Hlavní navigace

Group 77 a.s.

Firma Group 77 a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6141, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 660 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26115492

Sídlo:

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 9. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6141, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Group 77 a.s. od 25. 2. 2004

Obchodní firma

Group 77 a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Group 77 a.s. do 17. 6. 2015 od 26. 3. 2015

Obchodní firma

Group 77 a.s. do 26. 3. 2015 od 24. 3. 2015

Obchodní firma

Group 77 a.s. do 24. 3. 2015 od 9. 3. 2015

Obchodní firma

Charouz Group a.s. do 9. 3. 2015 od 27. 9. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 27. 9. 1999

adresa

Těšnov 1059/1
Praha 11000 od 2. 12. 2016

adresa

Těšnov 1/1059
Praha 1 do 2. 12. 2016 od 27. 9. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 2. 2. 2015

pronájem a půjčování věcí movitých do 2. 2. 2015 od 24. 5. 2004

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 2. 2. 2015 od 24. 5. 2004

zprostředkování obchodu do 2. 2. 2015 od 28. 12. 2002

zprostředkování služeb do 2. 2. 2015 od 28. 12. 2002

Činnost ekonomických a organizačních poradců do 2. 2. 2015 od 27. 9. 1999

Správa majetkových účastí právnických a fyzických osob do 2. 2. 2015 od 27. 9. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 2. 2015 od 27. 9. 1999

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 2. 2. 2015

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25,2,2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti o částku 700.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku 700.000.000,- Kč se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 700 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč. Společnost BPA sport marketing a.s., jako jediný akcionář akciové společnosti Charouz Group a.s. má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Společnost BPA sport marketing a.s. se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty společnosti A. Charouz, spol.s r.o., Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 15 88 84 36 jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku. Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti Charouz roup a.s. budou upsány předem určeným zájemcem a to společností A. Charouz, spol.s r.o. a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společnostmi Charouz Group a.s. a A. Charouz, spol.s r.o. podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář společnosti Charouz Group a.s. ukládá představenstvu této společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společnostmi Charouz Group a.s a A. Charouz, spol.s r.o. bude ve smyslu ustanovení § 203, odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti Charouz Group a.s. je povinno předat předem určenému zájemci a to společnosti A. Charouz, spol.s r.o. návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti Charouz Group a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost A. Charou, spol. s r.o., jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií ( již podepsané jménem společnosti Charouz group a.s.) do sídla společnosti Charouz Group a.s. Společnost A. Charouz, spol.s r.o., jako předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručet společnosti Charouz Group a.s. do jejího sídla nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti Charouz Group a.s. je povinno předem určeného zájemce a to společnost A. Charouz, spol.s r.o. informovat o počátku běhu lhůty - o dni, kdy byl návrh na zápis tohoto rozhodnutí podán k obchodnímu rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti A. Charouz, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 15 88 84 36 vůči společnosti Charouz Group a.s. proti pohledávce společnosti Charouz Group a.s. na splacení emisního kursu. Pohledávka společnosti A. Charouz, spol. s r.o. vůči společnosti Charouz Group a.s. vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky za společností Charouz Holding a.s. ze dne 17,11,1999, smlouvy o postoupení pohledávky za společností Charouz Holding, a.s. ze dne 5,6,2000, ze smlouvy o půjčce ze dne 17,8,2000, ze smlouvy o půjčce ze dne 6,9,2000, ze smlouvy o postoupení pohledávky za M 3000 a.s. ze dne 8,11,2000, ze smlouvy o půjčce ze dne 20,2,2002, z úroků za rok 1999, 2000 a 2001. Existence těchto pohledávek byla potvrzena Zprávou o ověření závazků k 25,2,2002 vypracovanou společností PRIMASKA AUDIT, a.s., auditor, číslo osvědčení 209. Zpráva je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu. Z těchto pohledávek se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. vůči společnosti Charouz Group a.s. ve výši 700.000.000,- Kč. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí 14 dnů a počne běžet ode dne, kdy společnosti A. Charouz, spol.s r.o. bude doručen návrh na uzavření smlouvy o započtení podepsaný jménem společnosti Charouz Group a.s. Návrh smlouvy o započtení zašle společnost Charouz Group a.s. upisovateli a to společnosti A. Charouz, spol.s r.o. dopisem bez zbytečného odkladu poté, co nabyde právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Charouz Group a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Charouz Group a.s. do obchodního rejstříku. do 27. 5. 2002 od 10. 4. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 660 000 000 Kč

od 27. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 960 000 000 Kč

do 27. 5. 2002 od 27. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 660 od 2. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 660 do 2. 2. 2015 od 27. 5. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 960 do 27. 5. 2002 od 27. 9. 1999

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Josef Voják

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 12. 1. 2015

V Podhájí 774/25, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 26. 8. 2008

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 26. 8. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2011

Kalmánova 1025/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Josef Voják

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 26. 8. 2008

zánik členství: 28. 6. 2011

V podhájí 774/25, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 26. 8. 2008

vznik funkce: 25. 2. 2002

zánik funkce: 26. 8. 2008

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

Josef Voják

člen

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 26. 8. 2008

V Podhájí 774/25, Praha 4, Česká republika

Barbora Urbánková

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik členství: 27. 9. 1999

zánik členství: 25. 2. 2002

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 25. 2. 2002

Karpatská 858/3, Praha 10, Česká republika

Mgr. Luboš Koželuh

člen

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 28. 6. 2006

Pod Švabinami 44, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Pígl

člen

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 25. 2. 2002

Blažovského 738/1, Praha 4, Česká republika

Ing. Ludmila Kamlenková

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2000 - Poslední vztah: 2. 4. 2001

Vratislavská 386/7, Praha 8, Česká republika

Mgr. Jaroslav Bartoš

Předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2000 - Poslední vztah: 2. 4. 2001

Plavy 188, Česká republika

Jan Ciprian

Předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 5. 9. 2000

Před Mosty 11, Praha 9, Česká republika

Jaroslava Tomášková

Člen představenstva

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 5. 9. 2000

Ruská 1039/84, Praha 10, Česká republika

Barbora Urbánková

Člen představenstva

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

Ondříčkova 1029/1, Praha 3, Česká republika

Ing. Daniel Tobolka

Předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 12. 1999

Volavkova 3, Praha 6, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

od 2. 2. 2015

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 2. 2. 2015 od 27. 9. 1999

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Markéta Charouzová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

Malostranské náměstí 38/24, Praha, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Markéta Charouzová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 12. 1. 2015

V Podhájí 26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Vladislava Vojáková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2014

V Podhájí 774/25, Praha 4, 147 00, Česká republika

Markéta Charouzová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 26. 8. 2008

zánik členství: 28. 6. 2011

Kalmánova 1025/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dita Trajboldová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 26. 8. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2011

V Podhájí 26, Praha 4, 140 00, Česká republika

Vladislava Vojáková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 26. 8. 2008

zánik členství: 28. 6. 2011

V Podhájí 25/774, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 26. 8. 2008

V Podhájí 26, Praha 4, Česká republika

Markéta Charouzová

člen

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 26. 8. 2008

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

Vladislava Vojáková

člen

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 26. 8. 2008

V Podhájí 25/774, Praha 4, Česká republika

Luboš Pázler

člen

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 25. 2. 2002

Zacharská 1269, Praha 9, Česká republika

Petra Pavelková

člen

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 25. 2. 2002

Tajovského 1259/7, Praha 4, Česká republika

Mgr. Luboš Koželuh

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik členství: 24. 9. 2001

Pod Švabinami 44, Plzeň, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

Člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

zánik členství: 25. 2. 2002

1. máje 603, Uhlířské Janovice, Česká republika

Ing. Jan Pígl

Člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik členství: 24. 9. 2001

Blažovského 738/1, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Tojšl

Předseda

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 2. 4. 2001

Vinohradská 1595, Praha 2, Česká republika

Další vztahy firmy Group 77 a.s.

Historické vztahy

Ing. Antonín Charouz

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

Bohemian Marketing & Promotion a.s.

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 27. 5. 2002

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Antonín Charouz

  statutární ředitel, člen správní rady

  Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

 • Luboš Pázler

  předseda dozorčí rady

  Pospíchalova 1129/3, Praha, 198 00, Česká republika

 • Petra Pavelková

  člen dozorčí rady

  K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

 • Jana Obermajerová

  předseda představenstva

  Na Valech 45/32, Praha 6, 160 00, Česká republika

 • Ing. Jan Pígl

  místopředseda představenstva

  Lucinková 584/4, Praha 9, 198 00, Česká republika

 • František Hýbl

  člen dozorčí rady

  Luštěnická 720/7, Praha 9, 197 00, Česká republika

Akcionáři

BOHEMIA PROMOTION AGENCY, a.s., IČ: 25069764

Těšnov, Česká republika, Praha 1

do 27. 5. 2002 od 3. 1. 2002

Ing. Antonín Charouz

Kalmánova, Česká republika, Praha 4

do 3. 1. 2002 od 2. 4. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 9. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Činnost ekonomických a organizačních poradců
 • Správa majetkových účastí právnických a fyzických osob
 • Zprostředkování obchodu
 • Zprostředkování služeb
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 9. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).