Hlavní navigace

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění - ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Předpis č. 409/2010 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. VII

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákon č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 větě poslední se slova „zajišťovacího převodu finančního nástroje3g) podle obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „převodu finančního kolaterálu ve prospěch příjemce finančního kolaterálu podle zákona upravujícího finanční zajištění3g)“.

Poznámka pod čarou č. 3g zní:

3g) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.“.

2. V § 28 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 18b a 18d zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3 až 11.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).