Hlavní navigace

Zákon o nabídkách převzetí - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů

Předpis č. 104/2008 Sb.

Znění od 1. 10. 2019

104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů

§ 67

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 7a odst. 1 se za slova „obchodním zákoníkem“ vkládají slova „ , zákonem o nabídkách převzetí“.

2. V § 7a odst. 1 písmeno a) zní:

a) při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů podle § 183a obchodního zákoníku, pokud byly tyto účastnické cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu, při postupu podle § 186a nebo § 183n obchodního zákoníku,“.

3. V § 7a odst. 1 se na konci písmena d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) v souvislosti s nabídkou převzetí.“.

4. V § 7a se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9a zrušuje.

5. V § 9a odst. 1 písmeno d) zní:

d) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c), anebo“.

6. V § 9b odst. 1 písmeno d) zní:

d) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c), anebo“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).