Hlavní navigace

STATEK DIANA a.s.

Firma STATEK DIANA a.s., akciová společnost, vznikla dne 17. 2. 2009. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15064, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 800 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28531621

Sídlo:

Ruská 777/152, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 2. 2009

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15064, Městský soud v Praze

Obchodní firma

STATEK DIANA a.s. od 16. 4. 2009

Obchodní firma

BLANCOREN a.s. do 16. 4. 2009 od 17. 2. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 17. 2. 2009

adresa

Ruská 777/152
Praha 10 10000 od 6. 4. 2009

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 do 6. 4. 2009 od 17. 2. 2009

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 16. 3. 2016

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 16. 3. 2016 od 17. 2. 2009

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti STATEK DIANA a.s. se sídlem v Praze 10,Vršovice, Ruská 777/152,PSČ 100 00, IČ 28531621,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 15064.Pan Mir oslav Hájek prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti STATEK DIANA a.s. a vlastní všech deset kusů akcií s pořadovými čísly 1 až 10 na majitele v listinné podobě v jmenovité hodnotě po 200.000,- Kč, které předkládá k nahlédnutí a vykonává pravomoci valné hromady. V rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti jediný akcionář rozhodl o tom, že : z důvodu nutnosti zajistit financování významných investičních akí společnosti v dalších letech a to zejména rozsáhlých rekonstrukcí nemovitostí a opatření dalších prostředků k podnikání,sloužících k rozvoji podnikatelské činnosti společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti ;Společnost zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem, upsáním nových akcií o částku 8,800.000,- Kč ( slovy: osm milionů osme set tisíc korun českých ), upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 44 ( slovy: čtyřicet čtyři ) kusů kmenových listinných akcií na majitele, jmenovitá hodnota k aždé akcie činí 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých ); Nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost do třiceti dnů ode dne zápisu o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě vydaných akcií, tj. 200.000,- Kč ( slovy : dvě stě tisíc korun českých ) ; Nepeněžitý vklad tvoří nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 52, pro obec Čenkov, katastrální území Čenkov u Příbramě u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram a to budova čp. 20 postavená na pozemku č. parc. 178 v  části obce Čenkov, včetně nedokončené samostatně stojící stodoly přestavěné na rodinný dům, kolny, kolny na uhlí, studny a venkovních úprav a pozemků č. parcel: 174/3 vodní plocha, 177/10 - ostatní plocha, 178 - zastavěná plocha a nádvoří, 179 - zahrada, 180/1 - zahrada, 180/2 - zahrada, 183/7 - zahrada, 186/1 - ostatní plocha, 639/12 - ostatní plocha, 640/4 - ostatní plocha, 640/5 - ostatní plocha, 640/6 - ostatní plocha, 640/7 - ostatní plocha, 640/8 - ostatní plocha, 640/10 - ostatní plocha, 640/11 - o statní plocha, 640/12 - ostatní plocha, 640/13 - ostatní plocha, 640/14 - ostatní plocha, 640/16 - ostatní plocha, 641/1 - trvalý travní porost, 641/2 - trvalý travní porost, 641/3 - trvalý travní porost, 642/3 - lesní pozemek, 642/4 - lesní pozemek, 642/ 5 - lesní pozemek, 642/6 - lesní pozemek, 642/7 - lesní pozemek, 642/8 - lesní pozemek, 643/1 - ostatní plocha, 643/3 - ostatní plocha, 643/4 - ostatní plocha, 643/5 - ostatní plocha, 643/6 - ostatní plocha, 643/7 - ostatní plocha, 643/8 - ostatní plocha, 643/9 - ostatní plocha, 643/10 - ostatní plocha, 643/11 - ostatní plocha, 644/1 - trvalý travní porost, 644/2 - trvalý travní porost, 644/3 - trvalý travní porost, 644/4 - trvalý travní porost, 645/1 - ostatní plocha, 645/2 -ostatní plocha, 646/1 - ovocn ý sad, 647/3 - trvalý travní porost, 647/10 - trvalý travní porost, 647/11 - trvalý travní porost, 647/16 - trvalý travní porost, 647/20 - trvalý travní porost, 647/24 - trvalý travní porost, 647/27 - trvalý travní porost, 647/30 - trvalý travní porost, 6 47/31 - trvalý travní porost, 647/32 - trvalý travní porost, 648/3 - ostatní plocha, 648/4 - ostatní plocha, 648/5 - ostatní plocha, 648/6 - ostatní plocha, 649/1 - lesní pozemek, 649/2 - lesní pozemek, 649/3 - lesní pozemek, 649/4 - lesní pozemek, 650/4 - trvalý travní porost, 650/8 - trvalý travní porost, 650/10 - trvalý travní porost, 652/5 - ostatní plocha, 652/6 - ostatní plocha, 652/7 - ostatní plocha, 652/8 - ostatní plocha, 653/1 - trvalý travní porost, 653/2 - trvalý travní poros, 654/1 - ostatní plocha, 654/2 - ostatn plocha, 654/3 - ostatní plocha, 654/4 - ostatní plocha, 654/5 - ostatní plocha, 654/6 - ostatní plocha, 654/7 - ostatní plocha, 654/10 - ostatní plocha, 706/13 - vodní plocha, 706/25 - vodní plocha, 706/26 - vodní plocha, 706/39 - vodní plocha, 706/45 - vodní plocha, všechny pozemky včetně trvalých porostů. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem č. 1738/66/2009, vypracovaným soudním znalcem Václavem Kroftem, se sídlem Medový Újezd 130, 337 01 Rokycany ( ustanoveným usnesením Městs kého soudu v Praze č.j. 2 Nc 4915/2009-18 z 6. 11. 2009), oceněn částkou 8.800.000,- Kč ( slovy: osm milionů osm set tisíc korun českých ). do 21. 3. 2012 od 28. 11. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 800 000 Kč

od 21. 3. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 3. 2012 od 17. 2. 2009
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 10 od 29. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 54 do 29. 1. 2018 od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 44 do 16. 3. 2016 od 21. 3. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 16. 3. 2016 od 17. 2. 2009

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Soňa Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 23. 1. 2018

Bellušova 1856/28, Praha, 155 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  KTM holding a.s.

  Koněvova 1728/118, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

 • Člen představenstva

  Grove Holding a.s.

  Koněvova 1728/118, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

 • předseda správní rady, statutární ředitel

  KENOTRON a.s.

  Koněvova 1728/118, Praha, 130 00

Historické vztahy

Soňa Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2019 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 23. 1. 2018

Suchý vršek 2107/30, Praha, 158 00, Česká republika

Soňa Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2018 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 23. 1. 2018

Bellušova 1856/28, Praha, 155 00, Česká republika

JUDr. Michal Kroft

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

Levá 392/19, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Dagmar Lešnerová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

vznik funkce: 6. 3. 2014

zánik funkce: 23. 1. 2018

Ruská 777/152, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Dagmar Lešnerová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

vznik funkce: 6. 3. 2014

zánik funkce: 23. 1. 2018

Ruská 777/152, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Jiří Solil

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

Římská 472/17, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jiří Solil

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

Římská 472/17, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Michal Kroft

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

Levá 392/19, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Michal Kroft

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 5. 3. 2014

Levá 392/19, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Dagmar Lešnerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 5. 3. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2009

zánik funkce: 5. 3. 2014

Ruská 777/152, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Jiří Solil

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 5. 3. 2014

Římská 472/17, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Michal Kroft

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 29. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2009

Levá 392/19, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Mertlová

předseda

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 4. 2009

vznik členství: 17. 2. 2009

zánik členství: 5. 3. 2009

Lodhéřov 214, 378 26, Česká republika

Peter Herich

člen

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 4. 2009

vznik členství: 17. 2. 2009

zánik členství: 5. 3. 2009

Netlucká 635, Praha 10, 107 00, Česká republika

Žaneta Biľová

člen

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 4. 2009

vznik členství: 17. 2. 2009

zánik členství: 5. 3. 2009

Varnsdorfská 334/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Tomáš Hájek

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 23. 1. 2018

Rooseveltova 73/10, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 51 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

vznik funkce: 26. 9. 2014

zánik funkce: 23. 1. 2018

Rooseveltova 73/10, Plzeň, 301 00, Česká republika

Tomáš Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

vznik funkce: 26. 9. 2014

zánik funkce: 23. 1. 2018

Rooseveltova 73/10, Plzeň, 301 00, Česká republika

Soňa Hájková

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

Bellušova 1856/28, Praha, 155 00, Česká republika

Soňa Hájková

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

Bellušova 1856/28, Praha, 155 00, Česká republika

Miroslav Hájek

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

Ruská 777/152, Praha, 100 00, Česká republika

Miroslav Hájek

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 1. 2018

Ruská 777/152, Praha, 100 00, Česká republika

Tomáš Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2016

vznik členství: 5. 3. 2014

vznik funkce: 26. 9. 2014

Koněvova 1728/118, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Tomáš Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2016

vznik členství: 5. 3. 2014

vznik funkce: 26. 9. 2014

Koněvova 1728/118, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Tomáš Hájek

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 5. 3. 2014

Koněvova 1728/118, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Miroslav Hájek

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 5. 3. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2009

zánik funkce: 26. 9. 2014

Ruská 777/152, Praha 10, 100 00, Česká republika

Soňa Hájková

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 5. 3. 2014

Bellušova 1856/28, Praha 5, 155 00, Česká republika

Tomáš Hájek

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2009

Koněvova 1728/118, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ingrid Stirberová

člen

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 4. 2009

vznik členství: 17. 2. 2009

zánik členství: 5. 3. 2009

Pod lázní 745/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 29. 1. 2018

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní obchodní firmě připojí svůj podpis předsedy představenstva s uvedením údaje o své funkci.

do 29. 1. 2018 od 16. 3. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.

do 16. 3. 2016 od 6. 4. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 6. 4. 2009 od 17. 2. 2009

Další vztahy firmy STATEK DIANA a.s.

1 fyzická osoba

Miroslav Hájek

První vztah: 16. 3. 2016

Ruská 777/152, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Akcionáři

MIROSLAV HÁJEK

Ruská 777/152, Česká republika, Praha, 100 00

od 16. 3. 2016

NORDIC VICTORY s.r.o., IČ: 27135403

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 6. 4. 2009 od 17. 2. 2009

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).