Hlavní navigace

Poirot a.s.

Firma Poirot a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1819, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 33 499 200 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47116013

Sídlo:

U Vorlíků 367/3, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 12. 1992

DIČ:

CZ47116013

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1819, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Poirot a.s. od 20. 4. 2015

Obchodní firma

Poirot a.s. do 20. 4. 2015 od 19. 3. 2015

Obchodní firma

Stavební výroba Praha a.s. do 19. 3. 2015 od 22. 12. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 22. 12. 1992

adresa

U Vorlíků 367/3
Praha 16000 od 5. 10. 2016

adresa

Jungmannova 26/15
Praha 11000 do 5. 10. 2016 od 20. 4. 2015

adresa

Michelská 18/12a
Praha 4 14501 do 20. 4. 2015 od 7. 6. 2010

adresa

Na Veselí 45
Praha 4 do 7. 6. 2010 od 21. 2. 2001

adresa

Na Veselí 51
Praha 4 do 21. 2. 2001 od 22. 12. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 7. 2011

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 18. 7. 2011

pronájem nemovitostí, pozemků a nebytových prostor včetně poskytování i jiných než základních služeb od 21. 2. 2001

výroba cementového zboží do 13. 5. 2005 od 21. 2. 2001

provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování do 13. 5. 2005 od 21. 2. 2001

automatizované zpracování dat do 13. 5. 2005 od 21. 2. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 7. 2011 od 21. 2. 2001

činnost ekonomických a organizačních poradců do 18. 7. 2011 od 21. 2. 2001

prostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 18. 7. 2011 od 21. 2. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 18. 7. 2011 od 21. 2. 2001

provádění nové výstavby, modernizací a rekonstrukcí a stavební údržby objektů bytové, občanské, průmyslové, inženýrské a vodohospodářské výstavby včetně všech souvisejících stavebních řemesel do 21. 2. 2001 od 22. 12. 1992

provádění průzkumných, projektových, inženýrských, geodetických, kartografických a reprografických prací a činností do 21. 2. 2001 od 22. 12. 1992

výroba stavebních hmot, dílců, výrobků PSV, polotovarů a zařízení včetně ocelových konstrukcí do 21. 2. 2001 od 22. 12. 1992

dopravní činnosti včetně hromadné dopravy osob do 21. 2. 2001 od 22. 12. 1992

opravárenské činnosti související zejména s opravami a údržbou stavební mechanizace a dopravních prostředků do 21. 2. 2001 od 22. 12. 1992

obchodní činnosti do 21. 2. 2001 od 22. 12. 1992

výuka a rekvalifikace dospělých a výuka učňovské mládeže do 21. 2. 2001 od 22. 12. 1992

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti Poirot a.s. se snižuje z dosavadní výše 66.998.400,- Kč o 33.499.200,- Kč (slovy: třicet tři milionů čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě korun českých) na novou výši základního kapitálu 33.499.200,- Kč (slovy: třicet tři m ilionů čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě korun českých). Jedná se o povinné snížení základního kapitálu za použití vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku, konkrétně 92.496 kusů listinných akcií na jméno s čísly 92.497 až 184.992 a 75. 000 kusů listinných akcií na jméno s čísly 259.993 až 334.492, všechny o jmenovité hodnotě 200,- Kč. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna zničit vlastní akcie, jimiž se realizuje snížení základního kapitálu, do jednoho měsíce od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 3. 12. 2020

V důsledku procesu rozdělení společnosti Poirot a.s., se sídlem U Vorlíků 367/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 471 16 013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1819, jakožto rozdělované společnosti, formou odštěp ení se vznikem nové společnosti, přešla na nově vzniklou společnost SCH-PORT, a.s., se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti Poirot a.s. specifikovaná v projektu rozdělení formou odšt ěpení se vznikem nové společnosti ze dne 29.4.2020. od 1. 6. 2020

Usnesení řádné valné hromady akcionářů konané 27.3.2014: Řádná valná hromada schvaluje přechod vlastnictví všech akcií společnosti Stavební výroba Praha a.s., IČO: 47116013, sídlem Michelská 18/12a, 145 01 Praha 4 v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře, kterým je Klára Sovová, n ar. 7.9.1966, bytem Vidlák 354, 198 00 Praha 9. Hlavní akcionář vlastní 167.003 ks akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,27 % základního kapitálu společnosti. Předmětem přechodu vlastnictví jsou všechny ostatní akcie společnosti, t edy 17 989 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 200,-. Výše protiplnění dle § 376 zákona o obchodních korporacích činí Kč 897,- / akcie a tato byla určena posudkem nezávislého znalce - znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o., IČO: 25761421, sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, a to na základě posudku na stanovení hodnoty jedné akcie společnosti Stavební výroba Praha a.s. pro potřeby stanovení přiměřené výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti zpracovaného dne 25.2.2014, pod pořadovým č. P42450/14 znaleckého deníku. Uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku dle § 384 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k uvedeným akciím na hlavního akcionáře. Zveřejnění proběhne v Obchodním věstníku dle §776/1 ZOK. Dosavadní vlastníci akcií předloží tyto akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění a úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Protiplnění poskytne akcionářům osoba pověřená hlavním akcionářem, dle § 378 zákona o obchodních korporacích. Pro tiplnění bude poskytnuto poté, co akcionář předá společnosti akcie, které vlastní, a to nejpozději do 15 dnů ode dne předání akcií společnosti ze strany akcionáře. od 8. 4. 2014

Řádná valná hromada akcionářů rozhodla dne 27.8.1998 o snížení základního jmění společnosti o částku Kč 147,993.600,-, jehož důvodem je úhrada ztráty společnosti dosažené v minulých letech. Základní jmění společnosti se snižuje způsobem snížení jmenovité hodnoty dosavadních akcií z dosavadní jmenovité hodnoty každé akcie Kč 1.000,- na novou jmenovitou hodnotu každé akcie Kč 200,-.Nová výše základního jmění po snížení bude tedy Kč 36,998.400,- s tím, že základní jmění bude rozděleno na 184.992 akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií Kč 200,-. Vzhledem k okolnosti, že akcie společnosti nejsou vydány v listinné podobě, ale jsou evidovány v zaknihované podobě ve středisku cenných papírů, provede společnost do 3O dnů po zápisu sníženého základního jmění do obchodního rejstříku snížení jmenovité hodnoty každé z vydaných akcií příslušným příkazem ve středisku cenných papírů. do 9. 6. 1999 od 3. 11. 1998

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu podniku Stavební výroba federálního ministerstva vnitra, s.p. do 8. 4. 2014 od 22. 12. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000, na který přešel majetek podniku Stavební výroba federálního ministerstva vnitra, s.p. do 8. 4. 2014 od 22. 12. 1992

V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 8. 4. 2014 od 22. 12. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 499 200 Kč

od 17. 2. 2021

Základní kapitál

vklad 66 998 400 Kč

do 17. 2. 2021 od 27. 9. 2017

Základní kapitál

vklad 36 998 400 Kč

do 27. 9. 2017 od 8. 4. 2014

Základní kapitál

vklad 36 998 400 Kč

do 8. 4. 2014 od 9. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 184 992 000 Kč

do 9. 6. 1999 od 16. 8. 1994

Základní kapitál

vklad 246 820 000 Kč

do 16. 8. 1994 od 22. 12. 1992
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 167 496 od 17. 2. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 334 992 do 17. 2. 2021 od 27. 9. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 184 992 do 27. 9. 2017 od 8. 4. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 184 992 do 8. 4. 2014 od 9. 6. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 184 992 do 9. 6. 1999 od 16. 8. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 246 820 do 16. 8. 1994 od 22. 12. 1992

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2020

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

U Vorlíků 367/3, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Mgr. Tomáš Čumpelík

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

Velké Kunratické 1310/10, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miroslav Sova

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 30. 7. 2014

Vidlák 354, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2020 - Poslední vztah: 11. 12. 2020

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

Pec pod Sněžkou 203, 542 21, Česká republika

Mgr. Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2018 - Poslední vztah: 29. 4. 2020

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

U Vorlíků 367/3, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2017 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

Pec pod Sněžkou 203, 542 21, Česká republika

Mgr. Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2017 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

Pec pod Sněžkou 203, 542 21, Česká republika

Mgr. Tomáš Čumpelík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2017 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

Rumunská 24/32, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2017 - Poslední vztah: 29. 11. 2017

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

U Vorlíků 367/3, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2017 - Poslední vztah: 29. 11. 2017

vznik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2014

U Vorlíků 367/3, Praha, 160 00, Česká republika

Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 27. 3. 2014

zánik funkce: 30. 7. 2014

U Vorlíků 367/3, Praha, 160 00, Česká republika

Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 27. 3. 2014

zánik funkce: 30. 7. 2014

U Vorlíků 367/3, Praha, 160 00, Česká republika

Miroslav Sova

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 30. 7. 2014

Vidlák 354, Praha, 198 00, Česká republika

Miroslav Sova

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 30. 7. 2014

Vidlák 354, Praha, 198 00, Česká republika

Miroslav Sova

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 27. 3. 2014

Nad Primaskou 2410/26, Praha, 100 00, Česká republika

Klára Sovová

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2016

vznik členství: 27. 3. 2014

vznik funkce: 27. 3. 2014

Vidlák 354, Praha, 198 00, Česká republika

Tomáš Čumpelík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 27. 3. 2014

zánik funkce: 30. 7. 2014

Rumunská 24/32, Praha, 120 00, Česká republika

Tomáš Čumpelík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 30. 7. 2014

vznik funkce: 27. 3. 2014

zánik funkce: 30. 7. 2014

Rumunská 24/32, Praha, 120 00, Česká republika

Martin Steiner

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 27. 3. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 27. 3. 2014

Sněženková 14, Praha 10, 106 00, Česká republika

Martin Bek

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 27. 3. 2014

Nýrská 884/4, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 27. 3. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 27. 3. 2014

Jenštejnská 3, Praha 2, 120 00, Česká republika

Martin Steiner

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 8. 3. 2006

vznik funkce: 8. 3. 2006

zánik funkce: 28. 5. 2010

Sněženková 14, Praha 10, 106 00, Česká republika

Martin Bek

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 28. 5. 2010

Nýrská 884/4, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 8. 3. 2006

zánik funkce: 28. 5. 2010

Jenštejnská 3, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Karel Klimeš

místopředseda

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 8. 3. 2006

vznik funkce: 2. 6. 2005

zánik funkce: 8. 3. 2006

Na zvoničce 12, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Schwarz CSc.

člen

První vztah: 9. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 21. 1. 1998

zánik členství: 8. 3. 2006

zánik funkce: 8. 3. 2006

U hřiště 418, Nový Jičín, Česká republika

ing. Miroslav Ševčík CSc.

předseda

První vztah: 9. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 21. 1. 1998

zánik členství: 8. 3. 2006

vznik funkce: 21. 1. 1998

zánik funkce: 8. 3. 2006

Dřevná 2, Praha 2, Česká republika

Ing. Radomír Fabiánek

místopředseda

První vztah: 9. 4. 1998 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 2. 6. 2005

Anastázova 21/10, Praha 6, Česká republika

Jan Havel

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 1998

Pujmanové 877, Praha 4, Česká republika

JUDr. Augustin Sachr

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 1998

Třebenická 1292, Praha 8, Česká republika

ing. Štefan Bednárik

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 1998

Gončarenkova 1182/21, Praha 4, Česká republika

Jana Maříková

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1996 - Poslední vztah: 9. 4. 1998

V průčelí, Praha 4, Česká republika

ing. Michal Frano

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 8. 1997

Štramberská 154, Praha lO, Česká republika

ing. Jiří Svoboda

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 8. 1997

Mateřídoušková 9, Praha lO, Česká republika

Ing. Miroslav Dobeš

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 8. 1997

V křovinách 20, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Jirák

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 1994 - Poslední vztah: 13. 12. 1995

Karpatská 18, Praha 4, Česká republika

Tommy Korálek

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 1994 - Poslední vztah: 13. 12. 1995

Alžírská 640, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Koudelka

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 1994 - Poslední vztah: 13. 12. 1995

Cílkova 650, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Frič

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 1994 - Poslední vztah: 13. 12. 1995

Dobevská 874, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

Chaberská 47, Praha 8, Česká republika

Ing. Josef Tykač

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

s účinností od 1.1.1993 do 15. 8. 1994 od 22. 12. 1992

Italská 27, Praha 2, Česká republika

Ing. Ota Kukla

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

Rajmonova 1193, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Brátka

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

K Orionce 1846, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Strouhal

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

Na Vlčovce 7, Praha 6, Česká republika

JUDr. Jaroslav Zika

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

U páté baterie 46, Praha 6, Česká republika

Ing. Zbyněk Sadil CSc.

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

Tismická 3, Praha 10, Česká republika

Za společnost jednají společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.

od 9. 4. 1998

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva nebo generální ředitel v rozsahu v jakém k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva nebo generální ředitel v rozsahu v jakém k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 9. 4. 1998 od 22. 12. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jana Sovová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 30. 7. 2014

Vidlák 353, Praha, 198 00, Česká republika

Historické vztahy

Miroslav Šobor

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2015

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 18. 5. 2015

Rubínová 421/8, Praha, 154 00, Česká republika

Ing. Marie Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 9. 2015

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 1. 4. 2015

Jagellonská 1473/27, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jana Sovová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 30. 7. 2014

Nad Primaskou 2410/26, Praha, 100 00, Česká republika

Jana Sovová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 30. 7. 2014

Nad Primaskou 2410/26, Praha, 100 00, Česká republika

Jeannette Franková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 27. 3. 2014

Luční 1828/2, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

ing. Marie Valentová

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 4. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 27. 3. 2014

Jagellonská 27, Praha 3, Česká republika

Jana Podhorská

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 27. 3. 2014

Radimovická 1424/33, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jeannette Macíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 28. 5. 2010

Luční 1828/2, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Miroslav Maňásek

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 12. 2009

zánik členství: 2. 11. 2009

vznik funkce: 13. 4. 2000

Za humny 154, Horoušánky, 250 82, Česká republika

Ing. Radomír Fabiánek

člen

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

zánik členství: 8. 3. 2006

vznik funkce: 2. 6. 2005

zánik funkce: 8. 3. 2006

Krocínovská 812/7, Praha 9, Česká republika

Ing. Miroslav Maňásek

První vztah: 21. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

Kroftova 11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Karel Klimeš

člen

První vztah: 9. 4. 1998 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

Na zvoničce 12, Praha 4, Česká republika

ing. Marie Valentová

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik funkce: 21. 1. 1998

zánik funkce: 28. 5. 2010

Jagellonská 27, Praha 3, Česká republika

ing. Jaroslava Zelená

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 2001

Světice 155, Říčany, 251 01, Česká republika

ing. Miroslav Bačík

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 9. 4. 1998

Za Opusem 1230, Praha 5, Česká republika

JUDr. Pavel Soukup

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 1994 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Imrichova 879, Praha 4, Česká republika

Ing. Bohuslava Karvayová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 1994 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Zelený pruh 105, Praha 4, Česká republika

JUDr. Pavel Bumbálek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 1994 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Habrova 2641/7, Praha 3, Česká republika

Ing. Petr Rob

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

Jinonická 51, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Ježek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

Habrová 6, Praha 3, Česká republika

JUDr. František Kudrna

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

s účinností od 1.1.1993 do 15. 8. 1994 od 22. 12. 1992

Záhřebská 24, Praha 2, Česká republika

Ing. Jaroslav Prokopčák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

Pavlíkova 602/28, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Kovář

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 8. 1994

Štúrova 1417/2, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy Poirot a.s.

Historické vztahy

Klára Sovová

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2015

Vidlák 354, Praha, 198 00, Česká republika

Akcionáři

KLÁRA SOVOVÁ

Vidlák 354, Česká republika, Praha, 198 00

do 5. 7. 2015 od 27. 5. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 5. 2000

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 13. 11. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 5. 2000

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).