Hlavní navigace

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Firma Správa nemovitostí Olomouc, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2548, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 117 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25898736

Sídlo:

Školní 202/2, Olomouc, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 2002

DIČ:

CZ25898736

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2548, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. od 20. 5. 2015

Obchodní firma

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. do 20. 5. 2015 od 1. 1. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2002

adresa

Školní 202/2
Olomouc 77900 od 27. 10. 2016

adresa

Školní čp. 202/2a
Olomouc 77141 do 27. 10. 2016 od 1. 1. 2002

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 6. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 21. 6. 2011

ubytovací služby do 21. 6. 2011 od 1. 1. 2002

realitní činnost do 21. 6. 2011 od 1. 1. 2002

správa a údržba nemovitostí do 21. 6. 2011 od 1. 1. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 21. 6. 2011 od 1. 1. 2002

zprostředkování služeb do 21. 6. 2011 od 1. 1. 2002

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 8. 2014

Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady. do 18. 4. 2019 od 21. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 18. 4. 2019 od 21. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 4. 2019 od 21. 8. 2014

Statutární město Olomouc jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 90.000.000,-- Kč, slovy: devadesát milionů korun českých, o částku 27.000.000,-- Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 117.000.000,-- Kč, slovy: jedno sto sedmnáct milionů korun českých. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 270 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě; akcie budou mít omezenou převoditelnost dle ust. článku XI. stanov společnosti. Valná hromada schvaluje splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitostí : 1. nemovitosti - bytový dům čp. 1077 stojící v části obce Hodolany na pozemcích parcela č. St. 1547/1 a St. 1547/2 a zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 1547/2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 pro okres a obec Olomouc a katastrální území H odolany vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, se kterými na společnost přejdou na práva a povinnosti ze smlouvy o umístění technologie zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o do dávce tepelné energie uzavřené mezi Statutárním městem Olomouc a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00, IČ 47677511 dne 15. 7. 2004, 2. spoluvlastnický podíl o velikosti 4/12 (slovy: čtyři dvanáctiny) pozemku - zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 1547/1, zapsaného na listu vlastnictví č. 991 pro okres a obec Olomouc a katastrální území Hodolany vedeném u Katastrálního úřadu pro O lomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo vyhotoveným Ing. Štefanem Gibalou, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, který byl k ocenění ustanoven usnesením Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 19Nc 8067/2013-20 ze dne 4. 7. 2013, a jejich hodnota činí 27.000.000,-- Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun českých. Za nepeněžitý vklad - nemovitosti, jak jsou popsány výše, bude vydáno 270 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. Lhůta pro upsání akcií činí šedesát dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem vlastníky nepeněžitého vkladu a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí koncem lhůty pro upisování akcií nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určenému zájemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí devadesát dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. do 21. 8. 2014 od 15. 11. 2013

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie znějící na jméno jsou vydány s omezenou převoditelností. Převod akcií na jméno je podmíněn rozhodnutím valné hromady o jeho schválení. Jediným akcionářem společnosti je Statutární město Olomouc se sídlem Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí, 771 27 Olomouc. do 21. 8. 2014 od 1. 1. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 117 000 000 Kč

od 8. 1. 2014

Základní kapitál

vklad 90 000 000 Kč

do 8. 1. 2014 od 1. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 170 od 18. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 170 do 18. 4. 2019 od 8. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 900 do 8. 1. 2014 od 1. 1. 2002

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Věra Zukalová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Klusalova 908/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Kryl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Břetislavova 249/9a, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr. Ladislav Šnevajs

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Dolní hejčínská 53/26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

I. P. Pavlova 998/32, Olomouc, 779 00, Česká republika

PhDr. Marcela Hanáková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Jarmily Glazarové 405/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ivana Plíhalová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Opletalova 364/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaromír Czmero

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Rooseveltova 735/118, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Věra Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019 - Poslední vztah: 11. 9. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Klusalova 908/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Markéta Záleská

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Tylova 711/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Denisa Trávníčková

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2019

Valdenská 144/42, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Denisa Trávníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

Valdenská 144/42, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Kamil Andree

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 17. 4. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Před Lipami 336/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Richard Schwarz

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Střední Novosadská 9/16, Olomouc, 779 00, Česká republika

PaedDr. Miroslav Skácel

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Řepčínská 108/16, Olomouc, 779 00, Česká republika

PaedDr. Miroslav Skácel

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 1. 3. 2011

Řepčínská 108/16, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ivo Kosina

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 22. 3. 2011

zánik funkce: 1. 4. 2015

Tovární 1063/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Denisa Trávníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 15. 12. 2009

zánik členství: 15. 3. 2015

Valdenská 144/42, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Denisa Trávníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2010 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 15. 12. 2009

Valdenská 144/42, Olomouc, 779 00, Česká republika

Zdeňka Dočkalová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 1. 4. 2010

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2009

Nešporova 371/7, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Eva Baslerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Vaníčkova 524/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Jelínek Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 19. 4. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2011

Za vodojemem 1006/6, Olomouc, 779 00, Česká republika

PhDr. Eva Baslerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 22. 12. 2004

zánik členství: 1. 3. 2007

vznik funkce: 22. 12. 2004

zánik funkce: 1. 3. 2007

Vaníčkova 524/14, Olomouc, Česká republika

Jan Dlouhý

předseda

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 30. 4. 2005

vznik členství: 7. 2. 2003

zánik členství: 5. 12. 2004

vznik funkce: 21. 2. 2003

zánik funkce: 5. 12. 2004

Kmochova 8, Olomouc, Česká republika

Martin Major

člen

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 7. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

Skupova 17, Olomouc, Česká republika

Věra Rychlá

člen

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2002

Nádražní 278/3, Štěpánov, 783 13, Česká republika

Jan Dlouhý

člen

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2003

Kpt. Nálepky 978/1, Olomouc, 771 00, Česká republika

Mgr. Petr Horák

předseda

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2003

Václavkova 107/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Roman Zelenka

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Ovesná 215/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Denisa Trávníčková

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Valdenská 144/42, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Věra Vyhňáková

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Kozlovská 181/25, Přerov, 750 02, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Matouš Pelikán

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Na Vozovce 333/21, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Kolářová

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Na Letné 446/35, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ivana Plíhalová

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Opletalova 364/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

PhDr. Marcela Hanáková

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Jarmily Glazarové 405/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2019

I. P. Pavlova 998/32, Olomouc, 779 00, Česká republika

RNDr. Ladislav Šnevajs

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2019

Dolní hejčínská 53/26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Václav Kryl

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Břetislavova 249/9a, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Kuchař

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Na Tabulovém vrchu 1282/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Antonín Krček

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 17. 4. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Polská 612/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Anna Taclová

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 17. 4. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Smetanova 782/36, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Čulík

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Legionářská 797/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marcela Hanáková

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Jarmily Glazarové 405/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

PhDr. Jana Kolomazníková

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Nešverova 683/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Petr Macek

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Tererovo nám. 920/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Barbora Králíková

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Polská 942/7, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Jana Hanáková

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 4. 2015

Urxova 470/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Bc. Petr Šafránek

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Na Šibeníku 352/6, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Renata Pospiechová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Kmochova 290/19, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Pavel Kvapil

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 7. 2012

Požárníků 162/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jiří Martinák

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 25. 3. 2011

zánik funkce: 1. 4. 2015

U Lávky 330/6, Olomouc, 779 00, Česká republika

PhDr. Eva Baslerová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Vaníčkova 524/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Barbora Králíková

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 18. 4. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

Hněvotínská 616/18, Olomouc, 779 00, Česká republika

Antonín Krček

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 25. 3. 2011

zánik funkce: 1. 4. 2015

Polská 612/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jiří Martinák

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2011

U Lávky 330/6, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Roman Zelenka

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Ovesná 215/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Hana Kaněčková

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Riegrova 372/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Antonín Krček

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2011

Polská 612/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Kvapil

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Požárníků 162/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Barbora Králíková

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Hněvotínská 616/18, Olomouc, 779 00, Česká republika

PaedDr. Miroslav Skácel

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Řepčínská 108/16, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Michael Fischer

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 7. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

vznik funkce: 21. 2. 2003

zánik funkce: 1. 3. 2007

Družební 717/15, Olomouc, Česká republika

Antonín Krček

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 7. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

Polská 612/2, Olomouc, Česká republika

RNDr. Ladislav Šnevajs

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 7. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

Dolní Hejčínská 26, Olomouc, Česká republika

PaedDr. Miroslav Skácel

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 7. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

Řepčínská 108/16, Olomouc, Česká republika

Jiří Martinák

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 7. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

vznik funkce: 21. 2. 2003

zánik funkce: 1. 3. 2007

U Lávky 6, Olomouc, Česká republika

PhDr. Marcela Hanáková

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 7. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

Kmochova 19, Olomouc, Česká republika

Dagmar Maršálová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2003

Černá Cesta 130/18, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Roman Zelenka

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

zánik členství: 1. 3. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2002

Ovesná 215/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Pavel Konečný

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2003

Řezáčova 422/10, Olomouc, 772 00, Česká republika

Antonín Krček

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2003

Polská 612/2, Olomouc, 771 00, Česká republika

RNDr. Josef Kaštil

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2003

Stiborova 632/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Horák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2003

Křižíkova 965/1, Olomouc, 772 00, Česká republika

PaedDr. Miroslav Skácel

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2003

Řepčínská 108/16, Olomouc, 772 00, Česká republika

Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenst va společnosti.

od 21. 8. 2014

Jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti.

do 21. 8. 2014 od 1. 1. 2002

Další vztahy firmy Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Akcionáři

Statutární město Olomouc, IČ: 00299308

Horní náměstí 583, Česká republika, Olomouc, 779 00

od 21. 8. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 2002

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2002

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).