Hlavní navigace

Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 (úplné znění)

Předpis č. 407/2000 Sb.

Znění od 22. 5. 2001

407/2000 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000

407

ZÁKON

ze dne 25. října 2000

o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Státní dluhopisový program

(1) Účelem státního dluhopisového programu je částečná náhrada škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000.

(2) Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 5 000 000 000 Kč.

(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) O prostředky získané emisí dluhopisů podle tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

§ 2

O zůstatek prostředků získaných podle tohoto zákona a nepoužitých k účelu podle § 1 odst. 1 nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se sníží objem státního dluhu, a to do 1 měsíce ode dne zjištění zůstatku.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).