Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně chmele

Předpis č. 441/2005 Sb.

Vyhlášené znění

441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně chmele

Čl. VI

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb., se mění takto:

1. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") provádí dozor nad dodržováním postupu certifikace.".

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 6a zní:

"§ 7a

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond v rámci provádění opatření společných organizací trhu5) zejména

a) rozhoduje o uznávání seskupení producentů chmele6),

b) eviduje smlouvy na dodávky chmele podle předpisů Evropských společenství6a).

5) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 1351/1972, v platném znění.

6a) Čl. 6 nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 776/1973, v platném znění.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).