Hlavní navigace

STUHA a.s.

Firma STUHA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1002, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 10 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60108657

Sídlo:

Radima Drejsla 93, Dobruška, 518 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
139 Výroba ostatních textilií
13960 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1002, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

STUHA a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Radima Drejsla 93
Dobruška 51801 od 15. 5. 2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 11. 2012

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 23. 11. 2012

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 23. 11. 2012 od 19. 8. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 23. 11. 2012 od 19. 8. 2005

velkoobchod do 23. 11. 2012 od 19. 8. 2005

výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) do 23. 11. 2012 od 19. 8. 2005

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 11. 2012 od 29. 8. 1995

hostinská činnost do 19. 8. 2005 od 1. 1. 1994

výroba stuh, prýmek a leonského zboží do 23. 11. 2012 od 1. 1. 1994

výroba vánočních ozdob do 23. 11. 2012 od 1. 1. 1994

stavba strojů s mechanickým pohonem do 23. 11. 2012 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti přijal dne 24. 6. 2015 rozhodnutí tohoto obsahu: Jediný akcionář společnosti STUHA a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti STUHA a.s. o částku ve výši 44.829.675,-Kč ze stávající výše základního kapitálu 55,029 .675,-Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 10,200.000,--Kč. A) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, pro něhož není výše základního kapitálu v úrovni více než 55.000.000,-Kč podstatná ani ekonomicky efektivní. Dle názoru akcionáře společnosti není pro obchodní partnery společnosti ani pro její věřitele dosavadní výše základního kapitálu nijak významná, neboť hodnota společnosti tkví v jiných ekonomických ukazatelích. Rovněž ani z hlediska financujíc ích bank nebrání snížení základního kapitálu žádná překážka. Lze shrnout, že stávající výše základního kapitálu je z hlediska potřeb společnosti předimenzovaná, neboť takto vysoký základní kapitál není společností efektivně využíván. Účelem snížení základ ního kapitálu je dosažení vyšší efektivity a přínosnosti hospodaření s prostředky, které akcionář díky snížení základního kapitálu získá, a dále zjednodušení struktury akcií společnosti. Finanční prostředky mohou být distribuovány do rozvoje stávajících i nových aktivit akcionáře a jeho společníků, včetně obchodu s cennými papíry a investic do nemovitostí. B) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 44.829.675,-Kč ze stávající výše základního kapitálu ve výši 55.029.675,-Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 10.200.000,-Kč. Základní kap itál společnosti bude snížen takto: 1) snížení jmenovité hodnoty akcií v počtu 68 kusů o stávající jmenovité hodnotě u jedné akcie 725.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu u jedné akcie na částku 150.000,-Kč; 2) úplatné vzetí akcií v počtu 7900 kusů o stáv ající jmenovité hodnotě 725,-Kč a úplatné vzetí akcií v počtu 15 kusů o stávající jmenovité hodnotě 145,-Kč z oběhu, které bude realizováno na základě veřejného návrhu smlouvy. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou v zaty z oběhu. C) Způsob jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: U snížení jmenovité hodnoty akcií v počtu 68 kusů o stávající jmenovité hodnotě u jedné akcie 725.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu u jedné akcie na částku 150.000,-Kč bud e částka ve výši 39.100.000,-Kč postupně vyplacena akcionáři společnosti, a to ve lhůtě do 12 (dvanácti) let od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku, avšak za předpokladu, že tím nebude ohrožena likvidita společnosti. U úplatného vzetí akcií z oběhu bude provedeno odkoupení akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, které bude realizováno za cenu předmětných akcií dle posudku znalce Ing. Jiřího Charuzy č. posudku 180-246/2014 ze dne 12.12.2014, tj. za částku 2.173,-Kč za 1 kmenovou akc ii na jméno v zaknihované podobě se jmenovitou hodnotou 725,-Kč a za částku 435,-Kč za 1 kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě se jmenovitou hodnotou 145,-Kč. Kupní cena bude splatná ve lhůtě určené na základě dohody smluvních stran. od 8. 7. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 8. 7. 2015 od 15. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 8. 7. 2015 od 15. 5. 2014

Dle smlouvy o fúzi ze dne 28. 6. 2007 převzala obchodní společnost STUHA a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti Gerita, s.r.o. se sídlem Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 64, PSČ 549 02, identifikační číslo 274 92 737 zapsané v  oddílu C vložce 22264 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. od 16. 7. 2007

Valná hromada konaná dne 31. srpna 2005 přijala rozhodnutí tohoto znění: "Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku" a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je společnost STAP a.s., se sídlem Vilémov u Šluknova č.p. 103, PSČ 407 80, IČ: 445 69 599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 215 (dále jen "hlavní akcionář"). Vlastnict ví akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením: - celkem 67 ks kmenových listinných akcií společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč pořadových čísel 000001-000067 a dále 2 240 ks kmenových listinných akcií společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné ak cie 1 000 Kč pořadových čísel 000001-002000, 006117-006132, 006149-006372. - čestného prohlášení společnosti STAP a.s., že je vlastníkem 67 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč emitenta společnosti STUHA a.s. a dále 2 240 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodn otě jedné akcie 1 000 Kč emitenta společnosti STUHA a.s., se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti STUHA a.s. ve výši 91,22%. Z uvedeného vyplývá, že společnost STAP a.s. je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 69 240 000 Kč, což představuje podíl 91,22% základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183 i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost STAP a.s., se sídlem Vilémov u Šluknova č.p. 103, PSČ 407 80, IČ 445 69 599. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstří ku (dále jen "datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši: - 428 000 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série A v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč, - 428 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série B v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1. písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050725 ze dne 25. července 2005 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se s ídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 18600, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplat y protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při před ložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000 Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcion ářem (bankovním prevodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Ve škerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zást avní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). do 31. 5. 2006 od 7. 9. 2005

Na obchodní společnost STUHA a.s. se sídlem Dobruška, Radima Drejsla 93, PSČ 518 01, identifikační číslo 601 08 657 se převádí jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů obchodní společnosti BABA FROST, s.r.o. se sídlem Dobruška, Opočenská 4 42, PSČ 518 01, identifikační číslo 259 83 016, jež z důvodu převodu jmění zaniká. od 19. 8. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 200 000 Kč

od 26. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 55 029 675 Kč

do 26. 11. 2015 od 16. 7. 2007

Základní kapitál

vklad 75 903 000 Kč

do 16. 7. 2007 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 150 000 Kč, počet: 68 od 26. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 725 000 Kč, počet: 68 do 26. 11. 2015 od 15. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 725 Kč, počet: 7 900 do 26. 11. 2015 od 15. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 145 Kč, počet: 15 do 26. 11. 2015 od 15. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 725 000 Kč, počet: 68 do 15. 5. 2014 od 16. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 725 Kč, počet: 7 900 do 15. 5. 2014 od 16. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 145 Kč, počet: 15 do 15. 5. 2014 od 16. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 900 do 16. 7. 2007 od 11. 4. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 15 do 16. 7. 2007 od 11. 4. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 903 do 11. 4. 2007 od 28. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 68 do 16. 7. 2007 od 28. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 75 903 do 28. 7. 1999 od 17. 1. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 72 108 do 17. 1. 1995 od 11. 2. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 795 do 17. 1. 1995 od 11. 2. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 795 do 11. 2. 1994 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 72 108 do 11. 2. 1994 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Milan Maixner

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 14. 5. 2014

vznik funkce: 14. 5. 2014

V Aleji 1601, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Komár

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 14. 5. 2014

Žižkovo náměstí 64, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Historické vztahy

Kateřina Komárová

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 14. 5. 2014

Žižkovo náměstí 64, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Jaroslav Komár

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 14. 5. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 14. 5. 2014

Žižkovo náměstí 64, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Milan Maixner

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 14. 5. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 14. 5. 2014

V Aleji 1601, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Kateřina Komárová

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 28. 4. 2006

zánik členství: 27. 6. 2011

Žižkovo náměstí 64, Nové Město nad Metují, 549 02, Česká republika

Ing. Milan Maixner

Předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 28. 4. 2006

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 28. 4. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2011

Třešňová 802, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Jaroslav Komár

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 28. 4. 2006

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 28. 4. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2011

Žižkovo náměstí 64, Nové Město nad Metují, 549 02, Česká republika

Libor Sklenář

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 28. 4. 2006

Vilémov u Šluknova 270, 407 80, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 28. 4. 2006

vznik funkce: 24. 11. 2003

zánik funkce: 28. 4. 2006

Vilémov u Šluknova 283, 407 80, Česká republika

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 28. 4. 2006

Vilémov u Šluknova 128, 407 80, Česká republika

Ing. Milan Maixner

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 28. 4. 2006

Třešňová 802, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 28. 4. 2006

vznik funkce: 24. 11. 2003

zánik funkce: 28. 4. 2006

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. Milan Maixner

Člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2002 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

vznik členství: 13. 6. 2002

Třešňová 802, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

Vilémov u Šluknova 128, Česká republika

Ing. Zdeněk Černý

Člen představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Radima Drejsla 650, Dobruška, Česká republika

Libor Sklenář

Člen představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

Vilémov u Šluknova 270, 407 80, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. Zdeněk Černý

Člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Šubrtovo nám. 54, Dobruška, Česká republika

Ing. Bohumil Novotný

Člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 25. 10. 2002

Vilémov u Šluknova 280, Česká republika

Ing. Josef Milata

Člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Arnošta z Pardubic 2615, Pardubice, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

Vilémov u Šluknova 283, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka CSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Ve Lhotkách 662, Pardubice, Česká republika

Jana Pavlíková

Člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Blodkova 372, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Zdeněk Černý

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 4. 1997

Šubrtovo nám. 54, Dobruška, Česká republika

Josef Tošovský

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 4. 1997

Horní Podluží 18, Česká republika

Zbzněk Mach

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 4. 1997

ul. ČSA 702, Dobruška, Česká republika

Vladimír Zrzavý

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Za universitou 866, Dobruška, Česká republika

Ing. Zdeněk Fridrich

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Ledvinova 1717, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.

od 15. 5. 2014

Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 15. 5. 2014 od 31. 5. 2006

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám ( právnickým i fyzickým), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu: - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Všichni to činí tak, že k plně vypsanému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 31. 5. 2006 od 9. 4. 1997

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 9. 4. 1997 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Bc. Zdeněk Zounar

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 14. 5. 2014

Družstevní 877, Dobruška, 518 01, Česká republika

Historické vztahy

Bc. Zdeněk Zounar

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 14. 5. 2014

Družstevní 877, Dobruška, 518 01, Česká republika

Bc. Dana Maixnerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 14. 5. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 14. 5. 2014

V Aleji 1601, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Jitka Jelenová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 20. 4. 2011

zánik členství: 14. 5. 2014

Dobruška 139, 518 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dana Maixnerová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 28. 4. 2006

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 28. 4. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2011

Třešňová 802, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Zdeněk Zounar

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 28. 4. 2006

zánik členství: 27. 6. 2011

Družstevní 877, Dobruška, 518 01, Česká republika

Ing. Monika Turzová

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 13. 4. 2006

zánik členství: 20. 4. 2011

Orlická 979, Dobruška, 518 01, Česká republika

Ing. David Novotný

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

Kolejní 401/2, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Jindřich Piskač

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

vznik funkce: 24. 11. 2003

Mikulášovice 251, 407 79, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. David Novotný

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2002 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

vznik členství: 13. 6. 2002

Kolejní 401/2, Brno, 612 00, Česká republika

Josef Verner

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 31. 5. 2006

vznik členství: 6. 6. 2001

Za Univerzitou 830, Dobruška, 518 01, Česká republika

Jiří Musil

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 10. 2002

Gagarinova 761, Liberec, Česká republika

Ing. Petr Mrázek

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

Nová Ves 45, 517 21, Česká republika

Ing. Jindřich Piskač

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

Mikulášovice 251, 407 79, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Ivana Khomová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Ve Lhotkách 662, Pardubice, Česká republika

Josef Verner

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Za univerzitou 830, Dobruška, Česká republika

Václav Soukup

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Vilémov u Šluknova 128, Česká republika

Milan Veselý

První vztah: 4. 2. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 1997

Barákova 595, Týniště nad Orlicí, Česká republika

Libor Páv

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Brožíkova 1702, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Jižní 791, Hradec Králové, Česká republika

Roman Tichý

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 9. 4. 1997

Urbanice 54,p.Praskačka, 503 33, Česká republika

Ing. Josef Martínek CSc.

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Struha 787, Vamberk, Česká republika

Josef Verner

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 4. 1997

Za universitou 830, Dobruška, Česká republika

Vítězslav Malý

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Leichnerova 973, Dobruška, Česká republika

Další vztahy firmy STUHA a.s.

Akcionáři

Gerita s.r.o., IČ: 27492737

Žižkovo náměstí, Česká republika, Nové Město nad Metují, 549 02

do 16. 7. 2007 od 31. 5. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 12. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 2. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 12. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).