Hlavní navigace

ZP Hvězdlice, a.s.

Firma ZP Hvězdlice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1981, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 17 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25300491

Sídlo:

Chvalkovice 152, 683 41

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 5. 1996

DIČ:

CZ25300491

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01493 Chov zvířat pro zájmový chov
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
02100 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
02400 Podpůrné činnosti pro lesnictví
10 Výroba potravinářských výrobků
109 Výroba průmyslových krmiv
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
20150 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
43320 Truhlářské práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1981, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ZP Hvězdlice, a.s. od 5. 5. 2015

Obchodní firma

ZP Hvězdlice, a.s. do 5. 5. 2015 od 28. 5. 1996

Obchodní firma

ZP Hvězdlice, a.s. do 5. 5. 2015 od 5. 5. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 28. 5. 1996

adresa

152
Chvalkovice 68341 od 23. 10. 2015

adresa

152
Chvalkovice, pošta Bohdalice 68341 do 19. 6. 2002 od 3. 4. 2002

adresa

152
Bohdalice 68341 do 3. 4. 2002 od 10. 8. 2001

adresa

Chvalkovice 152 68342 do 10. 8. 2001 od 28. 5. 1996

Předmět podnikání

Hostinská činnost od 25. 5. 2023

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto oborech činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Pěstitelské pálení Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů Výroba hnojiv Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých od 25. 5. 2023

Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 5. 5. 2015

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 25. 5. 2023 od 19. 12. 2014

Opravy silničních vozidel od 11. 8. 2010

Kovářství, podkovářství od 11. 8. 2010

Truhlářství, podlahářství od 11. 8. 2010

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 11. 8. 2010

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 19. 12. 2014 od 11. 8. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 25. 5. 2023 od 11. 8. 2010

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 15. 6. 2006

zemědělská výroba vyjma hospodáření v lesích a na vodních plochách do 11. 8. 2010 od 12. 10. 2005

opravy silničních vozodel do 11. 8. 2010 od 12. 10. 2005

silniční motorová doprava + vnitrostátní provozována vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti + vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti do 11. 8. 2010 od 12. 10. 2005

opravy motorových vozidel do 12. 10. 2005 od 12. 12. 1996

silniční motorová doprava osobní do 12. 10. 2005 od 12. 12. 1996

silniční motorová doprava nákladní do 12. 10. 2005 od 12. 12. 1996

kovářství do 11. 8. 2010 od 12. 12. 1996

truhlářství do 11. 8. 2010 od 12. 12. 1996

výroba a opravy zemědělských strojů do 11. 8. 2010 od 12. 12. 1996

nakládací a zemní práce a práce zemědělskými stroji do 11. 8. 2010 od 12. 12. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 11. 8. 2010 od 12. 12. 1996

hostinská činnost do 25. 5. 2023 od 12. 12. 1996

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 12. 10. 2005 od 28. 5. 1996

Předmět činnosti

zemědělská výroba vyjma hospodaření v lesích a na vodních plochách do 19. 12. 2014 od 11. 8. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti schválila dne 22.3.2018 toto rozhodnutí: i) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Roitelet, s.r.o., IČ: 27518426, se sídlem: Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238614 (dále také jen Hlav ní akcionář), který vlastní ve Společnosti i) 417759 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 15. 2. 2018) činí 16 710 360 Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 98,30 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,11 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnost i. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který b yl vyhotoven ke dni konání této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK; ii) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnický m cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění - ve výši 239 Kč (slovy: dvě stě třicet devět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 40 Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo č. 357-01/2017 ze dne 5. 1. 2018, který zpracoval Ing. Mgr. Petr Tůma, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, IČ: 71641211, se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2372/14, 180 00 Praha 8. iv) Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vede ném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno p řed konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. v) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. vi) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva v sídle Společnosti na adrese: č.p. 152, 683 41 Chvalkovice, vždy v pondělí, v době od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 601 500 972. Vii )upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (1 4) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. do 14. 5. 2018 od 27. 3. 2018

Řádná valná hromada společnosti ZP Hvězdlice, a.s. (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen upsáním nových akcií nejvýše o částku 22.850.960,- Kč (slovy: dvacet dva milionů osm set p adesát tisíc devět set šedesát korun českých), z původní výše 2.077.360,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát korun českých) na novou výši 24.928.320,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set dvacet osm tisíc tři sta dvacet korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 571.274 ks (slovy: pět set sedmdesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát čtyři kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie"). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základn ího kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XIII odst. 4 Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. § 484 ods t. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ 68341. Statutární ředitel společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 40,- Kč je akcionář oprávněn upsat 11 (slovy: jedenáct ) nových akcií ve jmenovité hodnotě 40,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určenému zájemci. Určeným zájemcem je: Zdeněk Hlavica, nar. dne 5. března 1967, bytem: Letní 2403, 688 01 Uherský Brod (dále také jen "určený zájemce"). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ: 683 41. Lhůta pro upsání akci í určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele určenému zájemci. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 40,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započte ní pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 107-9715040277/0100, vedený u Komerční banky, a.s. do 5. 5. 2015 od 5. 5. 2015

V důsledku přeměny společnost ZP Hvězdlice, a.s., jako společnosti nástupnické, formou vnitrostátní fúze sloučením se společností AGRO Chvalkovice s.r.o., IČ: 27698670, se sídlem: Chvalkovice 152, PSČ 68341, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51521, jako společnosti zanikající, přešlo na společnost ZP Hvězdlice, a.s. jmění zanikající společnosti AGRO Chvalkovice s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. od 19. 12. 2014

Akcie jsou převoditelné jen na základě písemného souhlasu statutárního ředitele. do 25. 5. 2023 od 19. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 24. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 19. 12. 2014 od 24. 3. 2014

Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 11.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění: do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Základní jmění společnosti ve výši 45,399.000,- Kč, slovy: čtyřicetpětmilionůtřistadevadesátdevěttisíc korun českých se zvyšuje o 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do výše 6,909.000- Kč. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Bude upisováno nejméně 2000 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých a 300 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Doba upisování se stanoví na 45 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanoví sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Možným upisovatelům, kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti, může být zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis do sídla společnosti se tento považuje za platný. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace ZD Hvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly dle zák. č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace ZD Hvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců, a to ing. Josefa Pátka, znalce z oboru zemědělství, ekonomika, znalecký posudek č. 65/98 ze dne 18.2.1998 a ing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, znalecký posudek č. 2089/98 ze dne 18.2.1998. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

V případě překročení schváleného rozsahu zvýšení rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. do 1. 9. 1998 od 30. 3. 1998

Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.4.1997. do 19. 12. 2014 od 3. 10. 1997

Základní jmění je splaceno. do 1. 9. 1998 od 12. 12. 1996

Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti. do 19. 12. 2014 od 12. 12. 1996

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady dne 12.6.1996. do 19. 12. 2014 od 10. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 000 000 Kč

od 5. 5. 2015

Základní kapitál

vklad 2 077 360 Kč

do 5. 5. 2015 od 19. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 51 934 000 Kč

do 19. 12. 2014 od 1. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 45 339 000 Kč

do 1. 9. 1998 od 10. 10. 1996

Základní kapitál

vklad 1 044 000 Kč

do 10. 10. 1996 od 28. 5. 1996
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 Kč, počet: 425 000 od 5. 5. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 Kč, počet: 51 934 do 5. 5. 2015 od 19. 12. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 692 do 19. 12. 2014 od 1. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 014 do 19. 12. 2014 od 1. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 248 do 1. 9. 1998 od 10. 10. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 859 do 1. 9. 1998 od 10. 10. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 044 do 10. 10. 1996 od 28. 5. 1996

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Bohumil Hála

předseda správní rady

První vztah: 25. 5. 2023

vznik členství: 25. 5. 2023

vznik funkce: 25. 5. 2023

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Bohumil Hála

předseda správní rady

První vztah: 4. 11. 2022 - Poslední vztah: 25. 5. 2023

vznik členství: 1. 7. 2022

zánik členství: 25. 5. 2023

vznik funkce: 1. 7. 2022

zánik funkce: 25. 5. 2023

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Jiří Pazdera

člen

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 19. 12. 2014

zánik členství: 26. 8. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2014

zánik funkce: 26. 8. 2016

24. dubna 346, Želešice, 664 43, Česká republika

Ing. Bohumil Hála

statutární ředitel

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Bohumil Hála

předseda správní rady

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2022

vznik členství: 19. 12. 2014

zánik členství: 30. 6. 2022

vznik funkce: 19. 12. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2022

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Bohumil Hála

statutární ředitel

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Bohumil Hála

předseda správní rady

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Jiří Pazdera

člen

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

24. dubna 346, Želešice, 664 43, Česká republika

Ing Bohumil Hála

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Filip Mátl

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 28. 2. 2014

zánik členství: 24. 7. 2014

Botanická 610/32, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jiří Pazdera

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 28. 2. 2014

zánik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 13. 3. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

24. dubna 346, Želešice, 664 43, Česká republika

Antonín Zouhar, DiS.

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 28. 2. 2014

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Senetářov 31, 679 06, Česká republika

Luděk Nebojsa

člen

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

Staré Hvězdlice 64, 683 41, Česká republika

Ing. Jiří Bárta

místopředseda

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2014

Chvalkovice 68, 683 41, Česká republika

Jaroslav Říha

člen

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

Nemochovice 68, 683 41, Česká republika

Ing. Jan Machala

předseda

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 11. 12. 2013

Chvalkovice 118, 683 41, Česká republika

Alois Kadlec

člen

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

Nové Hvězdlice 20, 683 41, Česká republika

Luděk Nebojsa

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 6. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

Staré Hvězdlice 64, 683 41, Česká republika

Alois Kadlec

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 6. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 6. 5. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

Nové Hvězdlice 20, Česká republika

Jaroslav Říha

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 6. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

Nemochovice 68, Česká republika

František Sigmund

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1997 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 6. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

Chvalkovice 3, Česká republika

František Tynkl

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 30. 8. 2000

Nemochovice 85, Česká republika

Alois Kadlec

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 30. 8. 2000

Nové Hvězdlice 20, Česká republika

Ivan Němec

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 10. 2005

zánik členství: 6. 5. 2005

Nové Hvězdlice 15, Česká republika

Ing. Jan Machala

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 6. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 6. 5. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

Nové Hvězdlice 122, Česká republika

Alois Kadlec

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Nové Hvězdlice 20, Česká republika

Iva Němec

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Nové Hvězdlice 15, Česká republika

Ing. Jan Machala

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Nové Hvězdlice 122, Česká republika

František Tynkl

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Nemochovice 85, Česká republika

Za správní radu jedná navenek jménem společnosti člen správní rady. Předseda správní rady se pro tyto účely považuje za člena správní rady.

od 25. 5. 2023

Za společnost jedná statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že statutární ředitel k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 1. 2021 od 19. 12. 2014

Za společnost jedná: předseda představenstva samostatně, dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k její firmě svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. Vyžadují-li stanovy, aby členové představenstva jednali společně, může člen představenstva společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.

do 19. 12. 2014 od 24. 3. 2014

Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva samostatně - místopředseda představenstva samostatně - dva členové představentva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 24. 3. 2014 od 12. 10. 2005

Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 12. 10. 2005 od 3. 10. 1997

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva nebo ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva nebo prokurista v rozsahu udělené prokury.

do 3. 10. 1997 od 28. 5. 1996

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Jiří Bárta

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 28. 2. 2014

zánik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 13. 3. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Chvalkovice 68, 683 41, Česká republika

Jaroslav Říha

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 28. 2. 2014

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Nemochovice 68, 683 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Němeček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 28. 2. 2014

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Hvězdlice 28, 683 41, Česká republika

Pavel Filípek

místopředseda

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2014

Chvalkovice 151, 683 41, Česká republika

Josef Havránek

člen

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

Nemochovice 81, 683 41, Česká republika

Zdeněk Němeček

předseda

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2014

Nové Hvězdlice 28, 683 41, Česká republika

Pavel Filípek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 6. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 6. 5. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

Chvalkovice 151, 683 41, Česká republika

Luděk Nebojsa

místopředseda

První vztah: 30. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 10. 2005

zánik členství: 6. 5. 2005

Staré Hvězdlice 64, Česká republika

Zdeněk Němeček

předseda

První vztah: 3. 10. 1997 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 6. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 6. 5. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

Nové Hvězdlice 28, Česká republika

Jan Němeček

předseda

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 3. 10. 1997

Nové Hvězdlice 28, Česká republika

Ing. František Plhal

místopředseda

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 30. 8. 2000

Nové Hvězdlice 100, Česká republika

Josef Havránek

člen

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 6. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

Nemochovice 81, Česká republika

Jan Němeček

předseda

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Nové Hvězdlice 28, Česká republika

Ing. František Plhal

místopředseda

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Nové Hvězdlice 100, Česká republika

Josef Havránek

člen

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Nemochovice 81, Česká republika

Další vztahy firmy ZP Hvězdlice, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Bohumil Hála

předseda správní rady

První vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jiří Pazdera

člen

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 19. 12. 2014

zánik členství: 26. 8. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2014

zánik funkce: 26. 8. 2016

24. dubna 346, Želešice, 664 43, Česká republika

Jiří Pazdera

člen

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 19. 12. 2014

zánik členství: 26. 8. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2014

zánik funkce: 26. 8. 2016

24. dubna 346, Želešice, 664 43, Česká republika

Ing. Bohumil Hála

předseda správní rady

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Jiří Pazdera

člen

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

24. dubna 346, Želešice, 664 43, Česká republika

Roitelet, s.r.o.

První vztah: 14. 5. 2018 - Poslední vztah: 20. 2. 2019

Podnikatelská 552, Praha Běchovice, 190 11

Další vztah k tomuto subjektu

  • Ing. Bohumil Hála

    jednatel

    Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

Roitelet, s.r.o., IČ: 27518426

Podnikatelská 552, Česká republika, Praha, 190 11

do 20. 2. 2019 od 14. 5. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 8. 1996

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 6. 2006
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 1996
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 1996
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 1996
Přerušeno od 20. 6. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 8. 1996
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 8. 1996
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 8. 1996
Přerušeno od 20. 6. 2012
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).