Hlavní navigace

Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (úplné znění)

Předpis č. 93/1996 Sb.

Znění od 1. 7. 1996

93/1996 Sb. Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

93

ZÁKON

ze dne 15. března 1996

o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 132/1989 Sb. a zákona č. 115/1995 Sb., se mění takto:

1. Část první a druhá se vypouštějí.

2. § 29 a 30 se vypouštějí.

3. V § 31 se vypouštějí písmena a), b) a ch).

Dosavadní písmena c), d), e), f), g), h) a i) se označují jako písmena a) až g).

4. V § 32 se vypouští písmeno a).

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

5. V § 35 se vypouštějí slova "s osivy, sadbou včetně chmelové sádě a kořenáčů, školkařskými výpěstky," a "lesního a vodního hospodářství".

ČÁST DRUHÁ

§ 2

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, se mění takto:

§ 2 písm. a) zní:

"a) odrůdou soubor jedinců, náležející k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a rozmnožovatelný bez změny,".

ČÁST TŘETÍ

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).