Hlavní navigace

Zaměstnancům chodí peníze každý měsíc v jiný den. Co na to zákoník práce?

28. 5. 2024

Sdílet

28.5.24 2*/žena, rozčilení, zlost, nechápe, Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Termín pro vyplacení mzdy by měl být stanoven ve smlouvě, kterou zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel. Jak postupovat, pokud není termín dlouhodobě dodržen? 

Zaměstnavatel musí určit pravidelný výplatní termín, není-li tento termín sjednán v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě anebo v jiné smlouvě. Tato povinnost je stanovena proto, aby zaměstnavatelé nevypláceli mzdu nepravidelně, v neprospěch zaměstnanců, kteří v důsledku toho pak nemohou realizovat své pravidelné platby, upozorňuje Státní úřad inspekce práce. 

Nejasná pracovní doba, ale i švarcsystém. Inspekce práce rozdala pokuty v řádu milionů Přečtěte si také:

Nejasná pracovní doba, ale i švarcsystém. Inspekce práce rozdala pokuty v řádu milionů

Zákoník práce doslova uvádí: Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Peníze musí dorazit ve stanovený termín

Zaměstnavatel je tedy povinen poslat na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem mzdu, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín. Pokud je 20. den v měsíci sjednán jako pravidelný termín výplaty mzdy, pak musí být mzda v tento den k dispozici. Musí být k tomuto dni na účtu také v případě, že je sjednáno, že mzda bude zasílána bezhotovostně. 

Pokud není termín pro vyplacení mzdy dlouhodobě dodržován, je možné se obrátit na Státní úřad inspekce práce. Nedodržení termínu výplaty mzdy lze postihnout jako přestupek nebo správní delikt na úseku odměňování dle zákona o inspekci práce.

Vyplácí vám zaměstnavatel peníze včas?

Pracovní doba je do 16. hodiny. Kdy se může zaměstnanec začít chystat k odchodu? Přečtěte si také:

Pracovní doba je do 16. hodiny. Kdy se může zaměstnanec začít chystat k odchodu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).