Hlavní navigace

VTP ROZTOKY a.s.

Firma VTP ROZTOKY a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10666, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 34 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27443396

Sídlo:

Bucharova 2641/14, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 4. 2006

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10666, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VTP ROZTOKY a.s. od 7. 4. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 7. 4. 2006

adresa

Bucharova 2641/14
Praha 5 15800 od 18. 5. 2009

adresa

K Hájům 1233/2
Praha 5 15500 do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 5. 2009

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

realitní činnost do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

správa a údržba nemovitostí do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

poskytování technických služeb do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí do 18. 5. 2009 od 7. 4. 2006

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 9. 3. 2021 od 4. 7. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 9. 3. 2021 od 4. 7. 2014

Akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 21.09.2011 o úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti VTP ROZTOKY a.s. upisováním nových akcií, a to o částku 32.000.000,- Kč (třicet dva miliony korun českých), tj. z dosavadní výše 2.000.000,- Kč na novou celkovou výši 34.000.000,- Kč, s tím, že upisování nad část ku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 32.000.000,- Kč, se nepřipouští. 2) Určuje se, že bude upsáno 32 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jednom milionu korun českých), s tím, že emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě a splácí se peněž itým vkladem formou započtení pohledávky. 3) Vzhledem k tomu, že jediný akcionář společnosti se ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák. vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upsány bez využití přednostního práva, a to tak, že budou nabídnuty k upsání akcio náři ? společnosti Trigema a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, IČ: 614 66 123 - jako předem určenému zájemci. 4) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti VTP ROZTOKY a.s. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi určeným zájemcem a společností. Určený zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve l hůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí společnost určenému zájemci do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchod ního rejstříku, s tím, že doručení návrhu se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií. 5) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu, tj. pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: Celý emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen započtením. Ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určenému zá jemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií. Dohoda o započtení musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 6) Vyslovuje se souhlas se započtením této peněžité pohledávky určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií: - pohledávka společnosti Trigema a.s. z titulu smlouvy o půjčce uzavřené se společností VTP ROZTOKY a.s. dne 22.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.8.2010, dodatku č. 2 ze dne 8.9.2010, dodatku č. 3 ze dne 1.10.2010, dodatku č. 4 ze dne 1.10.2010, doda tku č. 5 ze dne 22.10.2010, dodatku č. 6 ze dne 5.11.2010, dodatku č. 7 ze dne 15.11.2010 a dodatku č. 8 ze dne 15.8.2011, jejíž celková výše činí 79.061.886,08 Kč (z toho 76.600.000,- Kč představuje jistinu půjčky a 2.461.886,08 Kč představují úroky), k terá bude započtena do výše, v jaké se obě pohledávky vzájemně kryjí, tj. v částce 32.000.000,- Kč, přičemž započtení se provádí vůči části pohledávky odpovídající jistině poskytnutých finančních prostředků. 7) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií. do 19. 10. 2011 od 7. 10. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 34 000 000 Kč

od 19. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 10. 2011 od 10. 4. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 4. 2007 od 7. 4. 2006
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 29. 5. 2014
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 32 od 29. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 32 do 29. 5. 2014 od 19. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 29. 5. 2014 od 4. 5. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 4. 5. 2010 od 7. 4. 2006

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Rudolf Kraina

člen správní rady

První vztah: 3. 9. 2021

vznik členství: 26. 8. 2021

Vánková 795/4, Praha, 181 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Karel Branda

člen správní rady

První vztah: 9. 3. 2021 - Poslední vztah: 3. 9. 2021

zánik členství: 25. 8. 2021

vznik funkce: 5. 3. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Karel Branda

člen správní rady

První vztah: 16. 1. 2019 - Poslední vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 16. 1. 2019

zánik členství: 5. 3. 2021

zánik funkce: 5. 3. 2021

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Karel Branda

statutární ředitel

První vztah: 16. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 16. 1. 2019

vznik funkce: 16. 1. 2019

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

člen správní rady

První vztah: 29. 5. 2018 - Poslední vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

zánik členství: 15. 1. 2019

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 44 vztahů k této osobě

Ing. Marcel Soural

jednatel

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 15. 1. 2019

vznik funkce: 1. 5. 2017

zánik funkce: 15. 1. 2019

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 44 vztahů k této osobě

Aleš Kopecký

statutární ředitel

První vztah: 14. 4. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

zánik členství: 30. 4. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2017

Borkovského 1771, Roztoky, 252 63, Česká republika

Aleš Kopecký

statutární ředitel

První vztah: 14. 4. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

zánik členství: 30. 4. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2017

Borkovského 1771, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Michal Tota

člen správní rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 29. 5. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 15. 5. 2018

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Aleš Kopecký

statutární ředitel

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 4. 2016

vznik funkce: 1. 8. 2015

Levského 3222/3, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Michal Tota

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

U jezera 2046/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petra Stiller

statutární ředitel

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2015

Pod strání 101, Blovice, 336 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Polanský

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2015

Píškova 1953/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Polanský

člen

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 1. 8. 2015

Píškova 1953/26, Praha, 155 00, Česká republika

Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 18. 3. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 18. 3. 2013

zánik funkce: 25. 6. 2014

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Aleš Kopecký

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 14. 1. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

Levského 3222/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jiří Polanský

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 14. 1. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

Píškova 1953/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Hugo Jandl

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2012 - Poslední vztah: 22. 8. 2012

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 6. 8. 2012

vznik funkce: 18. 3. 2010

zánik funkce: 6. 8. 2012

Lidická 360, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Kateřina Hyka

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 14. 1. 2013

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 18. 3. 2013

vznik funkce: 18. 3. 2010

zánik funkce: 18. 3. 2013

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kateřina Vlčková

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 7. 10. 2010

vznik členství: 18. 3. 2010

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Hugo Jandl

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2012

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 6. 8. 2012

vznik funkce: 18. 3. 2010

zánik funkce: 6. 8. 2012

Lidická 360, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Kateřina Vlčková

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 27. 4. 2009

zánik členství: 18. 3. 2010

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 18. 3. 2010

vznik funkce: 28. 4. 2009

zánik funkce: 18. 3. 2010

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcel Soural

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcel Soural

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 21. 9. 2006

vznik členství: 7. 4. 2006

Kubova 6, Praha 8, 186 00, Česká republika

PhDr. Vladimír Kokoška

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2009

vznik funkce: 7. 4. 2006

zánik funkce: 27. 4. 2009

Hostinského 1520/17, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Hugo Jandl

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 18. 3. 2010

Lidická 360, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Za společnost jedná člen správní rady samostatně.

od 9. 3. 2021

za společnost jedná statutární ředitel samostatně

do 1. 1. 2021 od 4. 7. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a další člen představenstva společně.

do 4. 7. 2014 od 3. 5. 2010

Jménem společnosti jednají navenek vždy dva členové představenstva a to společně. Podepisování se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.

do 3. 5. 2010 od 7. 4. 2006

Dozorčí rada

Historické vztahy

Veronika Souralová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 18. 3. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Hana Císařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 18. 3. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 18. 3. 2013

zánik funkce: 25. 6. 2014

Fišerova 3322/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Michal Tota

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 14. 1. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Hana Císařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 18. 3. 2013

vznik funkce: 18. 3. 2010

zánik funkce: 18. 3. 2013

Fišerova 3322/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Veronika Souralová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 18. 3. 2013

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jiří Hyka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 14. 1. 2013

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Lenka Hradilová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 13. 11. 2008

zánik členství: 18. 3. 2010

vznik funkce: 13. 11. 2008

zánik funkce: 18. 3. 2010

Nová Kolonie 1451/3, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Hyka

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 13. 11. 2008

zánik členství: 18. 3. 2010

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Veronika Souralová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 13. 11. 2008

zánik členství: 18. 3. 2010

Vodárenská 26/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jiří Hyka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 17. 3. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 7. 7. 2007

Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Lenka Hradilová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 7. 7. 2007

vznik funkce: 7. 4. 2006

zánik funkce: 7. 7. 2007

Nová Kolonie 1451/3, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jan Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 7. 7. 2007

Bachova 1592, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jiří Hyka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 7. 4. 2006

Kohoutových 698/4, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Lenka Hradilová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 21. 9. 2006

vznik členství: 7. 4. 2006

vznik funkce: 7. 4. 2006

Krupná 2171/12, Praha 4, 143 00, Česká republika

Další vztahy firmy VTP ROZTOKY a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Karel Branda

člen správní rady

První vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 16. 1. 2019

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marcel Soural

člen správní rady

První vztah: 29. 5. 2018 - Poslední vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

zánik členství: 15. 1. 2019

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 44 vztahů k této osobě

Ing. Michal Tota

člen správní rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 29. 5. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 15. 5. 2018

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Michal Tota

člen správní rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 29. 5. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 15. 5. 2018

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Michal Tota

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

U jezera 2046/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Polanský

člen

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 1. 8. 2015

Píškova 1953/26, Praha, 155 00, Česká republika

Trigema Investment a.s.

První vztah: 8. 12. 2020

Bucharova 2641/14, Praha, 158 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Marcel Soural

  člen, člen správní rady

  Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Trigema a.s.

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

Bucharova 2641/14, Praha, 158 00

Akcionáři

Trigema Investment a.s., IČ: 04534344

Bucharova 2641/14, Česká republika, Praha, 158 00

od 8. 12. 2020

Trigema a.s., IČ: 61466123

Bucharova, Česká republika, Praha 5, 158 00

do 8. 12. 2020 od 3. 5. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 4. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 4. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).