Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 97/1963 Sb.

Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním (úplné znění)

Znění od 1. 1. 2014

97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Zrušeno zákonem č. 91/2012 Sb.
Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz