Hlavní navigace

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Firma Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1160, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 103 700 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26392054

Sídlo:

Teslova 1202/3, Plzeň Skvrňany, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 5. 2005

DIČ:

CZ26392054

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
773 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
81290 Ostatní úklidové činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1160, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. od 27. 4. 2015

Obchodní firma

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. do 27. 4. 2015 od 23. 5. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 23. 5. 2005

adresa

Teslova 1202/3
Plzeň 30100 od 7. 7. 2014

adresa

Teslova 3
Plzeň 30100 do 4. 5. 2011 od 3. 9. 2008

adresa

Riegrova 1
Plzeň 30100 do 3. 9. 2008 od 23. 5. 2005

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 8. 2010

zprostředkování obchodu a služeb do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

realitní činnost do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

správa a údržba nemovitostí do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

poskytování technických služeb do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie a stavebnictví do 17. 8. 2010 od 23. 5. 2005

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

Dne 11.4. 2013 rozhodlo statutární město Plzeň jakožto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. o částku ve výši 3.600.000,- Kč (tř i miliony šest set tisíc korun českých), tj. z částky 107.300.000,- Kč (sto sedm milionů tři sta tisíc korun českých) o částku 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých) na částku 103.700. 000,- Kč (sto tři milionů sedm set tisíc korun čes kých), představující součet jmenovitých hodnot 36 (třiceti šesti) kusů akcií společnosti braných z oběhu. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že v současné době její podnikatelské aktivity nežádají tak vysoké úrovně základního k apitálu. Částka, o kterou se sníží základní kapitál společnosti, bude vyplacena jedinému akcionáři - městu Plzni. Tyto finanční prostředky použije akcionář k úhradě kupní ceny převáděných pozemků z vlastnictví společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. na město Plzeň potřebných pro realizaci projektu PVTP III, a to formou započtení vzájemných pohledávek města a společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. v souladu s usnesením Zastupitelstva města Plzeň č. 61 ze dne 21. 2. 2013. K započtení pohledávek dojde 60. (šedesátý) den ode dne zápisu snížení základního kapitálu Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. do obchodního rejstříku. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím 36 (třiceti šesti) kusů listinných akcií na jméno z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři. Kupní cena jedné akcie bude shodná s její jmenovitou hodnotou, tj. 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Kupní cena je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář předloží společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. 36 (třicet šest) kusů listinných akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. 3 600 000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun čes kých) ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 4. 12. 2013 od 3. 6. 2013

Dne 02.09.2010 rozhodlo Statutární město Plzeň jakožto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. o celkovou pevnou částku ve výši 23 .900.000,- Kč, tj. z částky 131.200.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 23.900.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých) na částku 107.300.000,- Kč (jedno sto sedm milionů tři sta tisíc korun českých), představující součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu. 1. Z celkové částky snížení základního kapitálu společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. bude základní kapitál společnosti snížen do výše 11.800.000,- Kč (slovy: jed enáct milionů osm set tisíc korun českých) takto: a) Částka ve výši 11.800.000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři Statutárnímu městu Plzeň. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že v současné době podnikatelské aktivity společ nosti nežádají tak vysoké úrovně základního kapitálu. Tyto finanční prostředky použije jediný akcionář k úhradě kupní ceny převáděných pozemků z vlastnictví společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. na Statutární město Plzeň potřebných pro realizaci p rojektu PVTP II, a to formou započtení vzájemných pohledávek Statutárního město Plzeň a společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. K započtení pohledávek dojde 60. (šedesátý) den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Sn ížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím 118 kusů listinných akcií na jméno z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři. Kupní cena jedné akcie bude shodná s její jmenovitou hodnotou, tj. 100.000,- Kč (slovy: jedno sto t isíc korun českých). Kupní cena je splatná 60 (šedesátý) den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. c) Akcionář předloží společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. 118 kusů listinných akcií na jméno o celkové jmenovité hodn otě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. ve výši 11.800.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set tisíc korun českých) ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2. Z celkové částky sníže ní základního kapitálu společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. bude základní kapitál společnosti snížen do výše 12.100.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů jedno sto tisíc korun českých) takto: a) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované účetní ztráty společnosti vykázané do roku 2008 včetně, tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu bude do výše 12.062.724,35 Kč (slovy: dvanáct milionů šedesát dva tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých třicet pět haléřů) použita na úhradu ú četní ztráty společnosti ve výši 12.062.724,35 Kč (slovy: dvanáct milionů šedesát dva tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých třicet pět haléřů). Rozdíl mezi částkou 12.100.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů jedno sto tisíc korun českých) a částkou 12.062 .724,35 Kč (slovy: dvanáct milionů šedesát dva tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých třicet pět haléřů) bude použit na doplnění rezervního fondu společnosti. b) Snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím 121 kusů listinných akcií na jméno z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři. c) Akcionář předloží společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. 121 kusů listinných akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. ve v ýši 12.100.000,- Kč ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 9. 3. 2011 od 20. 9. 2010

Rozhodnutím valné hromady konané dne 15. 5. 2006 sepsané formou notářského zápisu č. NZ 91/2006, N 106/2006 ze dne 15. 5. 2006, notářkou Mgr. Annou Röschovou, bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 114.700,000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu o částku 94.700,000,- Kč bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady a zvýšení základního kapitálu o částku 20.000,000,-- Kč bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí valné hromady ze dne 22. 9. 2005, kterým byl deklarován záměr Společnosti zvýšit základní kapitál o částku 105.200,000,-- Kč, a to v části páté týkající se záměru upsat a splatit nové akcie v letech 2006 - 2007. Zvýšení základního kapitálu o částku 94.700,000,- Kč bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady: - zvýšení základního kapitálu o částku 94.700,000,- Kč bude učiněno na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 OZ - všechny akcie upsané bez využití přednostního práva budou upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 OZ - zvýšení základního kapitálu o navrhovanou částku 94.700,000,- Kč bude provedeno upisováním nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno a v počtu 947 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 1 ks akcie s tím, že navrhovaná výše emisního ku rsu akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie; s nově vydanými kmenovými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva - k upsání akcií o celkové jmenovité hodnotě 94.700,000,- Kč dojde tak, že akcionář Statutární město Plzeň upíše 900 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a akcionář Plzeňský kraj upíše 47 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč - místem pro upisování nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 94.700,000,- Kč se stanoví sídlo Společnosti - lhůta pro upisování nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 94.700,000,- Kč se stanoví nejdéle do 31. 10. 2006 - počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně nejpozději 10 dní předem - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií, jejichž emisní kurs odpovídá jejich jmenovité hodnotě a má být splacen peněžitými vklady, na zvláštní bankovní účet, zřízený Společností k tomuto účelu, č: 1083003163/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ upisovatele - lhůta pro splacení emisního kursu 700 ks akcí, upsaných akcionářem Statutárním městem Plzeň, se stanoví nejdéle do 30. 11. 2006 a dále se stanoví lhůta pro splacení zbylé části emisního kursu akcií upsaných tímto akcionářem nejdéle do 30. 10. 2007 - lhůta pro splacení emisního kursu 37 ks akcií upsaných akcionářem Plzeňským krajem se stanoví nejdéle do 30. 11. 2006 a dále se stanoví lhůta pro splacení zbylé části emisního kursu akcií upsaných tímto akcionářem nejdéle do 30. 10. 2007 - správcem peněžitého vkladu byl ve smyslu ust. § 60 odst. 1 OZ pověřen akcionář Statutární město Plzeň Zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem: - valná hromada vzala na vědomí písemnou zprávu představenstva dle ust. § 204 odst. 3 OZ, v níž se uvádí, že důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, je předpokládaná výstavba a následné provozování Vědeckotechnického parku a v důsledku toho zájem Společnosti, aby v jejím vlastnictví byly pozemky, na kterých bude prováděna výstavba a které jsou nezbytné k funkčnímu užívání budoucí stavby a v níž je odůvodněna výše navrhovaného emisního kursu - zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč bude učiněno na základě dohody akcionářů dle ust.§ 205 OZ - všechny akcie upsané bez využití přednostního práva budou upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 OZ - zvýšení základního kapitálu o navrhovanou částku 20.000.000,- Kč bude provedeno upisováním nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno a v počtu 200 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 1 ks akcie s tím, že navrhovaná výše emisního ku rsu se rovná jmenovité hodnotě akcie; s nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva - k upsání akcií o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč dojde tak, že akcionář Statutární město Plzeň upíše 200 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč - místem pro upisování nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč se stanoví sídlo Společnosti - lhůta pro upisování nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč se stanoví nejdéle do 30. 9.2006 - počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně nejpozději 10 dní předem - akcie o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč upsané akcionářem Statutárním městem Plzeň na základě dohody akcionářů dle § 205 OZ, budou splaceny nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi ve vlastnictví Statutárního města Plzeň - předmětem nepeněžitého vkladu, kterým bude splacen emisní kurs akcií o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč, jsou nemovitosti zapsané na LV č. 1 pro k.ú. Skvrňany, obec Plzeň u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město, a to pozemky: - pozemek pč. 1477/8 o výměře 27 m2 - pozemek pč. 1496/242 o výměře 25 m2 - pozemek pč. 1538/12 o výměře 10905 m2 - pozemek pč. 1538/16 o výměře 17 m2 - pozemek pč. 1538/30 o výměře 46 m2 - pozemek pč. 1538/44 o výměře 46m2 včetně objektu na něm stojícího - pozemek pč. 1538/47 o výměře 229 m2 včetně objektu na něm stojícího - pozemek pč. 1538/48 o výměře 234 m2 včetně objektu na něm stojícího - pozemek pč. 1538/49 o výměře 495 m2 včetně objektu na něm stojícího - pozemek pč. 1538/50 o výměře 1181 m2 včetně objektu na něm stojícího - pozemek pč. 1538/51 o výměře 257 m2 včetně objektu na něm stojícího Všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 1 k.ú. Skvrňany a obec Plzeň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. a dále pozemky: - pozemek pč. 1538/13 o výměře 6740 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/13 o výměře 7.979 m2 - pozemek pč. 1538/14 o výměře 2023 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/14 o výměře 2.320 m2 - pozemek pč. 1538/101 o výměře 4844 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/1 o výměře 676.498 m 2 - pozemek pč. 1538/106 o výměře 60 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/14 o výměře 2.320 m2 - pozemek pč. 1538/110 o výměře 16 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/33 o výměře 7.569 m2 Pozemky pč. 1538/13 o výměře 7.979 m2, 1538/14 o výměře 2.320 m2, 1538/1 o výměře 676.498 m2, a 1538/33 o výměře 7.569 m2 jsou zapsány na LV č. 1 pro k.ú. Skvrňany a obec Plzeň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město a pozemky pč. 1538/13 o výměře 6740 m2, 1538/14 o výměře 2023 m2, 1538/101 o výměře 4844 m2, 1538/106 o výměře 60 m2 a 1538/110 o výměře 16 m2 vznikly oddělením od shora uvedených pozemků geometrickým plánem zhotoveným Ing. Josefem Zelenkou, č. plánu 1849- 33/2006, který byl ověřen Ing. Josefem Zelenkou dne 3. 3. 2006 pod č. 29/2006 a potvrzen Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město dne 7. 2. 2006 pod č. 137/2006. - znaleckým posudkem znalců Ing. Zdeňka Stadlbauera a Milana Vodičky ze dne 18. 3. 2006, č. posudku 1367-25/2006), byl oceněn předmět vkladu na částku 20.064.900,-- Kč. Tato částka je pro účely výše ocenění nepeněžitého vkladu zaokrouhlena na celé jednost otisíckoruny dolů, tzn. na částku 20.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu tedy převyšuje emisní kurs akcií, které mají být vydány jako proti plnění za tento vklad - rozdíl hodnoty předmětu nepeněžitého vkladu a emisního kursu nově upsaných akcií bude správcem vkladu vložen do rezervního fondu Společnosti - místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo Společnosti - lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví nejdéle do 15. 11. 2006 - nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - vkladatel Statutární město Plzeň předá před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Společnosti písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku - za splacení nepeněžitých vkladů se považuje předání písemného prohlášení správce vkladu o splacení vkladu dle ust. § 60 odst. 4 OZ a předání nemovitosti - správcem nepeněžitého vkladu byl ve smyslu ust. § 60 odst. 1 OZ pověřen akcionář Statutární město Plzeň - za splacený nepeněžitý vklad budou vydány nové kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na jméno a v počtu 200 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 1 ks akcie do 3. 9. 2007 od 18. 5. 2006

Rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 22.9.2005: "Valná hromada obchodní společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (dále jen "společnost") rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 105.200.000,- Kč (slovy: jednostopětmilionůdvěstětisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisov ání akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to v počtu 1.052 kusů (slovy: jedentisícpadesátdva) akcií, o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upisova ných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Zvyšování základního kapitálu společnosti upisováním akcií bude učiněno na základě dohody všech akcionářů uzavřené podle § 205 obchodního zákoníku tak, že všechny nové akcie budou upisovány následujícím způsobem: - v roce dva tisíce pět (2005) dojde ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií v částce 10.500.000,- Kč (slovy: desetmilionůpětsettisíc korun českých), a to tak, že akcionář statutární město Plzeň upíše 100 kusů (slovy: jednosto) akcií o jmenovité h odnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě a akcionář Plzeňský kraj upíše 5 kusů (slovy: pět) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc kor un českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě; - v roce dva tisíce šest (2006) dojde ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií v částce 73.700.000,- Kč (slovy: sedmdesáttřimilionůsedmsettisíc korun českých), a to tak, že akcionář statutární město Plzeň upíše 700 kusů (slovy: sedmset) akcií o jme novité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednnt o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě a akcionář Plzeňský kraj upíše 37 kusů (slovy: třicetsedm) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: j ednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě; - v roce dva tisíce sedm (2007) dojde ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií v částce 21.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionů korun českých), a to tak, že akcionář statutární město Plzeň upíše 200 kusů (slovy: dvěstě) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě a akcionář Plzeňský kraj upíše 10 kusů (slovy: deset) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií se stanoví následovně: - pro akcie upisované v roce dva tisíce pět (2005) běží lhůta pro upisování od prvého listopadu roku dva tisíce pět (1.11.2005) do patnáctého prosince roku dva tisíce pět (15.12.2005), - pro akcie upisované v roce dva tisíce šest (2006) běží lhůta pro upisování od prvého dubna roku dva tisíce šest (1.4.2006) do patnáctého září roku dva tisíce šest (15.9.2006), - pro akcie upisované v roce dva tisíce sedm (2007) běží lhůta pro upisování od prvého dubna roku dva tisíce sedm (1.4.2007) do patnáctého září roku dva tisíce sedm (15.9.2007). Upisovatelé budou o počátku běhu těchto lhůt písemně vyrozuměni společností nejpozději patnáct (15) dní předem). Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upisovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, na účet vedený u Raiffeisenbank a.s. - č. účtu 1083003163/5500, jako variabilní symbol uvede upisovatel svoje identifikační číslo, přičemž lhůta, ve kter é je povinen upisovatel splatit celý emisní kurz upisovaných akcií, se stanoví následovně: - pro akcie upisované v roce dva tisíce pět (2005) běží lhůta pro splacení emisního kursu od patnáctého listopadu roku dva tisíce pět (15.11.2005) do třicátéhoprvého prosince roku dva tisíce pět (31.12.2005), - pro akcie upisované v roce dva tisíce šest (2006) běží lhůta pro splacení emisního kursu od patnáctého dubna roku dva tisíce šest (15.4.2006) do třicátého září roku dva tisíce šest (30.9.2006), - pro akcie upisované v roce dva tisíce sedm (2007) běží lhůta pro splacení emisního kursu od patnáctého dubna roku dva tisíce sedm (15.4.2007) do třicátého září roku dva tisíce sedm (30.9.2007)." do 18. 5. 2006 od 1. 11. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 103 700 000 Kč

od 4. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 107 300 000 Kč

do 4. 12. 2013 od 9. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 131 200 000 Kč

do 9. 3. 2011 od 13. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 131 200 000 Kč

do 13. 8. 2007 od 7. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 16 500 000 Kč

do 7. 8. 2006 od 6. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 6. 12. 2005 od 23. 5. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 037 od 4. 12. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 073 do 4. 12. 2013 od 9. 3. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 312 do 9. 3. 2011 od 7. 8. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 165 do 7. 8. 2006 od 6. 12. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 6. 12. 2005 od 23. 5. 2005

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Bc. Filip Sequens

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 4. 3. 2019

Koterovská 1172/83, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vladimír Krákora

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2019

Bezděkov 29, 338 24, Česká republika

Ing. Jiří Lodr

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2019

Školní 1143/59, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Jaroslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Stanko Vodičky 1978/25, Plzeň, 326 00, Česká republika

Bohuslav Sobota

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Škroupova 686/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2019

Edvarda Beneše 1932/32, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Bc. Filip Sequens

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2019 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 4. 3. 2019

Kyjevská 1078/113, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vladimír Krákora

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2019 - Poslední vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2019

Vlčtejn 48, 332 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Karolína Lahučká

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2018 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 22. 12. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Komenského 1146/50, Plzeň, 323 00, Česká republika

Bc. Karolína Lahučká

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 11. 2018

vznik členství: 22. 12. 2017

Úslavská 1815/49, Plzeň, 326 00, Česká republika

Bc. Karolína Lahučká

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 11. 2018

vznik členství: 22. 12. 2017

Úslavská 1815/49, Plzeň, 326 00, Česká republika

Bc. Karolína Lahučká

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2018 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 22. 12. 2017

Komenského 1146/50, Plzeň, 323 00, Česká republika

Bc. Karolína Lahučká

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2018 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 22. 12. 2017

Komenského 1146/50, Plzeň, 323 00, Česká republika

Miloslava Rutová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Sporná 205/15, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Bartošová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2018

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 21. 12. 2017

K Merfánům 216/32, Plzeň, 318 00, Česká republika

Josef Froněk

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Čechova 2303/28, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jaroslava Maříková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Tělocvičná 2411/14, Plzeň, 301 00, Česká republika

Veronika Jilichová Nová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 20. 3. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Edvarda Beneše 1932/32, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Bogner

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 20. 3. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Plzeň 328, 301 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Michal Bogner

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 20. 4. 2011

zánik funkce: 19. 2. 2015

Plzeň 328, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lukáš Anton

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Guldenerova 2302/66, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Miloš Nový

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Francouzská třída 1872/30, Plzeň, 326 00, Česká republika

Eva Zrostlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Sadová 663/13, Plzeň, 312 00, Česká republika

Milan Janků

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Nade Mží 687/16, Plzeň, 318 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Nový

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 10. 3. 2011

Francouzská třída 30, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Lumír Aschenbrenner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 27. 11. 2014

vznik funkce: 20. 4. 2011

zánik funkce: 27. 11. 2014

U Ježíška 11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Bc. Michal Bogner

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 20. 4. 2011

K Lutové 271/8, Plzeň, 326 00, Česká republika

Lukáš Anton

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 2. 5. 2014

vznik členství: 10. 3. 2011

Guldenerova 66, Plzeň, 326 00, Česká republika

Mgr. Eva Žůrková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 10. 3. 2011

Za Kaštany 706/2, Újezd, 312 00, Česká republika

Milan Janků

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 10. 3. 2011

Hrádecká 5, Plzeň, 312 00, Česká republika

Jiří Uhlík

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 24. 3. 2009

zánik členství: 10. 3. 2011

Lochotínská 18, Plzeň, 301 00, Česká republika

Mgr. Pavel Janouškovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 10. 3. 2011

Na Celchu 23, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Lumír Aschenbrenner

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

Částkova 13, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jiří Winkelhöfer

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 8. 2008

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 30. 6. 2008

Nýřanská 34, Plzeň, 323 00, Česká republika

Josef Hógel

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

U Borského parku 38, Plzeň, 301 00, Česká republika

Doc. Ing. Josef Průša CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 10. 3. 2011

U Pumpy 28, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Miroslav Jaroš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

Zámostí 175, Radnice, 338 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Strobach

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 21. 5. 2007

Čelakovského 3, Plzeň, 301 32, Česká republika

Ing. Miroslav Jaroš

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 23. 8. 2006

Zámostí 175, 338 28 Radnice, Česká republika

Ing. Vladimír Duchek Ph.D.

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 23. 8. 2006

Na Mazinách 16, Plzeň, 322 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Doležal

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 23. 8. 2006

Popelnicová 46, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Lumír Aschenbrenner

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 23. 8. 2006

Částkova 13, Plzeň, 326 00, Česká republika

Doc. Ing. Josef Průša CSc.

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 23. 8. 2006

U Pumpy 28, Plzeň, 326 00, Česká republika

Mgr. Olga Kalčíková

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 22. 9. 2005

Nuderova 606, Klatovy, 339 01, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Mgr. Milan Braun

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

náměstí Milady Horákové 1754/10, Plzeň, 326 00, Česká republika

Lukáš Anton

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Guldenerova 2302/66, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Petr Chvojka

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 18. 1. 2019

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D.

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 18. 1. 2019

Edvarda Beneše 2254/56, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. et Ing. Miloš Nový

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Francouzská třída 1872/30, Plzeň, 326 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Mgr. Milan Braun

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2019 - Poslední vztah: 1. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

Čechova 2161/47, Plzeň, 301 00, Česká republika

Lukáš Anton

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 4. 3. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Guldenerova 2302/66, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Chvojka

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Roman Jurečko

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 4. 3. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Partyzánská 831/22, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Petr Kastner

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 19. 2. 2015

Tichá 700/9, Plzeň, 318 00, Česká republika

Ing. Petr Osvald

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2012 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 12. 3. 2012

zánik funkce: 19. 2. 2015

Karoliny Světlé 3, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jiří Strobach

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 25. 1. 2013

Karla Vokáče 27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Petr Sova

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2012

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 16. 3. 2011

zánik funkce: 23. 2. 2012

Hlohová 10, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jiří Winkelhöfer

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 16. 3. 2011

zánik funkce: 19. 2. 2015

Nýřanská 1292/34, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Winkelhöfer

předseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 21. 10. 2010

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 26. 10. 2010

zánik funkce: 10. 3. 2011

Nýřanská 1292/34, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Rödl

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 6. 8. 2010

Smrková 12, Plzeň, 312 00, Česká republika

František Weinfurter

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 24. 3. 2009

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 18. 5. 2009

zánik funkce: 10. 3. 2011

Waltrova 39, Plzeň, 318 00, Česká republika

Adolf Bláha

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2008 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 31. 10. 2007

zánik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 10. 3. 2008

zánik funkce: 25. 6. 2010

Cukrářská 10, Plzeň, 326 00, Česká republika

Adolf Bláha

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 8. 2008

vznik členství: 31. 10. 2007

vznik funkce: 31. 10. 2007

Cukrářská 10, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jiří Strobach

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

Čelakovského 3, Plzeň, 301 32, Česká republika

František Uhlík

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 8. 2008

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 3. 12. 2007

vznik funkce: 20. 6. 2007

zánik funkce: 3. 12. 2007

Lábkova 35, Plzeň, 318 00, Česká republika

RNDr. Emil Chochole CSc.

předseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2005

zánik funkce: 30. 5. 2007

Masarykova 1278/1a, Plzeň, 312 00, Česká republika

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc.

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 30. 5. 2007

U Hvězdárny 24, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pojar

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 23. 5. 2005

zánik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2005

zánik funkce: 30. 5. 2007

Sedláčkova 251/29, Plzeň, 301 00, Česká republika

Způsob jednání: Zastupování - společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Podepisování - podepisování za společnost se realizuje tak, že k napsané nebo vyznačené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

od 23. 5. 2005

Další vztahy firmy Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Akcionáři

Statutární město Plzeň, IČ: 00075370

náměstí Republiky 1/1, Česká republika, Plzeň, 301 00

od 4. 9. 2013

statutární město Plzeň, IČ: 00075370

nám. Republiky, Česká republika, Plzeň, 306 32

do 4. 9. 2013 od 28. 12. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 5. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poskytování technických služeb
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 5. 2005

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).