Hlavní navigace

Viktoria Plzeň 1911, a.s.

Firma Viktoria Plzeň 1911, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1560, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29105463

Sídlo:

Štruncovy sady 2741/3, Plzeň, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 8. 2010

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1560, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Viktoria Plzeň 1911, a.s. od 2. 8. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 2. 8. 2010

adresa

Štruncovy sady 2741/3
Plzeň 30100 od 11. 11. 2014

adresa

Brojova 2113/16
Plzeň 32600 do 11. 11. 2014 od 2. 8. 2010

Předmět podnikání

správa vlastního majetku od 18. 3. 2021

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 2. 8. 2010

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 17.2.2021 o zvýšení základního kapitálu společnosti Viktoria Plzeň 1911, a.s. takto: 1) Základní kapitál společnosti Viktoria Plzeň 1911, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun český ch) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 200 ks (slovy: dvě stě kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostního práva jediného akcionáře, neboť ten se svého přednostního práva na úpis akcií vzdal před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož se všichni akcionáři předem vzdali přednostního práva na upisování akcií, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu dle ust. § 485 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány panem Adolfem Šádkem, nar. 4. 3. 1975, bydlištěm K Cihelnám 668/21, Černice, 326 00 Plzeň a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, takto: - pan Adolf Šádek upíše 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel Adolf Šádek se společností Viktoria Plzeň 1911, a.s., se sídlem Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 291 05 463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud em v Plzni v oddílu B a vložce 1560, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouva o upsání akcií) v sídle společnosti Viktoria Plzeň 1911, a.s., na adrese Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, a to ve lhů tě do 1 (slovy: jednoho) dne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upi sovaných akcií, tedy částce ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). 9) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti Viktoria Plzeň 1911, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 237451109/0300. od 18. 2. 2021

V důsledku rozdělení společnosti FC Viktoria Plzeň, a.s., IČ 252 26 720, se sídlem Plzeň, Štruncovy sady 3, okres Plzeň-město, PSČ 301 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 763, přešla na nástupnickou společnos t Viktoria Plzeň 1911, a.s., IČ 291 05 463, část jmění společnosti FC Viktoria Plzeň, a.s., IČ 252 26 720, vymezená v projektu rozdělení. od 20. 8. 2014

Společnost Viktoria Plzeň 1911, a.s., jakožto nástupnická společnost, převzala v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti DRATANORE s.r.o., se sídlem Praha 1-Staré Město, Kozí 799/10, PSČ 110 00, IČ 290 55 695, zapsané v obchodním rejstříku ve deném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163348. od 19. 9. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 18. 2. 2021

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 2. 2021 od 2. 8. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 400 od 18. 2. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 18. 2. 2021 od 30. 12. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 30. 12. 2013 od 2. 8. 2010

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Petr Chvojka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Jaromír Hamouz

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Politických vězňů 2159/27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Adolf Šádek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2021 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 4. 1. 2021

zánik členství: 17. 2. 2021

K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jan Mleziva

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 21. 2. 2012

zánik členství: 16. 10. 2014

vznik funkce: 21. 2. 2012

zánik funkce: 16. 10. 2014

Haštalská 795/1, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Petr Chvojka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 16. 10. 2014

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Petr Žitek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 16. 10. 2014

Švestková 666/28, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Kalčík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 21. 2. 2012

Trnová 141, 330 13, Česká republika

Petr Chvojka

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 2. 8. 2010

vznik funkce: 2. 8. 2010

zánik funkce: 21. 2. 2012

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Adolf Šádek

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

RNDr. Tomáš Paclík

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2021 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 4. 1. 2021

zánik členství: 18. 3. 2021

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adolf Šádek

Předseda správní rady

První vztah: 27. 11. 2019 - Poslední vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 16. 10. 2019

zánik členství: 4. 1. 2021

vznik funkce: 16. 10. 2019

zánik funkce: 4. 1. 2021

K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

Adolf Šádek

Předseda správní rady

První vztah: 15. 10. 2019 - Poslední vztah: 27. 11. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Paclík

Statutární ředitel

První vztah: 15. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 16. 10. 2019

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adolf Šádek

předseda správní rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2014

zánik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2014

zánik funkce: 15. 10. 2019

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Paclík

statutární ředitel

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2014

zánik funkce: 15. 10. 2019

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adolf Šádek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 16. 10. 2014

vznik funkce: 21. 2. 2012

zánik funkce: 16. 10. 2014

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jaromír Hamouz

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 21. 2. 2012

zánik členství: 16. 10. 2014

Politických vězňů 27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Adolf Šádek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 2. 8. 2010

vznik funkce: 21. 2. 2012

Atletická 2149, Sokolov, 356 01, Česká republika

RNDr. Tomáš Paclík

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2010 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 16. 10. 2014

vznik funkce: 30. 8. 2010

zánik funkce: 16. 10. 2014

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Alena Kubešová

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2010 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 21. 2. 2012

vznik funkce: 30. 8. 2010

zánik funkce: 21. 2. 2012

Na Čampuli 688, Tlučná, 330 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adolf Šádek

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2010 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 2. 8. 2010

Atletická 2149, Sokolov, 356 01, Česká republika

Adolf Šádek

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 9. 2010

vznik členství: 2. 8. 2010

vznik funkce: 2. 8. 2010

zánik funkce: 30. 8. 2010

Atletická 2149, Sokolov, 356 01, Česká republika

Jana Žitková

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 9. 2010

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 30. 8. 2010

vznik funkce: 2. 8. 2010

zánik funkce: 30. 8. 2010

Studentská 2132, Plzeň, 323 00, Česká republika

Aleš Pangrác

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 9. 2010

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 30. 8. 2010

Na výsluní 30, Bělá nad Radbuzou, 345 26, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 18. 3. 2021

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

do 18. 3. 2021 od 18. 2. 2021

Společnost zastupuje představenstvo.

do 18. 2. 2021 od 4. 1. 2021

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 11. 11. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jedná vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.

do 11. 11. 2014 od 3. 9. 2010

Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 3. 9. 2010 od 2. 8. 2010

Další vztahy firmy Viktoria Plzeň 1911, a.s.

2 fyzické osoby

Adolf Šádek

První vztah: 18. 3. 2021

K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adolf Šádek

Předseda správní rady

První vztah: 27. 11. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Adolf Šádek

Předseda správní rady

První vztah: 15. 10. 2019 - Poslední vztah: 27. 11. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Paclík

První vztah: 9. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adolf Šádek

předseda správní rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2014

zánik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2014

zánik funkce: 15. 10. 2019

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Paclík

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

A&M Property, s.r.o.

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 9. 2010

náměstí Generála Píky 2703/27, Plzeň, 326 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

ADOLF ŠÁDEK

K Cihelnám 668/21, Česká republika, Plzeň, 326 00

od 18. 3. 2021

RNDr. TOMÁŠ PACLÍK

Šemberova 74/12, Česká republika, Olomouc, 779 00

do 18. 2. 2021 od 9. 11. 2015

RNDr. Tomáš Paclík

Šemberova 74/12, Česká republika, Olomouc, 779 00

do 9. 11. 2015 od 1. 3. 2012

Plzeňská sportovní s.r.o., IČ: 27969193

Brojova 2113/16, Česká republika, Plzeň, 326 00

do 3. 9. 2010 od 2. 8. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).