Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel - ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Předpis č. 53/2004 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

53/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. XIV

V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se v § 11 dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 3a) až 3e) zní:

"(2) Zpravodajská služba je ve své působnosti oprávněna v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat poskytnutí informací z evidence obyvatel,3a) evidence občanských průkazů,3b) evidence cestovních dokladů,3c) evidence motorových vozidel,3d) registru řidičů3e) a registru rodných čísel3a) způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky možné, i dálkový přístup. Správní úřad příslušný k vedení evidence nebo registru je povinen žádosti vyhovět.

3a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

3b) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

3c) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

3d) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3e) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).