Hlavní navigace

MITON INVESTMENT, a.s.

Firma MITON INVESTMENT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24351, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 080 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27343430

Sídlo:

Křižíkova 148/34, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 12. 2007

DIČ:

CZ27343430

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
6499 Ostatní finanční zprostředkování j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24351, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MITON INVESTMENT, a.s. od 21. 12. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 21. 12. 2007

adresa

Křižíkova 148/34
Praha 18600 od 20. 2. 2019

adresa

Soukenná 712/1
Jablonec nad Nisou 46601 do 20. 2. 2019 od 7. 12. 2016

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 4. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 21. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

V souladu se schváleným projektem rozdělení došlo k rozdělení společnosti MITON INVESTMENT, a.s., se sídlem Soukenná 712/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 27343430, společnosti M8H a.s., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, Liberec, PSČ 460 07, IČO 04765117 a společnosti MITON Circus a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, IČO 01834495, odštěpením sloučením s nástupnickou společností MITON Numero Uno a.s., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 06104932, v jehož rámci došlo k odštěpení částí jmění společností M8H a.s., MITON Circus a.s. a MITON INVESTMENT, a.s. a k jejich přechodu na nástupnickou společnost MITON Numero Uno a.s. od 1. 7. 2017

Na základě projektu rozdělení společnosti MITON INVESTMENT, a.s., odštěpením sloučením ze dne 14. 10. 2013, přešla vyčleněná část jmění společnosti MITON INVESTMENT, a.s., na společnost MITON Hoopers, a.s., IČO 01940953, se sídlem Soukenná 712/1, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01. od 5. 12. 2013

Na základě projektu rozdělení společnosti MITON INVESTMENT, a.s., IČ 273 43 430, se sídlem Soukenná 712/1, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1815 odštěpením se založením nové společnosti MITON Hoopers, a.s., se sídlem Soukenná 712/1, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01, schváleného dne 17.5.2013, přešla vyčleněná část jmění společnosti MITON INVESTMENT, a.s., IČ 273 43 430, se sídlem Soukenná 712/1, Jablonec nad Nisou, PSČ 46 6 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1815 na nově založenou společnost MITON Hoopers, a.s., se sídlem Soukenná 712/1, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01. od 29. 7. 2013

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy:dva miliony korun českých) o částku 10.080.000,- Kč (slovy: deset milionů osmdesát tisíc korun českých) na částku 12.080.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného znění základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ust. § 203 a násl. zák.č.513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zce la splacen. Upsáno bude 1008 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé, přičemž emisní kurs emitovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na základě dohody ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřena do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. Akcie budou splaceny nepeněžitými vklady nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady v celkové výši 10.085.339,- Kč (slovy: deset milionů osmdesát pět tisíc třista třicet devět korun českých), a to níže uvedenými nepeněžitými vklady v podobě převodu obchodních podílů společnosti MITON Previo s. r.o. a akcií společnosti HOTEL.CZ a.s.. Splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude provedeno nepeněžitými vklady, které budou spočívat v převodu: ? obchodního podílu o velikosti 1275/10000 na společnosti MITON Previo s.r.o., IČ 259 75 234, se sídlem na adrese Pod Viaduktem 2, Svitavy, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18314 (dále jen ?MITON Previo s.r.o.?), jehož majitelem je pan Ing. Tomáš Matějček, r.č. 790614/9922, bytem Bratříkov, Alšovice 105, PSČ 468 21, ? obchodního podílu o velikosti 1275/10000 na společnosti MITON Previo s.r.o., jehož majitelem je pan Ing. Ondřej Raška, r.č. 790830/2611, bytem Bratříkov, Alšovice 105, PSČ 468 21, ? obchodního podílu o velikosti 675/10000 na společnosti MITON Previo s.r.o., jehož majitelem je pan Ing. Michal Jirák, r.č. 810901/2527, bytem Smržovka, Staniční 1034, PSČ 468 51, a ? obchodního podílu o velikosti 1275/10000 na společnosti MITON Previo s.r.o., jehož majitelem je pan Ing. Milan Zemánek, r.č. 790126/2523, bytem Jablonec nad Nisou, Arbesova 25, PSČ 466 04 a dále, ? 128 (slovy: sto dvaceti osmi) kusů prioritních akcií na jméno (akcie č. 1 ? 128), nahrazených hromadnou listinou číslo 1., ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč (slovy dva tisíc korun českých), emitovaných společností HOTEL.CZ a.s., IČ 271 76 223, se sídlem na adrese Žitná 1578/52, Praha 2, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9533 (dále jen HOTEL.CZ a.s.?), jejichž majitelem je pan Ing. Tomáš Matějček, r.č. 790614/9922 bytem Bratříkov, Alšovic e 105, PSČ 468 21, ?128 (slovy: sto dvaceti osmi) kusů prioritních akcií na jméno (akcie č. 284 ? 411), nahrazených hromadnou listinou číslo 2., ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč (slovy: dva tisíc korun českých), emitovaných společností HOTEL.CZ a.s., jejichž maji telem je pan Ing. Ondřej Raška, r.č. r.č. 790830/2611, bytem Bratříkov, Alšovice 105, PSČ 468 21, ? 66 (slovy: šedesáti šesti) kusů prioritních akcií na jméno (akcie č. 567 ? 632) nahrazených hromadnou listinou číslo 3., ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých),emitovaných společností HOTEL.CZ a.s., jejichž majitele m je pan Ing. Michal Jirák, r.č. 810901/2527, bytem Smržovka, Staniční 1034, PSČ 468 51, ? 128 (slovy: sto dvaceti osmi) kusů prioritních akcií na jméno (akcie č. 718 ? 845) nahrazených hromadnou listinou číslo 4., ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč (slovy: dva tisíc korun českých),emitovaných společností HOTEL.CZ a.s., jejichž majit elem je pan Ing. Milan Zemánek, r.č. 790126/2523, bytem Jablonec nad Nisou, Arbesova 25, PSČ 466 04. Nepeněžité vklady spočívající v obchodních podílech na společnosti MITON Previo s.r.o., byly oceněny posudkem znalce č. 1252-033-2011, ze dne 6.4.2011, kterým byla dle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ? pobočka v Liberci, č.j. 38 Nc 25/2011-8, ze dne 10.3.2011, jež nabylo právní moci dne 6.4.2011 jmenována 1. Znalecká a.s., znalecký ústav, Mozartova 679/21, Liberec 460 01, následovně: - hodnota obchodního podílu o velikosti 1275/10000 na společnosti MITON Previo s.r.o., jehož majitelem je pan ing. Tomáš Matějček je ve výši 1 796 640,- Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát šest tisíc šest set čtyřicet korun českých), - hodnota obchodního podílu o velikosti 1275/10000 na společnosti MITON Previo s.r.o., jehož majitelem je pan Ing. Ondřej Raška je ve výši 1 796 640,- Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát šest tisíc šest set čtyřicet korun českých), - hodnota obchodního podílu o velikosti 675/10000 na společnosti MITON Previo s.r.o., jehož majitelem je pan Ing. Michal Jirák je ve výši 951 162,- Kč (slovy: devět set padesát jedna tisíc jedno sto šedesát dva korun českých), - hodnota obchodního podílu o velikosti 1275/10000 na společnosti MITON Previo s.r.o., jehož majitelem je pan Ing. Milan Zemánek je ve výši 1 796 640,- Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát šest tisíc šest set čtyřicet korun českých). Nepeněžité vklady spočívající v akciích jednotlivých akcionářů společnosti HOTEL.CZ a.s. byly oceněny posudkem znalce č. 1251-033-2011, ze dne 6.4.2011, kterým byla dle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ? pobočka v Liberci, č.j. 39 Nc 24/2011-8, z e dne 14.3.2011, jež nabylo právní moci dne 6.4.2011 jmenována 1. Znalecká a.s., znalecký ústav, Mozartova 679/21, Liberec 460 01, následovně: - hodnota 128 kusů prioritních akcií na jméno (akci č. 1 ? 128) nahrazených hromadnou listinou číslo 1 společnosti HOTEL.CZ a.s., jejíž majitelem je pan Ing. Tomáše Matějček je ve výši 1 065 033,- Kč (slovy: jeden milion šedesát pět tisíc třicet tři korun českých), - hodnota 128 kusů prioritních akcií na jméno (akci č. 284 ? 411) nahrazených hromadnou listinou číslo 2 společnosti HOTEL.CZ. a.s., jejíž majitelem je pan Ing. Ondřej Raška je ve výši 1 065 033,- Kč (slovy: jeden milion šedesát pět tisíc třicet tři korun českých), - hodnota 66 kusů prioritních akcií na jméno (akci č. 567 ? 632) nahrazených hromadnou listinou číslo 3 společnosti HOTEL.CZ a.s., jejíž majitelem je pan Ing. Michal Jirák je ve výši 549 158,- Kč (slovy: pět se čtyřicet devět tisíc jedno sto padesát osm k orun českých), - hodnota 128 kusů prioritních akcií na jméno (akci č. 718 - 845) nahrazených hromadnou listinou číslo 4 společnosti HOTEL.CZ. a.s., jejíž majitelem je pan Ing. Milan Zemánek je ve výši 1 065 033,- Kč (slovy: jeden milion šedesát pět tisíc třicet tři koru n českých). Rozdíl mezi emisním kurzem 1008 ks akcií ve výši 10.080.000,- Kč (slovy: deset milionů osmdesát tisíc korun českých) a hodnotou nepeněžitých vkladů stanovenou znalcem ve výši 10.085.339,- Kč (slovy: deset milionů osmdesát pět tisíc tři sta třicet devět ko run českých), t.j. částka 5.339,- Kč (slovy: pět tisíc třista třicet devět korun českých) bude zaúčtována do ostatních kapitálových fondů společnosti. Návrhy na uzavření smluv o převodu obchodních podílů společnosti MITON Previo s.r.o. a smluv o převodu akcií společnosti HOTEL.CZ a.s. je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovatelům bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 15 (pa tnácti) dnů ode dne podpisu dohody ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. do 12. 5. 2011 od 13. 4. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 080 000 Kč

od 12. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 5. 2011 od 3. 1. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 1. 2008 od 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 208 od 1. 10. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 208 do 1. 10. 2015 od 12. 5. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 12. 5. 2011 od 21. 12. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Milan Zemánek

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 21. 12. 2016

Průběžná 368/12, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Dalších 35 vztahů k této osobě

Tomáš Matějček

Předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 22. 12. 2016

Pěnčín 105, 468 21, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ondřej Raška

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2016

Pěnčín 105, 468 21, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Matějček

Předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2020 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 22. 12. 2016

Pěnčín 105, 468 21, Česká republika

Milan Zemánek

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2019 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 21. 12. 2016

Arbesova 4248/25, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Matějček

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 21. 12. 2016

Pěnčín 105, 468 21, Česká republika

Milan Zemánek

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 21. 12. 2016

Arbesova 4248/25, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Matějček

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 21. 12. 2007

zánik funkce: 21. 12. 2016

Pěnčín 105, 468 21, Česká republika

Ondřej Raška

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 21. 12. 2016

Pěnčín 105, 468 21, Česká republika

Ondřej Raška

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 21. 12. 2007

Bratříkov 105, 468 21, Česká republika

Milan Zemánek

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

vznik členství: 21. 12. 2007

Arbesova 25, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Tomáš Matějček

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

vznik členství: 21. 12. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2007

Bratříkov 105, 468 21, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

od 21. 12. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Michal Jirák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 22. 12. 2016

Průběžná 5332/18, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Radek Matějček

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2016

Liberecká 804/3, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Michal Jíra

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2016

Vokáčova 1181/6, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Michal Jirák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2020 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 22. 12. 2016

Průběžná 5332/18, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Michal Jirák

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 21. 12. 2016

Průběžná 5332/18, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Michal Jirák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2018 - Poslední vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 21. 12. 2016

Průběžná 5332/18, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Michal Jíra

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 21. 12. 2016

Vokáčova 1181/6, Praha, 140 00, Česká republika

Michal Jirák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 21. 12. 2007

Staniční 1034, Smržovka, 468 51, Česká republika

Michal Jirák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 21. 12. 2007

Staniční 1034, Smržovka, 468 51, Česká republika

Radek Matějček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 21. 12. 2016

Liberecká 804/3, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Michal Jíra

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 21. 12. 2007

Vokáčova 1181/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Michal Jirák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 21. 12. 2007

Staniční 1034, Smržovka, 468 01, Česká republika

Radek Matějček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

vznik členství: 21. 12. 2007

Mšenská 10, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztahy firmy MITON INVESTMENT, a.s.

M8H a.s.

První vztah: 18. 11. 2018

Křižíkova 148/34, Praha Karlín, 186 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

M8H a.s.

První vztah: 25. 7. 2016 - Poslední vztah: 18. 11. 2018

Křižíkova 148/34, Praha Karlín, 186 00

Akcionáři

M8H a.s., IČ: 04765117

Křižíkova 148/34, Česká republika, Praha, 186 00

od 18. 11. 2018

M8H a.s., IČ: 04765117

Mrštíkova 399/2a, Česká republika, Liberec, 460 07

do 18. 11. 2018 od 25. 7. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).