Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (úplné znění)

Předpis č. 70/1994 Sb.

Znění od 29. 4. 1994

70/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

70

ZÁKON

ze dne 22. března 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova: "a u dostihových sázek organizace určená ministerstvem v dohodě s Ministerstvem zemědělství a výživy České republiky".

2. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Povolení u dostihových sázek může být vydáno pouze tehdy, bude-li 90 % výtěžku použito na chov dostihových plemen koní.".

Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 6, 7 a 8.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).