Hlavní navigace

Trigema a.s.

Firma Trigema a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12794, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 600 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61466123

Sídlo:

Bucharova 2641/14, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 5. 1994

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
812 Úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12794, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Trigema a.s. od 29. 6. 2015

Obchodní firma

Trigema a.s. do 29. 6. 2015 od 1. 12. 2007

Obchodní firma

Trigema s.r.o. do 1. 12. 2007 od 27. 5. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 12. 2007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 12. 2007 od 27. 5. 1994

adresa

Bucharova 2641/14
Praha 5 15800 od 3. 6. 2009

adresa

Hošťálkova 62/603
Praha 6 16900 do 3. 6. 2009 od 11. 6. 1996

adresa

Pod Lysinami 468/13
Praha 4 do 11. 6. 1996 od 27. 5. 1994

Předmět podnikání

projektová činnost ve výstavbě od 3. 6. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 3. 6. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, od 3. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 6. 2009

Hostinská činnost od 3. 6. 2009

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 3. 6. 2009

projektová činnost ve výstavbě hostinská činnost činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 3. 6. 2009 od 3. 6. 2009

Projektová činnost ve výstavbě do 3. 6. 2009 od 3. 6. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 3. 6. 2009 od 17. 9. 2007

hostinská činnost do 3. 6. 2009 od 9. 2. 2005

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači do 3. 6. 2009 od 17. 9. 2004

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 3. 6. 2009 od 7. 11. 2001

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 3. 6. 2009 od 9. 5. 2000

projektová činnost ve výstavbě do 3. 6. 2009 od 9. 5. 2000

úklidové práce do 3. 6. 2009 od 9. 8. 1999

provádění bytových a občanských staveb do 7. 11. 2001 od 27. 5. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 6. 2009 od 27. 5. 1994

Ostatní skutečnosti

Akcionář dne 6.6.2018 rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 553.500.000,- Kč (slovy pět set padesát tři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 46.500.000,- Kč (slovy o čtyřicet šest milionů pět set tisíc korun českých), tj. na novou celkovou výši 6 00.000.000,- Kč (slovy šest set milionů korun českých), a to z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2017 z nerozděleného zisku minulých let vykázaného v rozvaze na řádku 47 (účet 428). b) Určuje se, že společnost vydá: -4 (čtyři) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -6 (šest) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jednom milionu korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -2 (dvě) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 250.000,- Kč (po dvou stech padesáti tisících korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno. c) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií. od 8. 6. 2018

Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 10.8.2017 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Trigema a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 61466123, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající spole čnosti Marve, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, IČ 27588009. od 30. 9. 2017

Valná hromada dne 23.5.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 454.500.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát čtyři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 99.000.000,- Kč (slovy o devadesát devět milionů korun českých), tj. na novou celkovou výši 553.500.0 00,- Kč (slovy pět set padesát tři miliony pět set tisíc korun českých), a to z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2015 - z výsledku hospodaření běžného účetního období (zisku) vykázaného v rozvaze na řád ku 87 (účet 431). b) Určuje se, že společnost vydá: -9 (devět) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -3 (tři) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 2.500.000,- Kč (po dvou milionech pěti stech tisících korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -1 (jednu) novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); akcie bude vydána jako cenný papír na jméno, -2 (dvě) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 250.000,- Kč (po dvou stech padesáti tisících korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno. c) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií, které budou rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií. do 8. 6. 2018 od 23. 5. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 8. 6. 2018 od 9. 4. 2014

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých) o částku 80.000.000,- Kč (slovy o osmdesát milionů korun českých), tj. na novou celkovou výši 180.000.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát m ilionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Určuje se, že společnost vydá 8 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě. c) Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Marcelu Souralovi, rodné číslo 650417/2048, bytem Praha 4 ? Podolí, Vodárenská 26/5. d) Určuje se místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Trigema a.s. ? Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Trigema a.s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti Trigema a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo určen ému zájemci podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do 5 (slovy pěti) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo společnosti Trigema a.s. povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 15 (slovy patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci s tím, že doručení návrhu se považuje za oznámení počátku běhu l hůty pro upisování akcií. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřeným podpisem upisovatele, doručen společnosti Trigema a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. e) Určuje se, že emisní kurs každé upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 233135731/0300 vedený u ČSOB, a.s. ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií. g) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Trigema a.s. vypracováním návrhu smlouvy o upsání akcií, jeho odesláním určenému zájemci ve lhůtě stanovené pod písm. d) shora a uzavřením smlouvy o upsání akcií s určeným zájemcem. h) Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti určeného zájemce k převzetí nových akcií. do 27. 10. 2009 od 23. 10. 2009

Valná hromada společnosti Trigema s.r.o. rozhlodla dne 30.10.2007 o změně právní formy na akciovou společnost. od 1. 12. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 600 000 000 Kč

od 8. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 553 500 000 Kč

do 8. 6. 2018 od 23. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 454 500 000 Kč

do 23. 5. 2016 od 29. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 355 500 000 Kč

do 29. 6. 2015 od 13. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 300 500 000 Kč

do 28. 5. 2012 od 28. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 301 500 000 Kč

do 13. 5. 2013 od 28. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 247 500 000 Kč

do 28. 5. 2012 od 1. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 198 000 000 Kč

do 1. 6. 2011 od 4. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 180 000 000 Kč

do 4. 6. 2010 od 27. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 27. 10. 2009 od 23. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 23. 7. 2009 od 1. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 58 000 000 Kč

do 1. 12. 2007 od 20. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 20. 7. 2005 od 17. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 17. 9. 2004 od 5. 11. 2003

Základní kapitál

vklad 17 000 000 Kč

do 5. 11. 2003 od 4. 11. 2002

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 4. 11. 2002 od 7. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

do 7. 11. 2001 od 9. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 500 000 Kč

do 9. 5. 2000 od 9. 8. 1999

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 9. 8. 1999 od 27. 5. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 35 od 8. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 42 od 8. 6. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 10 od 8. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 000 Kč, počet: 57 od 23. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 29 do 8. 6. 2018 od 23. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 38 do 8. 6. 2018 od 23. 5. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 8 do 8. 6. 2018 od 23. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 000 Kč, počet: 54 do 23. 5. 2016 od 29. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 28 do 23. 5. 2016 od 29. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 29 do 23. 5. 2016 od 29. 6. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 6 do 23. 5. 2016 od 29. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 000 Kč, počet: 51 do 29. 6. 2015 od 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 27 do 29. 6. 2015 od 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 do 29. 6. 2015 od 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 000 Kč, počet: 47 do 13. 5. 2013 od 28. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 23 do 13. 5. 2013 od 28. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 16 do 13. 5. 2013 od 28. 5. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 4 do 29. 6. 2015 od 28. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 28. 5. 2012 od 1. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 000 Kč, počet: 3 do 28. 5. 2012 od 1. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 28. 5. 2012 od 1. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 4 do 28. 5. 2012 od 1. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 18 do 28. 5. 2012 od 4. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 28. 5. 2012 od 27. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 000 Kč, počet: 40 do 28. 5. 2012 od 23. 7. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 000 Kč, počet: 30 do 23. 7. 2009 od 1. 12. 2007

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Michal Tota

člen

První vztah: 17. 9. 2021

vznik členství: 1. 9. 2021

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radim Šponar

člen

První vztah: 9. 8. 2021

vznik členství: 1. 8. 2021

Karla Michala 292, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Netolický

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 7. 6. 2021

Josefa Ševčíka 864/20, Most, 434 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Karel Branda

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 7. 6. 2021

vznik funkce: 7. 6. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Matěj Čížek

člen

První vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Nad parkem 875, Praha, 156 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

předseda

První vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 3. 12. 2019

vznik funkce: 3. 12. 2019

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 43 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Malínský

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 17. 9. 2021

vznik členství: 7. 6. 2021

zánik členství: 31. 8. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Michal Tota

člen

První vztah: 3. 2. 2021 - Poslední vztah: 9. 8. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

zánik členství: 31. 7. 2021

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kucharčuk

člen

První vztah: 12. 3. 2020 - Poslední vztah: 9. 10. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 30. 9. 2020

Čápová 384, Jesenice, 252 42, Česká republika

Petr Bělina

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2018 - Poslední vztah: 25. 8. 2020

vznik členství: 12. 12. 2018

zánik členství: 12. 8. 2020

vznik funkce: 12. 12. 2018

zánik funkce: 12. 8. 2020

V průčelí 1652/6, Praha, 149 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Malínský

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2018 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 6. 6. 2018

zánik členství: 6. 6. 2021

vznik funkce: 6. 6. 2018

zánik funkce: 6. 6. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Michal Netolický

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2018 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 6. 6. 2018

zánik členství: 6. 6. 2021

vznik funkce: 6. 6. 2018

zánik funkce: 6. 6. 2021

Josefa Ševčíka 864/20, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Karel Branda

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2018 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 6. 6. 2018

zánik členství: 6. 6. 2021

vznik funkce: 6. 6. 2018

zánik funkce: 6. 6. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Jiří Polanský

člen

První vztah: 16. 5. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2019

vznik členství: 23. 4. 2017

zánik členství: 31. 1. 2019

Seydlerova 2148/9, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marcel Soural

předseda

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 2. 12. 2016

zánik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 2. 12. 2016

zánik funkce: 2. 12. 2019

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Jitka Weissová

člen

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 2. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

zánik funkce: 6. 6. 2018

Na dlouhém lánu 34/14, Praha, 160 00, Česká republika

Jitka Weissová

člen

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 2. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

zánik funkce: 6. 6. 2018

Na dlouhém lánu 34/14, Praha, 160 00, Česká republika

Jiří Polanský

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 23. 4. 2017

vznik funkce: 23. 4. 2014

zánik funkce: 23. 4. 2017

Seydlerova 2148/9, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Polanský

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 23. 4. 2017

vznik funkce: 23. 4. 2014

zánik funkce: 23. 4. 2017

Seydlerova 2148/9, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Polanský

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 23. 4. 2014

Píškova 1953/26, Praha, 155 00, Česká republika

Jitka Weissová

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 2. 12. 2016

Na dlouhém lánu 34/14, Praha, 160 00, Česká republika

Jitka Weissová

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 2. 12. 2016

Na dlouhém lánu 34/14, Praha, 160 00, Česká republika

Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 2. 12. 2016

vznik funkce: 2. 12. 2013

zánik funkce: 2. 12. 2016

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 2. 12. 2016

vznik funkce: 2. 12. 2013

zánik funkce: 2. 12. 2016

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jiří Polanský

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2011 - Poslední vztah: 11. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2014

zánik funkce: 22. 4. 2014

Píškova 1953/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jitka Weissová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2010 - Poslední vztah: 9. 4. 2014

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2013

vznik funkce: 1. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2013

Na Dlouhém lánu 34/14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2010 - Poslední vztah: 9. 4. 2014

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2013

vznik funkce: 1. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2013

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Hana Císařová

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 6. 2011

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 22. 4. 2011

Fišerova 3322/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jitka Weissová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 12. 2010

vznik členství: 1. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2010

Na Dlouhém lánu 34/14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Lenka Hradilová

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2007 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 1. 12. 2007

zánik členství: 26. 5. 2009

Nová Kolonie 1451/3, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 12. 2010

vznik členství: 1. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2010

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

jednatel

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 1. 12. 2007

vznik funkce: 27. 5. 1994

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

Jednatel

První vztah: 27. 5. 1994 - Poslední vztah: 3. 10. 2006

zánik funkce: 27. 9. 2006

Pod lysinami 468/13,, Praha 4, Česká republika

Ing. Marcel Soural

Jednatel

První vztah: 27. 5. 1994 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

Kubova 6, Praha 8, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

od 8. 6. 2018

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 8. 6. 2018 od 9. 4. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a další člen představenstva společně.

do 9. 4. 2014 od 1. 12. 2007

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

do 1. 12. 2007 od 3. 10. 2006

Způsob jednání za společnost: Společnost je zastupována jednateli. Podepisování za společnost- k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatelé a to každý samostatně.

do 3. 10. 2006 od 27. 5. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jitka Weissová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 7. 6. 2021

Na dlouhém lánu 34/14, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jitka Weissová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2018 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 6. 6. 2018

zánik členství: 6. 6. 2021

vznik funkce: 6. 6. 2018

zánik funkce: 6. 6. 2021

Na dlouhém lánu 34/14, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

člen

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 3. 9. 2014

zánik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 3. 9. 2014

zánik funkce: 6. 6. 2018

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

člen

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 3. 9. 2014

zánik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 3. 9. 2014

zánik funkce: 6. 6. 2018

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

člen

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 3. 9. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2014

U jezera 2046/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Tota

člen

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 3. 9. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2014

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Veronika Souralová

člen

První vztah: 9. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 14. 3. 2014

zánik členství: 3. 9. 2014

zánik funkce: 3. 9. 2014

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 14. 3. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2012

zánik funkce: 14. 3. 2014

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Eva Ertlová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 14. 3. 2014

Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 14. 3. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2012

zánik funkce: 14. 3. 2014

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Eva Ertlová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 14. 3. 2014

Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, Česká republika

Ing. Hana Císařová

První vztah: 1. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 4. 2014

vznik členství: 22. 4. 2011

zánik členství: 14. 3. 2014

Fišerova 3322/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 14. 3. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 14. 3. 2014

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing.arch. Daniel Smitka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 1. 6. 2011

vznik členství: 2. 12. 2008

vznik funkce: 2. 12. 2008

Starého 2176/27, Praha 6, Česká republika

Eva Ertlová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 2. 12. 2008

zánik členství: 14. 3. 2014

vznik funkce: 2. 12. 2008

Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, Česká republika

Ing. Hana Císařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 2. 12. 2008

zánik členství: 26. 5. 2009

vznik funkce: 2. 12. 2008

zánik funkce: 26. 5. 2009

Fišerova 3322/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Daniel Smitka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

Starého 2176/27, Praha 6, Česká republika

Eva Ertlová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 1. 12. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2008

Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, Česká republika

Ing. Hana Císařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 1. 12. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2008

Fišerova 3322/3, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy Trigema a.s.

Historické vztahy

Ing. Marcel Soural

První vztah: 3. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 12. 2007

vklad 29 000 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50 %

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 3. 10. 2006

vklad 29 000 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50 %

Kubova 6, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 3. 10. 2006

vklad 29 000 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50 %

Pod Lysinami 468/13, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

vklad 15 000 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Kubova 6, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

vklad 15 000 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Pod Lysinami 468/13, Praha 4, Česká republika

Ing. Marcel Soural

První vztah: 5. 11. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

vklad 10 500 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Kubova 6, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

První vztah: 5. 11. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

vklad 10 500 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Pod Lysinami 468/13, Praha 4, Česká republika

Ing. Marcel Soural

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 5. 11. 2003

vklad 8 500 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Kubova 6, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 5. 11. 2003

vklad 8 500 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Pod Lysinami 468/13, Praha 4, Česká republika

Ing. Marcel Soural

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

vklad 7 500 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Kubova 6, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

vklad 7 500 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Pod Lysinami 468/13, Praha 4, Česká republika

Ing. Marcel Soural

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

vklad 4 500 000 Kč

splaceno 100 %

Kubova 6, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

vklad 4 500 000 Kč

splaceno 100 %

Pod Lysinami 468/13, Praha 4, Česká republika

Ing. Marcel Soural

První vztah: 9. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

vklad 250 000 Kč

splaceno 100 %

Kubova 6, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

První vztah: 9. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

vklad 250 000 Kč

splaceno 100 %

Pod Lysinami 468/13, Praha 4, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 5. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 7. 2007
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 12. 2004
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 8. 2004
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 11. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 5. 1994
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 5. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).