Hlavní navigace

Trigema Real Estate a.s.

Firma Trigema Real Estate a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15657, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28979141

Sídlo:

Bucharova 2641/14, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 10. 2009

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15657, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Trigema Real Estate a.s. od 9. 12. 2010

Obchodní firma

Trigema Projekt Alfa a.s. do 9. 12. 2010 od 21. 10. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 21. 10. 2009

adresa

Bucharova 2641/14
Praha 5 15800 od 21. 10. 2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 12. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 21. 10. 2009

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 22. 1. 2018 od 9. 7. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 22. 1. 2018 od 9. 7. 2014

Akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 7.10.2011 o úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti Trigema Real Estate a.s. se zvyšuje upisováním nových akcií, a to o částku 98.000.000,- Kč (devadesát osm milionů korun českých), tj. z dosavadní výše 2.000.000,- Kč na novou celkovou výši 100.000.000,- Kč, s tím, že upisov ání nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 100.000.000,- Kč, se nepřipouští. 2) Určuje se, že bude upsáno 17 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, z toho 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých) a 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jedn om milionu korun českých), s tím, že emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, přičemž akcie budou upsány nepeněžitými vklady. 3) Při tomto zvýšení základního kapitálu nevzniká přednostní právo na upsání nových akcií ve smyslu § 204a obch. zák., všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti Trigema a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, IČ: 614 66 123 - jako předem určenému zájemci, přičemž se schvaluje upisování akcií těmito jeho nepeněžitými vklady: a) obchodní podíl ve společnosti Trigema Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 270 79 694, představující míru účasti na společnosti ve výši 100 % se zcela splaceným vkladem do základního kapitálu společnosti v e výši 25.500.000,- Kč; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1735-35/11 znaleckého ústavu A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, IČ: 441 19 097, částkou 97.097.000,- (slovy devadesát sedm milionů devades át sedm tisíc korun českých), přičemž znalecký ústav byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18.5.2011 č.j. 2 Nc 5108/2011-7. Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři vydáno 9 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listin né podobě, o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (devadesát milionů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle posudku znalce a jmenovitou hodno tou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 7.097.000,- Kč (sedm milionů devadesát sedm tisíc korun českých), bude podle § 163a odst. 3 obch. zák. zaúčtován jako tvorba rezervního fondu a jde tedy o příplatek akcionáře nad emisní kurs akcií ve smyslu § 67 odst. 2 obch. zák., který poskytuje v souladu s § 28 odst. 4 stanov společnosti. b) obchodní podíl ve společnosti Trigema Facility s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 256 54 926, představující míru účasti na společnosti ve výši 100 % se zcela splaceným vkladem do základního kapitálu společnosti ve v ýši 1.200.000,- Kč; Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1736-36/11 znaleckého ústavu A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, IČ: 441 19 097, částkou 9.624.000,- Kč (slovy devět milionů šest set dvacet čtyři tis íc korun českých), přičemž znalecký ústav byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.5.2011 č.j. 2 Nc 5109/2011-7. Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři vydáno 8 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jednom milionu korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 8.000.000,- Kč (osm milionlů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle posudku znalce a jmenovitou hodnotou akcií, které bud ou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 1.624.000,- Kč (jeden milion šest set dvacet čtyři tisíc korun českých), bude podle § 163a odst. 2 obch. zák. zaúčtován jako tvorba rezervního fondu a jde tedy o příplatek akcionáře nad emisní kurs akcií ve smyslu § 67 odst. 2 obch. zák., který poskytuje v souladu s § 28 odst. 4 stanov společnosti. 4) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Trigema Real Estate a.s. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností. Akcionář je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí společnost akcionáři do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníh o rejstříku, s tím, že doručení návrhu se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií. 5) Určuje se místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů takto: Nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemných smluv o vkladu mezi akcionářem a společností. Místem pro uzavření smluv o vkladu je sídlo společnosti Trigema Real Estate a.s. Akcionář je povinen uzavřít smlouvy o vkladu ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od u zavření smlouvy o upsání akcií. 6) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií. do 25. 10. 2011 od 13. 10. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

od 25. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 10. 2011 od 21. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 9 od 25. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 od 25. 10. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 21. 10. 2009

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Karel Branda

člen

První vztah: 16. 9. 2021

vznik členství: 1. 9. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Michal Netolický

člen

První vztah: 8. 7. 2021

vznik členství: 17. 6. 2021

Josefa Ševčíka 864/20, Most, 434 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Marcel Soural

předseda

První vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 16. 1. 2021

vznik funkce: 16. 1. 2021

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 44 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Malínský

člen

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 16. 9. 2021

vznik členství: 16. 1. 2021

zánik členství: 31. 8. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Adam Šachl

člen

První vztah: 26. 8. 2020 - Poslední vztah: 8. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2020

zánik členství: 16. 6. 2021

Na zlatě 2835/1, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Adam Šachl

člen

První vztah: 14. 7. 2020 - Poslední vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Pražského 601/28, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Škrabal

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 30. 6. 2020

Za Strahovem 1101/31, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Malínský

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 15. 1. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 15. 1. 2021

vznik funkce: 15. 1. 2018

zánik funkce: 15. 1. 2021

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Martin Malínský

statutární ředitel

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik funkce: 9. 7. 2014

zánik funkce: 15. 1. 2018

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Malínský

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 21. 1. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

Nová kolonie 1449/4, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Polanský

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 21. 1. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

Píškova 1953/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 21. 1. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 21. 1. 2013

zánik funkce: 25. 6. 2014

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jiří Hyka

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 1. 2013

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Martin Malínský

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 1. 2013

Nová kolonie 1449/4, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 1. 2013

vznik funkce: 21. 10. 2009

zánik funkce: 21. 1. 2013

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 22. 1. 2018

za společnost jedná statutární ředitel samostatně

do 22. 1. 2018 od 9. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 9. 7. 2014 od 21. 10. 2009

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Michal Tota

člen

První vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Kucharčuk

člen

První vztah: 11. 3. 2020 - Poslední vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 30. 9. 2020

Čápová 384, Jesenice, 252 42, Česká republika

Jiří Polanský

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 2. 2019

zánik členství: 31. 1. 2019

vznik funkce: 15. 1. 2018

Seydlerova 2148/9, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Tota

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Hana Císařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 29. 11. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2014

Fišerova 3322/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2010 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Veronika Souralová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Hana Císařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2010 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 29. 11. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2014

Fišerova 3322/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Hana Císařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2010

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 10. 2010

vznik funkce: 21. 10. 2009

zánik funkce: 21. 10. 2010

Fišerova 3322/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Veronika Souralová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2010

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 10. 2010

Vodárenská 26/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2010

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 10. 2010

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztahy firmy Trigema Real Estate a.s.

Historické vztahy

Ing. Marcel Soural

předseda správní rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 9. 7. 2014

zánik funkce: 15. 1. 2018

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Trigema a.s.

První vztah: 21. 10. 2009

Bucharova 2641/14, Praha, 158 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Michal Tota

  člen

  Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Radim Šponar

  člen

  Karla Michala 292, Praha, 156 00, Česká republika

 • Jitka Weissová

  člen dozorčí rady

  Na dlouhém lánu 34/14, Praha, 160 00, Česká republika

 • Michal Netolický

  člen představenstva

  Josefa Ševčíka 864/20, Most, 434 01, Česká republika

 • Ing. Karel Branda

  místopředseda představenstva

  Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

 • Ing. Matěj Čížek

  člen

  Nad parkem 875, Praha, 156 00, Česká republika

 • Ing. Marcel Soural

  předseda

  Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Akcionáři

Trigema a.s., IČ: 61466123

Bucharova, Česká republika, Praha 5, 158 00

od 21. 10. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 12. 2010

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 12. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).