Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České národní bance

Předpis č. 41/2011 Sb.

Znění od 31. 12. 2011

41/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. VII

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb. a zákona č. 156/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Česká národní banka zváží možný dopad svého rozhodnutí, které hodlá vydat v souvislosti s výkonem dohledu podle odstavce 2 písm. d), na stabilitu finančního systému jiného členského státu Evropské unie, a to s přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době jeho vydání a zejména v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování finančních systémů ovlivnit.“.

2. V § 6 odst. 13 se slova „o založení Evropských společenství“ nahrazují slovy „o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie“.

3. V § 38 odst. 1 se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komise“.

4. V § 41 odst. 2 písm. c), § 44 odst. 2 písm. c), § 44a odst. 2 a 3, § 46c odst. 1 a v § 46d odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).