Hlavní navigace

Výpověď ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance se podává ve chvíli, kdy chce zaměstnanec v daném zaměstnání skončit. Může ji podat kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. Ovšem i výpověď daná zaměstnancem má svá pravidla. Výpověď musí být písemná a začíná platit až ve chvíli, kdy je zaměstnavateli doručena. Pokud nevíte, jak výpověď správně zformulovat, můžete si stáhnout vzorový formulář výpovědi.

Kdy může zaměstnanec dát výpověď z pracovního poměru?

Pokud je zaměstnanec v pracovním vztahu nespokojen, chce si zkusit najít jinou práci nebo má ke skončení pracovního poměru jakékoliv jiné důvody, může podat výpověď. V podání výpovědi zaměstnanci nebrání ani to, že je zrovna na dovolené nebo v pracovní neschopnosti.

Výhodou je, že nemusí důvod vůbec uvádět, a to na rozdíl od zaměstnavatele, který může dát zaměstnanci výpověď pouze na základě důvodů vyjmenovaných v zákoně. Výpověď a výpovědní důvody podléhají zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Výpověď podaná zaměstnancem je jednostranným právním jednáním zaměstnance, tudíž k tomu nepotřebuje souhlas druhé strany, v tomto případě zaměstnavatele. Zaměstnavatel má povinnost výpověď převzít a na žádost zaměstnance její převzetí také potvrdit. V žádném případě nemůže výpověď zaměstnance odmítnout.

I když se bude k výpovědi stavět odmítavě, nemůže s tím už nic udělat. Zaměstnanec si může k doručování výpovědi přizvat i svědka – a nezáleží na tom, jestli jde o kolegu z práce, nebo o někoho z rodiny.

K rozvázání pracovního poměru ovšem může dojít i jinými způsoby. Existuje například ukončení pracovního poměru dohodou, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Mezi lidmi často koluje spojení „výpověď dohodou“, ovšem nic takového reálně neexistuje. Zákoník práce zná jen výpověď z pracovního poměru a dohodu o ukončení pracovního poměru.

Výpověď ze strany zaměstnance: podmínky

Výpověď může zaměstnanec podat kdykoliv, musí si ovšem dát pozor na to, aby splnil základní podmínky, které mu v tomto případě ukládá zákoník práce:

  • písemná forma výpovědi,
  • podpis zaměstnance,
  • doručení výpovědi zaměstnavateli.

Základní podmínkou je písemná forma. To, že se zaměstnanec chystá podat výpověď, může zaměstnavateli ale samozřejmě předem oznámit ústně. Aby byla ovšem výpověď zaměstnance skutečně platná a začala běžet výpovědní doba, musí sepsat písemný dokument. Pokud tak neučiní, bude na situaci pohlíženo, jako by žádná výpověď neexistovala. Pokud potřebujete na výpověď z pracovního poměru vzor, můžete si ho na této stránce stáhnout.

Zaměstnanec zároveň nikdy nesmí zapomenout na podpis. I když vyplní všechny ostatní údaje do výpovědi správně, zapomene-li ji podepsat, je neplatná.

Posledním nezbytným krokem k ukončení pracovního poměru je doručení výpovědi zaměstnavateli. Zaměstnanec může výpověď doručit buď osobně, nebo poslat poštou doporučeným dopisem.

Určitě je dobré udělat si kopii smlouvy a nechat si poté přímo na ni potvrdit doručení výpovědi. Díky tomu získá zaměstnanec jistotu, že nebude samotná výpověď nebo její doručení nijak zpochybněno. Učinit tak může při osobním předání výpovědi zaměstnavateli nebo na podatelně firmy.

Ukončení pracovního poměru a výpovědní doba

K ukončení pracovního poměru ovšem nedochází hned v okamžiku, kdy je výpověď doručena do rukou zaměstnavatele. Teprve od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď, začíná běžet tzv. výpovědní doba. Výpovědní doba musí podle zákoníku práce trvat minimálně 2 měsíce.

Maximální délku výpovědní doby už zákon nestanovuje. Výpovědní doba se tak někdy může protáhnout i na 3 měsíce, pokud zaměstnanec podá výpověď na začátku měsíce. Aby v práci skutečně strávil už jen 2 měsíce, bývá zvykem, že se výpověď dává na konci měsíce. Kromě toho je určitě užitečné podívat se ještě do pracovní smlouvy – někdy v ní může být zanesena jiná výpovědní doba.

Pokud mají zaměstnanec a zaměstnavatel dobré vztahy, nebývá problém domluvit se na tom, že si zaměstnanec během výpovědní doby dočerpá zbylou dovolenou. Pracovní poměr pak končí teprve po uběhnutí výpovědní doby. Navíc platí, že pokud zaměstnanec podává výpověď, nemá nárok na zákonné odstupné.

Někteří zaměstnanci se z důvodu výpovědní doby snaží o ukončení pracovního poměru dohodou. Problém je, že v tomto případě už potřebují souhlas zaměstnavatele, protože nejde o jednostranné právní jednání. Pokud zaměstnavatel na jejich návrh nepřistoupí (například když chtějí skončit v práci za týden), nemají jinou možnost než podat řádnou výpověď a ještě v práci vydržet během výpovědní doby.

Pokud zaměstnanec podá výpověď ve chvíli, kdy je v pracovní neschopnosti, výpovědní doba začne běžet bez ohledu na tento fakt.

Výpověď a pracovní poměr na dobu určitou

Mnoho zaměstnanců se domnívá, že pokud uzavřou pracovní smlouvu na dobu určitou, nemohou pracovní poměr ukončit výpovědí před datem, které je uvedeno ve smlouvě. Rozhodně to ale není pravda. To, jestli je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, nebo naopak na dobu neurčitou, nehraje žádnou roli pro podávání výpovědi. Zaměstnanec zaměstnaný na dobu určitou tedy výpověď podat může.

Výpověď: vzor

Trápíte se tím, že nevíte, jak napsat výpověď? Zákoník práce neukládá žádné specifické podmínky, jak by měla být výpověď formulována. Nesmí v ní ovšem chybět podpis zaměstnance. Jinak máte při sepisování výpovědi volnou ruku.

Můžete si to ale i usnadnit – stačí si stáhnout náš vzorový formulář výpovědi. Formulář výpovědi ze strany zaměstnance obsahuje kolonku pro vyplnění údajů o zaměstnavateli, vyjádření o ukončení pracovního poměru a žádost o vyplacení poslední mzdy, jméno zaměstnance a podpis. Nechybí ani kolonka, do které zaměstnavatel potvrdí přijetí a akceptování výpovědi.

Chcete dát v práci výpověď a mít vše 100% správně? Využijte naši konzultaci s právníkem a získejte výpověď smlouvy na míru vašemu případu
Stáhněte si vzor výpovědi zdarma nebo nám popište problém a za 390 Kč navrhneme řešení na míru.

Uvedený vzorový formulář výpovědi je obecný, takže pokud máte nějaké specifické požadavky, můžete ho využít alespoň pro inspiraci při sepisování vlastní výpovědi.

Jak na ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance?
Pokud chce zaměstnanec ukončit pracovní poměr, musí zaměstnavateli doručit písemnou výpověď. Ve výpovědi nemusí uvádět důvod, proč chce v zaměstnání skončit. Výpověď ale musí být opatřena jeho podpisem a zaměstnanec má zároveň povinnost zajistit její doručení zaměstnavateli. Pokud všechny tyto podmínky splní, začíná prvním dnem dalšího měsíce běžet výpovědní doba.
Jak oznámit výpověď zaměstnavateli?
V menších podnicích a firmách bývá zvykem zaměstnavateli oznámit odchod ze zaměstnání ještě před tím, než zaměstnanec formálně podá výpověď. Není to sice povinnost, ale spíše slušnost. Zaměstnavatel díky tomu získá více času na hledání nového pracovníka, který zaměstnance plnohodnotně zastoupí.
Může přijít okamžitá výpověď ze strany zaměstnance?
Zákoník práce nic jako okamžitou výpověď nezná. Existuje ovšem možnost tzv. okamžitého zrušení pracovního poměru. Zaměstnanec může pracovní poměr zrušit okamžitě pouze z vážných zdravotních důvodů (musí k tomu mít lékařský posudek) nebo v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu.
Lze vzít výpověď zpět?
Pokud zaměstnanec dojde v průběhu výpovědní doby k tomu, že by chtěl podanou výpověď zrušit, může tak učinit už jedině se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání výpovědi i souhlas druhé smluvní strany musí být zhotoveny písemně.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).