. 2015

vznik funkce: 12. 1. 2015

Kosmonautů 163, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  REDEMPTOR a.s.

  Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Tomáš Filip

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 28. 2. 2008

zánik členství: 28. 5. 2013

vznik funkce: 1. 3. 2008

zánik funkce: 28. 5. 2013

Římská 1204/37, Praha 2, 120 00, Česká republika

Andrea Havlíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 9. 5. 2013

zánik členství: 12. 1. 2015

zánik funkce: 12. 1. 2015

Kosmonautů 163, Děčín, 405 02, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 1. 6. 2013

zánik funkce: 1. 6. 2013

U Zahrádek 142, Praha 10, 103 00, Česká republika

Miroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 9. 5. 2013

Turgeněvova 13, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Tomáš Filip

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 28. 2. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2008

Římská 37, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Michaela Hanelová

člen

První vztah: 22. 6. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 1. 3. 2008

Polská 4/1090, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrouda

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 28. 2. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 28. 2. 2008

Prachatická 211, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 18. 11. 1998

zánik členství: 1. 3. 2008

U Zahrádek 142, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Pavel Tojšl

člen

První vztah: 28. 7. 2004 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2005

Vinohradská 1595, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Michaela Bošková

člen

První vztah: 15. 1. 2003 - Poslední vztah: 22. 6. 2006

vznik členství: 27. 6. 2002

tř. Osvobození 1514/44, Karviná, 735 06, Česká republika

Irena Hodinková

člen

První vztah: 15. 1. 2003 - Poslední vztah: 28. 7. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 25. 6. 2004

Pod Saharou 536, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

RNDr. Ondřej Dvořák

člen

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 1. 2003

zánik členství: 31. 12. 2001

Kropáčkova 559, Praha 4, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 1. 2003

zánik členství: 31. 12. 2001

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, Česká republika

Jaroslav Páral

člen

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 18. 11. 1998

Karafiátova 46, Praha 10, Česká republika

Mgr. Jakub Kotrba

člen

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

Tymiánová 566/3, Praha 10, Česká republika

JUDr. Miroslav Jansta

předseda

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

2. května 1133, Nymburk, Česká republika

ing. Otakar Lojkásek

člen

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Bolívarova 35/2099, Praha 6, Česká republika

ing. Karel Seidel CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Klímov 4, Brno 16, Česká republika

ing. Milan Sochůrek

člen

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Hviezdoslavova 314, Praha 4, Česká republika

ing. Otakar Lojkásek

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Bolívarova 35/2099, Praha 6, Česká republika

ing. Milan Sochůrek

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Hviezdoslavova 314, Praha 4, Česká republika

ing. Zdeněk Šťástka

předseda

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

U bazénu 405, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy IRIDIUM INVEST a.s.

REDEMPTOR a.s.

První vztah: 12. 11. 2015

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Antonín Charouz

  předseda představenstva, člen představenstva

  Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

 • Nikola Hušková

  člen dozorčí rady

  Na pecích 120/24, Praha, 182 00, Česká republika

 • Andrea Havlíčková

  člen dozorčí rady

  Kosmonautů 163, Děčín, 405 02, Česká republika

 • Ing. Martina Jurčová

  člen představenstva

  Matice Slovenskej 4769/6, Prešov, Slovenská republika

 • Jacques Raymond Sicotte

  člen představenstva

  Berlioz 80-Apt. 201, Verdun, Nun´s Islands, Kanada

 • Dita Trajboldová

  člen

  V Podhájí 614/26, Praha 4, 140 00, Česká republika

 • Ing. Jan Pígl

  předseda

  Mendelova 738/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Auto Corson a.s.

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 11. 2015

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Auto Corson a.s.

První vztah: 25. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Auto Corson a.s.

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Akcionáři

REDEMPTOR a.s., IČ: 63078511

Těšnov, Česká republika, Praha 1

od 12. 11. 2015

Auto Charouz a.s., IČ: 27192237

Těšnov, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 12. 11. 2015 od 4. 2. 2015

HENDON a.s., IČ: 27192237

Těšnov, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 4. 2. 2015 od 25. 3. 2011

HENDON a.s., IČ: 27192237

Fügnerovo nám., Česká republika, Praha 2, 120 00

do 25. 3. 2011 od 23. 5. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 10. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Realitní kancelář
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 10. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).