Hlavní navigace

STES a.s.

Firma STES a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10954, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 61 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49704516

Sídlo:

Atletická 2474/8, Praha Břevnov (Praha 6), 169 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 8. 1993

DIČ:

CZ49704516

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10954, Městský soud v Praze

Obchodní firma

STUDIO TELEVISION EVENT SPONZORING, spol. s r.o. od 18. 8. 1993

Obchodní firma

STES a.s. od 25. 7. 2006

Obchodní firma

STUDIO TELEVISION EVENT SPONZORING, spol. s r.o. zkráceně STES, s.r.o. do 25. 7. 2006 od 25. 1. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 25. 7. 2006

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 25. 7. 2006 od 18. 8. 1993

adresa

Atletická 2474/8
Praha 16900 od 21. 2. 2018

adresa

Kozí 915/7
Praha 11000 do 21. 2. 2018 od 26. 10. 2016

adresa

Kozí čp. 7
Praha 1 do 26. 10. 2016 od 25. 1. 1996

adresa

Mostecká 6
Praha 1 do 25. 1. 1996 od 18. 8. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 9. 2009

organizační zajištění sportovních, tělovýchovných a kulturních akcí (při dodržení par. 3 písm. c/9 zák. č.455/91 Sb. do 16. 9. 2009 od 25. 1. 1996

výroba audiovizuálních děl do 16. 9. 2009 od 25. 1. 1996

agenturní činnost v kultuře a sportu do 16. 9. 2009 od 18. 8. 1993

reklamní agentura do 16. 9. 2009 od 18. 8. 1993

zprostředkovaání v obchodě do 16. 9. 2009 od 18. 8. 1993

koupě za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 9. 2009 od 18. 8. 1993

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti STES a.s. takto: Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti STES a.s. z částky 22 000 000,- Kč (slovy : dvacet dva milionů korun českých) na částku 61.000.000,-- Kč (slovy : šedesát jedna milionů korun českých) , tj. o částku 39.000.000,-- Kč (slovy : třicet devět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem, a to na základě úpisu nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno a předmětem úpisu bude 39 (slovy : třicet devět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy : jeden milion korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude totožný se jmenovitou hodnotou těchto akcií, tj. 1.000.000,- Kč na jednu novou akcii. Zvýšení základního kapitálu společnosti STES a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti a to společnost Fotbalová asociace České republiky, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, Praha 6, 16900 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066, IČ: 004 06 741, bez využití přednostního práva. Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty společnosti Fotbalová asociace České republiky, jako předem určenému zájemci, žádná z nových akcií nebude tedy upsána na základě veřejné nabídky a upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry. Upisovací lhůta činí jeden měsíc ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce splatí emisní kurz všech upsaných akcií nejpozději do šesti měsíců od upsání akcií, tedy od uzavření písemné smlouvy o upsání akcií se společností, a to na bankovní účet číslo 19-7578760227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. do 3. 10. 2018 od 20. 6. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 9. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 17. 3. 2009 v působnosti valné hromady o zvýšení splaceného základního kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč peněžitým vkladem s tím, že: a) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti, činí 20.000.000,- Kč b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upisováním 20 kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 1.000.000,- Kč d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu e) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání zájemci, a to současnému jedinému akcionáři, Českomoravskému fotbalovému svazu, o.s., IČ 00406741, se sídlem Praha 1, Kozí 7 f) místem pro upisování akcií smlouvou mezi společností a shora určeným zájemcem - jediným akcionářem je Praha 6, Diskařská 100 g) lhůta pro upsání akcií shora určeným zájemcem smlouvou je 14 dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno stanovit tak, aby běh této lhůty začínal nejpozději 7 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Před stavenstvo je povinno oznámit tomuto zájemci počátek běhu této lhůty jemu adresovaným dopisem, který je povinno představenstvo společnosti zaslat tomuto zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií tak, aby se tento zájemce dozvěděl počátek běhu lhůty p řed zahájením jejího běhu. h) na pohledávku společnosti vůči určenému zájemci - shora uvedenému jedinému akcionáři společnosti ve výši 20.000.000,- Kč na splacení celého emisního kursu, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu up íše nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, připouští započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce - shora uvedeného jediného akcionáře společnosti vůči společnosti, a to - pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč vzniklé v důsledku poskytnutí peněžních prostředků z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 10. 10. 2008, uzavřené mezi společností STES a.s., jako dlužníkem, a shora uvedeným jediným akcionářem této společnosti Českomoravský m fotbalovým svazem, o.s., jako věřitelem ohledně této pohledávky i) stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením shora uvedené pohledávky a dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a akcionářem do 20 dnů od upsání akcií akcionářem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě. Nebudou-li návrh smlouvy a akceptace obsaženy v jedné listině, určený zájemce - jediný akcionář, který upsal akcie, musí doručit společnosti písemný návrh smlouvy o započtení do 15 dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány, a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 dnů, nejpozději však v den podání návrhu na z ápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. do 6. 4. 2009 od 24. 3. 2009

Na základě smlouvy o fúzi převzala společnost jako společnost nástupnická jmění zanikající společnosti STUDIO TELEVISION EVENT SPONZORING - INTERNATIONAL s.r.o., Praha 1, Kozí 7, IČ 256 49 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , rejstříkové vložce C 58026. od 1. 4. 2007

Datum založení: společenskou smlouvou ze dne 25.6.1993 od 18. 8. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 61 000 000 Kč

od 3. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 61 000 000 Kč

do 3. 10. 2018 od 20. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

do 20. 6. 2018 od 6. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 4. 2009 od 25. 7. 2006

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 25. 7. 2006 od 18. 8. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 61 od 4. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 61 do 4. 12. 2019 od 20. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 22 do 20. 6. 2018 od 6. 4. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 6. 4. 2009 od 25. 7. 2006

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Jan Richter

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 6. 8. 2021

28. října 3652/3, Chomutov, 430 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Tomáš Neumann

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 6. 8. 2021

Za Hotely 814, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Sluka Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 6. 8. 2021

vznik funkce: 12. 8. 2021

Čerchovská 1745/7, Praha, 120 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Miroslav Platil

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 2. 5. 2018

zánik členství: 6. 8. 2021

vznik funkce: 2. 5. 2018

zánik funkce: 6. 8. 2021

Pod Bahnivkou 101/7, Praha, 103 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Berbr

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 2. 5. 2018

zánik členství: 7. 12. 2020

Janáčkova 1878/77, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Zlámal

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 2. 5. 2018

zánik členství: 6. 8. 2021

zánik funkce: 6. 8. 2021

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Miroslav Platil

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 2. 5. 2018

Pod Bahnivkou 101/7, Praha, 103 00, Česká republika

Miroslav Platil

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 2. 5. 2018

Pod Bahnivkou 101/7, Praha, 103 00, Česká republika

Roman Berbr

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 8. 7. 2016

zánik funkce: 2. 5. 2018

Janáčkova 1878/77, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Berbr

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 8. 7. 2016

zánik funkce: 2. 5. 2018

Janáčkova 1878/77, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Zlámal

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 10. 7. 2013

zánik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 8. 7. 2016

zánik funkce: 2. 5. 2018

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Zdeněk Zlámal

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 10. 7. 2013

zánik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 8. 7. 2016

zánik funkce: 2. 5. 2018

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Dušan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2011

zánik členství: 2. 5. 2018

Gorkého 84/41, Brno, 602 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dušan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2011

zánik členství: 2. 5. 2018

Gorkého 84/41, Brno, 602 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Roman Berbr

člen

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 5. 11. 2013

Janáčkova 1878/77, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Berbr

člen

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 5. 11. 2013

Janáčkova 1878/77, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miroslav Pelta

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2013

zánik funkce: 2. 5. 2018

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Miroslav Pelta

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2013

zánik funkce: 2. 5. 2018

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Libor Kabelka

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 4. 2. 2013

zánik členství: 5. 11. 2013

V Zahradách 899/17, Rudná, 252 19, Česká republika

Mgr. Luboš Koželuh

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 5. 10. 2016

Vyhlídková 1423/24, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Mgr. Luboš Koželuh

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 5. 10. 2016

Vyhlídková 1423/24, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Zdeněk Zlámal

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 10. 7. 2013

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Zdeněk Zlámal

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 10. 7. 2013

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Libor Kabelka

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 4. 2. 2013

zánik členství: 5. 11. 2013

Nad Šeberákem 1626/24, Praha 4, 148 00, Česká republika

Miroslav Pelta

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 13. 12. 2011

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Dušan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2011 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 21. 10. 2011

Gorkého 84/41, Brno, 602 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dušan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2011 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 21. 10. 2011

Gorkého 84/41, Brno, 602 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Rudolf Řepka

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2011 - Poslední vztah: 10. 2. 2012

vznik členství: 21. 10. 2011

zánik členství: 13. 12. 2011

Lužická 2161/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kříž

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2010 - Poslední vztah: 23. 11. 2011

vznik členství: 3. 12. 2009

zánik členství: 21. 10. 2011

Navrátilova 1421/11, Praha 1, 110 00, Česká republika

MgA. David Dušek

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2010 - Poslední vztah: 4. 7. 2013

vznik členství: 3. 12. 2009

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 3. 12. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2012

Havanská 808/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Ivan Hašek

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2010 - Poslední vztah: 23. 11. 2011

vznik členství: 3. 12. 2009

zánik členství: 21. 10. 2011

Elišky Krásnohorské 13/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Jindřich Rajchl

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2010 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 3. 12. 2009

zánik členství: 20. 6. 2013

Mužíkova 1252/32, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Dalibor Kučera

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2010 - Poslední vztah: 4. 7. 2013

vznik členství: 3. 12. 2009

zánik členství: 13. 11. 2012

Nadhumení 304, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Karel Poborský

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 1. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 3. 12. 2009

Na Čtvrtkách 1034, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Mgr. Petr Doležal

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 1. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 3. 12. 2009

Na Tobole 97, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dušan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 1. 2010

vznik členství: 16. 1. 2009

zánik členství: 3. 12. 2009

Gorkého 84/41, Brno, 602 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vlastimil Košťál

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 16. 1. 2009

vznik funkce: 3. 7. 2006

zánik funkce: 16. 1. 2009

Kruhová 587, Kamenice, 251 68, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  Napoletana a.s.

  Kruhová 587, Kamenice, 251 68

Jan Kinda

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 3. 7. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2009

Jiskrova 423, Brandýs nad Labem, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

Předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 3. 7. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2009

Hamsíkova 25, Praha 5, 150 00, Česká republika

Marcel Petrásek

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 3. 7. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2009

Řečického 7, Praha 6, Česká republika

Mgr. Mojmír Fryčák

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 20. 3. 2007

vznik funkce: 3. 7. 2006

Pod Lipami 587, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Jan Kinda

jednatel

První vztah: 25. 1. 1996 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

zánik funkce: 3. 7. 2006

Jiskrova 423, Brandýs nad Labem, Česká republika

Rudolf Baťa

jednatel

První vztah: 18. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 2. 1996

Jihlavská 605, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupují společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva.

od 20. 6. 2018

Společnost zastupuje představenstvo společnosti takto: a) společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo b) společně předseda představenstva a dva členové představenstva.

do 20. 6. 2018 od 7. 6. 2016

Jménem společnosti jednají navenek za představenstvo společně dva členové představenstva.

do 7. 6. 2016 od 19. 1. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti smostatně každý člen představenstva.

do 19. 1. 2010 od 16. 9. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti smostatně předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva Jan Kinda.

do 16. 9. 2009 od 17. 11. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva, který je jmenován generálním ředitelem samostatně.

do 17. 11. 2007 od 25. 7. 2006

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají a podepisují jednatelé a to každý samostatně.

do 25. 7. 2006 od 25. 1. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná a podepisuje za ni jednatel.

do 25. 1. 1996 od 18. 8. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Vladimír Kristýn

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 6. 8. 2021

Lipůvka 380, 679 22, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. Jiří Šidliák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 6. 8. 2021

vznik funkce: 24. 8. 2021

Chvalnov-Lísky 11, 768 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Andrejs

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 6. 8. 2021

Smiřice 76, 503 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Rostislav Votík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 2. 5. 2018

zánik členství: 6. 8. 2021

zánik funkce: 6. 8. 2021

Zlatá 952/17, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Petr Kotásek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 2. 5. 2018

zánik členství: 6. 8. 2021

zánik funkce: 6. 8. 2021

Družstevní 1145, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Kabelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 2. 5. 2018

zánik členství: 6. 8. 2021

vznik funkce: 2. 5. 2018

zánik funkce: 6. 8. 2021

V Zahradách 899/17, Rudná, 252 19, Česká republika

Adolf Šádek

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

Pavel Blaha

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 3. 12. 2009

zánik členství: 18. 5. 2015

Vítězná 825, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Blaha

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Vítězná 825, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Blaha

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Vítězná 825, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Richard Jukl

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Sedláčkova 1621/1, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adolf Šádek

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Richard Jukl

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Sedláčkova 1621/1, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaromír Gajda

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Lamblova 47/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaromír Gajda

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Lamblova 47/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Kleibl

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Ruprechtická 319/16a, Liberec, 460 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Libor Kleibl

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Ruprechtická 319/16a, Liberec, 460 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Bartošek

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Klášter 102, 335 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Bartošek

člen

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 18. 5. 2015

zánik členství: 2. 5. 2018

Klášter 102, 335 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Bartošek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 6. 5. 2014

zánik členství: 18. 5. 2015

Klášter 102, 335 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Richard Jukl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2010

zánik členství: 18. 5. 2015

Sedláčkova 1621/1, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaromír Gajda

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 21. 5. 2013

zánik členství: 18. 5. 2015

Lamblova 47/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adolf Šádek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2010

zánik členství: 18. 5. 2015

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

Karel Sladký

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 4. 9. 2012

zánik členství: 1. 4. 2014

Postřekov 303, 345 35, Česká republika

Ing. Libor Kleibl

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2010

zánik členství: 18. 5. 2015

Ruprechtická 319, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Richard Jukl

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 17. 2. 2010

Sedláčkova 1621/1, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adolf Šádek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 17. 2. 2010

Máchova 1612/7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Vojtěch Čižinský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 19. 12. 2012

vznik členství: 3. 12. 2009

zánik členství: 4. 9. 2012

Na Větrníku 1210, Chrudim, 537 05, Česká republika

Pavel Blaha

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2010 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 3. 12. 2009

Vítězná 825, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

František Hrdlička

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

Trnovanská 1325, Teplice, Česká republika

Miroslav Vrzáček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

U hřbitova 12, Jihlava, 586 01, Česká republika

Luděk Vinš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

Rektorská 234/40, Praha 10, 100 00, Česká republika

Josef Dufek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

Kolomuty 33, 293 01, Česká republika

Jaromír Gajda

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 11. 7. 2012

Lamblova 38, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2010

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 3. 12. 2009

Sluneční 9, Plzeň 4, Česká republika

Jan Řezník

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 12. 7. 2007

Děčínská 471/4, Praha 9, Česká republika

Pavel Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 17. 2. 2010

Rumunská 609, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  FC SLOVAN LIBEREC a.s.

  Na Hradbách 1300/17, Liberec Liberec I-Staré Město, 460 01

 • člen představenstva

  2 FACES a.s.

  Rumunská 610, Černošice, 252 28

 • jednatel

  CANNY s.r.o.

  Rumunská 609, Černošice, 252 28

Zdeněk Zlámal

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

František Hrdlička

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

vznik funkce: 3. 7. 2006

zánik funkce: 11. 7. 2007

Trnovanská 1325, Teplice, Česká republika

Zdeněk Zlámal

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

Vrchlického 105, Hulín, 768 24, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Miroslav Vrzáček

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

U hřbitova 12, Jihlava, 586 01, Česká republika

Luděk Vinš

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

Rektorská 234/40, Praha 10, 100 00, Česká republika

Josef Dufek

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

Kolomuty 33, 293 01, Česká republika

Jaromír Gajda

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

Lamblova 38, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kříž

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

Sluneční 9, Plzeň 4, Česká republika

Jan Řezník

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

Děčínská 471/4, Praha 9, Česká republika

Pavel Marek

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2007

Rumunská 609, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  FC SLOVAN LIBEREC a.s.

  Na Hradbách 1300/17, Liberec Liberec I-Staré Město, 460 01

 • člen představenstva

  2 FACES a.s.

  Rumunská 610, Černošice, 252 28

 • jednatel

  CANNY s.r.o.

  Rumunská 609, Černošice, 252 28

Ing. Pavel Mokrý

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2006

Jasanová 16, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Miroslav Varady

člen

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2006

vznik funkce: 29. 11. 2001

Prachatická 23, České Budějovice, Česká republika

Mgr. Petr Doležal

člen

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2006

vznik funkce: 29. 11. 2001

Na Tobole 97, Jílové u Prahy, Česká republika

JUDr. Ivo Lubas

člen

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2006

vznik funkce: 29. 11. 2001

V předpolí 1472/27, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Lébr

člen

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 11. 8. 2004

vznik funkce: 29. 11. 2001

Družstevní 26, Olomouc, Česká republika

František Hrdlička

člen

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2006

vznik funkce: 29. 11. 2001

Trnovanská 1325, Teplice, Česká republika

Mgr. Jiří Kubíček

člen

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

zánik funkce: 29. 11. 2001

Kosmonautů 19, Olomouc, Česká republika

JUDr. Ivan Hašek

člen

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

zánik funkce: 29. 11. 2001

Daškova 3083/20, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jan Obst

člen

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

zánik funkce: 29. 11. 2001

Běhounkova 2309/17, Praha 5, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Hekrova 851, Praha 4, Česká republika

JUDr. Vladimír Kašpar

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Světlá pod Ještědem, Česká republika

JUDr. Ivo Lubas

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

V předpolí 1472/27, Praha, Česká republika

Mgr. Radek Bělák

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Studená 4, Znojmo, Česká republika

František Hrdlička

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

zánik funkce: 29. 11. 2001

Trnovanská 1325, Teplice, Česká republika

Mgr. Zdeněk Rygel

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Zborovská 8, Ostrava 1, Česká republika

Mgr. Jozef Kopačka

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

zánik funkce: 29. 11. 2001

A. Bejdové 1789, Praha 5, Česká republika

Ing. Vladimír Leška

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

zánik funkce: 29. 11. 2001

Tyršova 932, Černošice, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

Předseda

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

zánik funkce: 29. 11. 2001

Hamsíkova 25, Praha 5, Česká republika

Miroslav Pelta

člen

První vztah: 12. 2. 1996 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Pražská 166, Jablonec nad Nisou, 466 06, Česká republika

JUDr. Jan Obst

člen

První vztah: 12. 2. 1996 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Běhounkova 2309, Praha 5, 150 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Netolička

člen

První vztah: 12. 2. 1996 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

A. Bejdové 1789, Ostrava 4, 706 04, Česká republika

Jan Pavliska

člen

První vztah: 12. 2. 1996 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Komerční 16, Ostrava, 710 00, Česká republika

Werner Janich

člen

První vztah: 25. 1. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1996

Puklicova 17, České Budějovice, Česká republika

Ivan Bartošík

člen

První vztah: 25. 1. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1996

A. Sovy 18, Opava, Česká republika

Odřich Novák

člen

První vztah: 25. 1. 1996 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Kolárova 860, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

člen

První vztah: 25. 1. 1996 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Hamsíkova 25, Praha 5, Česká republika

Hans-Peter Bauer

člen

První vztah: 18. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 1. 1996

Goldregen weg 3, Stuttgart, SRN, Spolková republika Německo

ing. František Chvalovský

předseda

První vztah: 18. 8. 1993 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Nevanova 1043, Praha 6, Česká republika

Dr. Ladislav Nevole

člen

První vztah: 18. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 1. 1996

Lublaňská 13, Praha 2, Česká republika

Luděk Macela

člen

První vztah: 18. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 1. 1996

Ve studeném 1455, Praha 4, Česká republika

Dr. Jan Obst

člen

První vztah: 18. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 1. 1996

U kanálky 5, Praha 2, Česká republika

Další vztahy firmy STES a.s.

Fotbalová asociace České republiky

První vztah: 24. 2. 2018

Atletická 2474/8, Praha, 169 00

Dalších 17 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Štěpán Ciprýn LL.M.

  člen Revizní a kontrolní komise

  K Brusce 282/4, Praha, 160 00, Česká republika

 • Petr Bendl

  člen Revizní a kontrolní komise

  Žlutická 1682/11, Plzeň, 323 00, Česká republika

 • Antonín Kříž

  člen Revizní a kontrolní komise

  Havířská 242, Zastávka, 664 84, Česká republika

 • Mgr. Marek Šmejkal

  člen Revizní a kontrolní komise

  Bořivojova 1178/47, Praha, 130 00, Česká republika

 • Marek Hájek

  předseda Revizní a kontrolní komise

  Malá Morávka 191, 793 36, Česká republika

 • Ing. Pavel Nezval

  člen Výkonného výboru

  Albíkova 1435, Uničov, 783 91, Česká republika

 • Ing. Petr Fousek

  předseda Výkonného výboru

  Mečíková 2851/10, Praha, 106 00, Česká republika

 • Mgr. Jan Richter

  2. místopředseda Výkonného výboru

  28. října 3652/3, Chomutov, 430 01, Česká republika

 • Ing. Dušan Svoboda

  člen Výkonného výboru

  Gorkého 84/41, Brno, 602 00, Česká republika

 • Mgr. Rudolf Řepka

  člen Výkonného výboru

  Lužická 2161/14, Teplice, 415 01, Česká republika

 • Václav Andrejs

  člen Výkonného výboru

  Smiřice 76, 503 03, Česká republika

 • Tomáš Neumann

  člen Výkonného výboru

  Za Hotely 814, Horoměřice, 252 62, Česká republika

 • JUDr. Vladimír Kristýn

  člen Výkonného výboru

  Lipůvka 380, 679 22, Česká republika

 • Radek Zima

  člen Výkonného výboru

  U Hřiště 359, Stařeč, 675 22, Česká republika

 • Adolf Šádek

  člen Výkonného výboru

  K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

 • JUDr. Jiří Šidliák

  1. místopředseda Výkonného výboru

  Chvalnov-Lísky 11, 768 05, Česká republika

 • Martin Drobný

  člen Výkonného výboru

  Tymákovská 781, Rokycany, 337 01, Česká republika

Fotbalová asociace České republiky

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2018

Atletická 2474/8, Praha, 169 00

Fotbalová asociace České republiky

První vztah: 17. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 7. 2013

Atletická 2474/8, Praha, 169 00

Fotbalová asociace České republiky

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 11. 2007

Atletická 2474/8, Praha, 169 00

Akcionáři

Fotbalová asociace České republiky, IČ: 00406741

Atletická 2474/8, Česká republika, Praha, 169 00

od 24. 2. 2018

Fotbalová asociace České republiky, IČ: 00406741

Diskařská 2431/4, Česká republika, Praha, 169 00

do 24. 2. 2018 od 4. 7. 2013

Českomoravský fotbalový svaz, o.s., IČ: 00406741

Kozí, Česká republika, Praha 1

do 4. 7. 2013 od 17. 11. 2007

Českomoravský fotbalový svaz, IČ: 00406741

Kozí, Česká republika, Praha 1

do 17. 11. 2007 od 25. 7. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 8. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 8. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).