Hlavní navigace

Výpověď dohodou

Dohoda o ukončení pracovního poměru, lidově nazývaná výpověď dohodou, je jednou z cest, jak můžete rozvázat pracovní poměr. Na rozdíl od klasické výpovědi ale vyžaduje souhlas obou smluvních stran. Pokud přitom zaměstnanec se zaměstnavatelem dojdou ke vzájemné shodě, jedná se o nejrychlejší způsob ukončení pracovního poměru. Jaký má výpověď dohodou vzor?

Existuje výpověď dohodou?

Výpověď dohodou podle zákoníku práce vůbec neexistuje. Tento termín si v podstatě protiřečí, neboť podle českého pracovního práva může být pracovní poměr ukončen buďto na základě jednostranného právního jednání (čímž je myšlena výpověď, okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební době), nebo na základě shody obou stran (jde tedy o dohodu).

Pokud někde uslyšíte zlidovělé slovní spojení výpověď dohodou, je tím s největší pravděpodobností myšlena dohoda o ukončení pracovního poměru.

Kdy může dojít k ukončení pracovního poměru dohodou?

Dohoda o rozvázání pracovního poměru se od klasické výpovědi liší v prvé řadě tím, že nejde o jednostranné právní jednání. Dohoda je výsledkem jednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nelze ji proto jen tak připravit a podat druhé straně k podpisu.

Obě smluvní strany by proto měly dojít ke kompromisu a domluvit se na tom, co přesně bude v dokumentu k ukončení pracovního poměru zapsáno. Dohodu o rozvázání pracovního poměru nelze uzavřít ústně, i když se obě smluvní strany na všem shodují. Zákoník práce vyžaduje její vyhotovení v písemné formě. Pokud zaměstnanec nebo zaměstnavatel nesouhlasí s podmínkami toho druhého, nemůže na něj vyvíjet nátlak. Řešením je pak v takovém případě podání klasické výpovědi.

Nicméně pokud panuje mezi oběma stranami vzájemná shoda, je rozvázání pracovního poměru dohodou tou nejrychlejší a nejpříjemnější cestou, jak v práci skončit. Výpověď dohodou může být pro zaměstnance výhodná například v situaci, kdy spěchá s nástupem do nové práce.

Na dohodu totiž může ve staré práci skončit klidně hned, žádná výpovědní doba v tomto případě uzákoněna není. Termín, kdy pracovní poměr skončí, je čistě na dohodě se zaměstnavatelem. Do dokumentu se také vůbec nemusí zapisovat datum, kdy pracovní poměr končí. V takovém případě se za ukončení pracovního poměru považuje den, kdy dohodu obě smluvní strany podepíšou.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru může být ovšem výhodná i pro zaměstnavatele. Určitě ocení to, že nemusí zaměstnanci proplácet dvouměsíční výpovědní dobu ani odstupné (pokud se nedomluví jinak).

Dohodu lze navíc uzavřít i v okamžiku, kdy je zaměstnanec v tzv. ochranné lhůtě. V praxi je tím myšlena například nemocenská, mateřská dovolená nebo rodičovská. Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne, může i v těchto situacích v klidu odejít ze zaměstnání.

Ukončení pracovního poměru dohodou: odstupné

Rozvázání pracovního poměru dohodou je v České republice nejčastějším způsobem skončení pracovního poměru. Problém ovšem může nastat u přiznání odstupného. Aby měl zaměstnanec podepisující dohodu nárok na odstupné, musí být v dohodě uveden jeden z následujících důvodů ukončení pracovního vztahu:

Pokud bude v dokumentu zanesen jeden z těchto vážných důvodů, má zaměstnanec zároveň šanci dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti ve standardní výši.

Výpověď dohodou ke stažení

Přemýšlíte nad tím, jak napsat výpověď dohodou? Výhodou je, že je čistě na domluvě mezi smluvními stranami, jaké podmínky do ní zanesou. Podle zákoníku práce musí splňovat určité náležitosti a mít písemnou formu. Pokud si chcete práci se sepisováním dohody ušetřit, můžete si stáhnout vzorový formulář dohody o skončení pracovního poměru uzavřené ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce).

Vzor výpovědi dohodou obsahuje na první stránce kolonky pro zápis údajů o zaměstnanci a zaměstnavateli. Následuje datum uzavření pracovní smlouvy, popis pracovní pozice a kolonka pro vepsání data, kdy pracovní poměr končí dohodou. Druhá stránka formuláře obsahuje vyjádření, že obě smluvní strany vůči sobě nemají žádné závazky, počet vyhotovení dohody a prostor pro vepsání místa, data a podpisů smluvních stran.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru sice nemusí obsahovat důvod ukončení pracovního poměru, nicméně pokud je pro zaměstnance důležité mít nárok na odstupné nebo na podporu v nezaměstnanosti, doporučuje se důvod do dohody zanést. Tento vzorový dokument si lze podle libosti upravit, nebo může alespoň posloužit jako inspirace k sepsání vlastní dohody.

Protože je dohoda oboustranný právní akt, je vhodné si s druhou smluvní stranou nejprve sjednat schůzku, na které se přesně domluvíte, jaké body chcete do dohody zanést a jak by měl finální výsledek vypadat. Jakmile dojdete ke kompromisu, stačí dohodu upravit a podepsat.

Chcete dát v práci výpověď a mít vše 100% správně? Využijte naši konzultaci s právníkem a získejte výpověď smlouvy na míru vašemu případu
Stáhněte si vzor výpovědi zdarma nebo nám popište problém a za 390 Kč navrhneme řešení na míru.
Kdy je možné ukončit pracovní poměr dohodou?
Rozvázat pracovní poměr dohodou lze kdykoliv (i v ochranné době), pokud se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem jednohlasně shodnou. Obě strany musí dohodu podepsat ze své vlastní svobodné vůle a shodnout se na jejích podmínkách, přičemž na nikoho nesmí být vyvíjen nátlak.
Jak na výpověď dohodou ze strany zaměstnance?
Zaměstnanec nemůže dohodu o skončení pracovního poměru připravit bez vědomí zaměstnavatele a pak za ním jen tak přijít s žádostí o podpis. O svých úmyslech odejít ze zaměstnání by mu měl říct a navrhnout uzavření dohody. Pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit a domluví se na podmínkách, mohou přistoupit k jejímu sepsání. Pokud zaměstnavatel návrh zaměstnance odmítne, nezbývá mu nic jiného než dát výpověď. K tomu totiž už nepotřebuje souhlas druhé smluvní strany.
Jak by měla žádost o ukončení pracovního poměru dohodou vypadat?
Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být zhotovena v písemné formě a musí z ní být patrná vůle smluvních stran ukončit daný pracovní poměr. Nemělo by v ní chybět jasné určení obou stran, datum uzavření dohody a podpisy. Důvody ukončení pracovního poměru, stanovení odstupného a další náležitosti nejsou povinné.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).