Hlavní navigace

ZERAS a.s.

Firma ZERAS a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2809, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 45 941 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25546040

Sídlo:

Radostín nad Oslavou 224, 594 44

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1999

DIČ:

CZ25546040

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
03220 Sladkovodní akvakultura
10310 Zpracování a konzervování brambor
16100 Výroba pilařská a impregnace dřeva
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2809, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ZERAS a.s. od 1. 1. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1999

adresa

224
Radostín nad Oslavou 59444 od 13. 8. 2014

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 13. 8. 2014

zednictví od 13. 8. 2014

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 15. 6. 2009

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 15. 6. 2009

vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 15. 6. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 6. 2009

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mez inárodní příležitostná osobní do 13. 8. 2014 od 15. 6. 2009

práce mechanizačními prostředky do 15. 6. 2009 od 12. 5. 1999

vedení účetnictví a administrativní práce do 15. 6. 2009 od 12. 5. 1999

hostinská činnost od 1. 1. 1999

zemědělská výroba do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej, vyjma prodeje zboží uvedeného v přílohách živnostenského zákona do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

silniční motorová doprava osobní do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

opravy zemědělských strojů do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

pořez a zpracování dřeva do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

ubytovací služby do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

pronájem nebytových prostor do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

výroba a prodej výrobků z brambor do 15. 6. 2009 od 1. 1. 1999

Předmět činnosti

zemědělská výroba od 15. 6. 2009

pronájem nebytových prostor do 13. 8. 2014 od 15. 6. 2009

Ostatní skutečnosti

Na základě usnesení valné hromady ze dne 7.6.2017 valná hromada akcionářů schválila snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.205.000 Kč slovy jeden milion dvě sta pět tisíc korun českých. od 10. 7. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 8. 2014

Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5 (slovy pět) % hodnoty základního kapitálu společnosti. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou její hodnotě. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dř íve, než bude souhlas udělen. od 13. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 11 do 20. 8. 2020 od 13. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 4 do 20. 8. 2020 od 13. 8. 2014

Právní poměry společnosti se řídí stanovami společnosti schválenými valnou hromadou společnosti dne 17.6.2014. do 20. 8. 2020 od 13. 8. 2014

Po dobu 7-mi let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré její akcie převoditelné s vyjímkou převodu akcií zakladatelem jako osobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich nároků dle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992 Sb. a dále s vyjímkou převodu akcií zakladatele na členy zakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členství v družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, respektive mezi akcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitom považují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanského zákoníku v jeho platném znění. Uplynutín lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý z akcionářů společnosti, s vyjímkou v odst. 8 uvedených převodů (převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akcií znějících na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jenž má v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměr písemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7-mi dnů, jemu doručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího, nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajích akcionářů. Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie se souhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnoty základního jmění společnosti. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsícše ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. do 13. 8. 2014 od 10. 8. 2001

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 01.10.1999 o záměru zvýšit základní jmění. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vklady. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Základní jmění se zvyšuje o 346.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Bude upisováno: 346 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné s omezením podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Přednostní právo na upsání nových akcií společnosti akcionářem není vyloučeno. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Místem pro vykonání přednostního práva na úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Radostíně nad Oslavou čp. 224, okr. Žďár nad Sázavou, ve správní budově, kancelář předsedy představenstva akciové společnosti. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví takto: Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování činí 15 dní. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč lze upsat 2 ks nových akcií. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Celý emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú.: 5364220277/0100 do 10-ti dnů od upsání akcií. do 1. 11. 1999 od 5. 10. 1999

Po dobu 7-mi let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré její akcie převoditelné s vyjímkou převodu akcií zakladatelem jako osobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich nároků dle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992 Sb. a dále s vyjímkou převodu akcií zakladatele na členy zakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členství v družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, respektive mezi akcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitom považují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanského zákoníku v jeho platném znění. Uplynutín lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý z akcionářů společnosti, s vyjímkou v odst. 8 uvedených převodů (převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akcií znějících na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jenž má v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměr písemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7-mi dnů, jemu doručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího, nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajích akcionářů. Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie se souhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnoty základního jmění společnosti. Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií s vyjímkou případu, kdy je představenstvo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním jmění společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání valné hromady, připadající na tuto akcii. do 10. 8. 2001 od 1. 1. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 45 941 000 Kč

od 4. 2. 2018

Základní kapitál

vklad 47 146 000 Kč

do 4. 2. 2018 od 1. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 46 800 000 Kč

do 1. 11. 1999 od 1. 1. 1999
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 45 941 od 20. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 235 do 20. 8. 2020 od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 168 do 20. 8. 2020 od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 369 do 20. 8. 2020 od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 336 do 20. 8. 2020 od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 338 do 20. 8. 2020 od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 389 do 20. 8. 2020 od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 239 do 4. 2. 2018 od 10. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 173 do 4. 2. 2018 od 10. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 385 do 4. 2. 2018 od 10. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 350 do 4. 2. 2018 od 10. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 402 do 4. 2. 2018 od 10. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 386 do 4. 2. 2018 od 10. 8. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 386 do 10. 8. 2001 od 1. 11. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 040 do 1. 11. 1999 od 1. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 239 do 10. 8. 2001 od 1. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 173 do 10. 8. 2001 od 1. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 385 do 10. 8. 2001 od 1. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 350 do 10. 8. 2001 od 1. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 402 do 10. 8. 2001 od 1. 1. 1999

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

František Škapa

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2021

vznik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 322, 594 44, Česká republika

Marie Ptáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 203, 594 44, Česká republika

Vlastimil Krejčí

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 14. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 253, 594 44, Česká republika

Martina Tomanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 14. 6. 2019

Znětínek 26, 594 44, Česká republika

Historické vztahy

František Škapa

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2019 - Poslední vztah: 19. 2. 2021

vznik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 10, 594 44, Česká republika

František Fabík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 11. 6. 2019

Kněževes 17, 594 44, Česká republika

František Škapa

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 10, 594 44, Česká republika

Vlastimil Krejčí

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 253, 594 44, Česká republika

Petr Kosour

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 70, 594 44, Česká republika

František Fabík

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Kněževes 17, 594 44, Česká republika

Rudolf Řádek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Pavlov 118, 594 44, Česká republika

František Škapa

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 4. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 10, 594 44, Česká republika

Petr Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 4. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 223, 594 44, Česká republika

Hynek Homola

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 262, 594 44, Česká republika

Ing. Grigorij Maleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 4. 6. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 110, 594 44, Česká republika

Jindřich Pokorný

člen

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Pavlov 20, 594 44 Radostín nad Oslavou

František Fabík

člen

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Kněževes 17, 594 44 Radostín nad Oslavou

Bohumír Doležal

člen

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 6. 2004

zánik funkce: 4. 6. 2009

Pavlov 115, 594 44 Radostín nad Oslavou

Josef Kosour

člen

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Radostín nad Oslavou 70, 594 44, Česká republika

Ing. Grigorij Maleček

předseda

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Radostín nad Oslavou 110, 594 44, Česká republika

František Havlíček

člen

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 6. 2004

zánik funkce: 4. 6. 2009

Radostín nad Oslavou 219, 594 44, Česká republika

Ing. Grigorij Maleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2000 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Radostín nad Oslavou 110, Česká republika

Vladimír Vondráček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2000 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Radostín nad Oslavou 256, Česká republika

Zdeněk Mucha

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 9. 2000

Krásněves 15, Česká republika

Miroslav Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Znětínek 18, Česká republika

Jindřich Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Pavlov 20, Česká republika

František Fabík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Kněževes 17, Česká republika

Ing. Grigorij Maleček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 9. 2000

Radostín nad Oslavou 110, Česká republika

Statutární orgán

11 fyzických osob

Josef Kosour

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 70, 594 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 45, 594 44, Česká republika

Ing. Jaroslav Dvořák

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Kněževes 63, 594 44, Česká republika

Ing. František Toman

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 11. 6. 2019

Znětínek 28, 594 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bohumír Doležal

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Pavlov 115, 594 44, Česká republika

František Kadlec

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Krásněves 92, 594 44, Česká republika

Josef Weinhöfer

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Krásněves 30, 594 44, Česká republika

Karel Smejkal

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Pavlov 10, 594 44, Česká republika

Jiří Chlubna

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Pavlov 89, 594 44, Česká republika

Luděk Řezníček

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 119, 594 44, Česká republika

Jan Říha

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 24, 594 44, Česká republika

Historické vztahy

Josef Weinhöfer

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Krásněves 30, 594 44, Česká republika

Luděk Řezníček

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 119, 594 44, Česká republika

Bohumír Doležal

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Pavlov 115, 594 44, Česká republika

Jan Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2014

zánik funkce: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 45, 594 44, Česká republika

Ing. Jan Říha

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 24, 594 44, Česká republika

Ing. František Toman

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2014

zánik funkce: 11. 6. 2019

Znětínek 28, 594 44, Česká republika

Ing. Jaroslav Dvořák

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Kněževes 63, 594 44, Česká republika

Josef Kosour

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Radostín nad Oslavou 70, 594 44, Česká republika

Josef Weinhöfer

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

Krásněves 30, 594 44, Česká republika

Jiří Chlubna

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Pavlov 89, 594 44, Česká republika

Karel Smejkal

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Pavlov 10, 594 44, Česká republika

František Kadlec

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2019

Krásněves 92, 594 44, Česká republika

Jan Kučera

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 45, 594 44, Česká republika

Ing. František Toman

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Znětínek 28, 594 44, Česká republika

Jan Kučera

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 19. 1. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 45, 594 44, Česká republika

Ing. Jan Říha

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 4. 6. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 24, 594 44, Česká republika

Bohumír Doležal

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Pavlov 115, 594 44, Česká republika

Marie Ptáčková

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 203, 594 44, Česká republika

Milan Havlíček

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Pavlov 18, 594 44, Česká republika

Josef Kosour

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Radostín nad Oslavou 70, 594 44, Česká republika

Miroslav Vaněk

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Znětínek 18, 594 44, Česká republika

Ing. Josef Kadlec

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Krásněves 93, 594 44, Česká republika

Ing. Jaroslav Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 4. 6. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2014

Kněževes 63, 594 44, Česká republika

František Kadlec

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Krásněves 92, 594 44, Česká republika

Ing. Jaroslav Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Kněževes 63, 594 44 Radostín nad Oslavou

František Kadlec

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Krásněves 92, 594 44 Radostín nad Oslavou

Ladislav Pešek

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Kněževes 2, 594 44 Radostín nad Oslavou

Marie Ptáčková

členka představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Radostín nad Oslavou 203, 594 44, Česká republika

Ing. František Toman

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Znětínek 28, 594 44 Radostín nad Oslavou

Ing. Josef Kadlec

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Krásněves 93, 594 44 Radostín nad Oslavou

Ing. Jan Říha

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Radostín nad Oslavou 24, 594 44, Česká republika

Miroslav Vaněk

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Znětínek 18, 594 44 Radostín nad Oslavou

Bohumír Bartoš

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Pavlov 39, 594 44 Radostín nad Oslavou

Jan Kučera

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Radostín nad Oslavou 45, 594 44, Česká republika

Josef Weinhöfer

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Krásněves 30, 594 44 Radostín nad Oslavou

Ing. Jan Říha

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2000 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Radostín nad Oslavou 24, Česká republika

Ladislav Pešek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Kněževes 2, Česká republika

Ing. Jan Říha

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2000

Radostín nad Oslavou 24, Česká republika

Marie Ptáčková

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Radostín nad Oslavou 203, Česká republika

Milan Valenta

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Radostín nad Oslavou 58, Česká republika

Jan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Zahradiště 18, Česká republika

František Kadlec

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Krásněves 92, Česká republika

Ing. Josef Kadlec

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Krásněves 93, Česká republika

Ing. Jaroslav Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Kněževes 63, Česká republika

Milan Havlíček

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Pavlov 18, Česká republika

Ing. František Toman

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Znětínek 28, Česká republika

Bohumír Bartoš

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 1999

zánik funkce: 11. 5. 2004

Pavlov 39, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva nebo sám místopředseda představenstva popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.

od 13. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva nebo sám místopředseda představenstva popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.

do 13. 8. 2014 od 1. 1. 1999

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Bohumír Bartoš

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Pavlov 39, 594 44 Radostín nad Oslavou

Ing. Jaroslav Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Kněževes 63, 594 44 Radostín nad Oslavou

Ing. Josef Kadlec

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Krásněves 93, 594 44 Radostín nad Oslavou

František Kadlec

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Krásněves 92, 594 44 Radostín nad Oslavou

Ladislav Pešek

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Kněževes 2, 594 44 Radostín nad Oslavou

Ing. František Toman

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Znětínek 28, 594 44 Radostín nad Oslavou

Miroslav Vaněk

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Znětínek 18, 594 44 Radostín nad Oslavou

Josef Weinhöfer

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik funkce: 11. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Krásněves 30, 594 44 Radostín nad Oslavou

Další vztahy firmy ZERAS a.s.

Akcionáři

Zemědělské družstvo Radostín nad Oslavou, IČ: 47906065

Česká republika, Radostín nad Oslavou, 594 44

do 10. 8. 2001 od 1. 1. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1999

Živnosti

Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 2. 2005
Přerušeno od 4. 5. 2015
vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 4. 1999
Přerušeno od 4. 5. 2015
hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1999
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 1. 1999
Přerušeno od 15. 5. 2020
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1999
Přerušeno od 4. 5. 2015
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).