Hlavní navigace

5 nejčastějších chyb, které lidé dělají v daňovém přiznání

21. 2. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Chybami se sice člověk učí, v daňovém přiznání se jich však snažte vyvarovat. Přečtěte si, které chyby poplatníci v daňovém přiznání nejčastěji dělají.

Navzdory všem návodům a chytrým formulářům můžete při podání daňového přiznání udělat řadu chyb. Problémem už víceméně nejsou výpočty, jelikož se lidé naučili využívat elektronické podání, kdy jim systém vše spočítá a provede i kontrolu. Největší chyby se v současnosti proto pojí se zapomnětlivostí a neznalostí. Přečtěte si, kterých pět nejčastějších přešlapů lidé v souvislosti s daňovým přiznáním dělají.

Chyby u slev a nezdanitelných částek

Přestože slevy a nezdanitelné částky mohou výrazným způsobem snížit daňovou povinnost, někteří poplatníci na ně zapomínají či si dokonce pletou jejich uplatnění. Zatímco nezdanitelné částky snižují základ daně, slevy na dani snižují samotnou daňovou povinnost. Nezdanitelných částek i slev existuje celá řada a poplatníci by na ně neměli zapomínat. Do nezdanitelných částek se řadí dary fyzických osob, úroky z hypotečního úvěru nebo obdobného úvěru, pojistné na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, členské odborové příspěvky či příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání. Kromě základní slevy na poplatníka mají zvláštní slevy invalidé, lidé s průkazem ZTP/P, studenti. Slevu lze také uplatnit v některých případech na manželku a dítě.

1. Chyby u hypoték a penzijního připojištění

Problémy u nezdanitelných částek způsobují především úroky z úvěrů. Aby se daly odečíst z daňového základu, musí úvěr směřovat na financování bytových potřeb. Vše upřesňuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Stává se, že poplatníci nedodrží některé nutné podmínky. Jedná se například o problémy s vlastnictvím nebo uplatňování úroku z objektů, které slouží k rekreaci či k podnikání. U penzijního připojištění lidé zapomínají snížit částku zaplaceného připojištění o 6000 Kč a na maximální hranici odpočtu ve výši 12 000 korun.

2. Chyby u slevy na manželku a zvýhodnění na dítě

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

V případě slev poplatníci chybují hlavně v následujících věcech. U základní slevy, která se uplatňuje v plné výši 24 840 korun, přestože výdělečná činnost netrvala celý rok, využijí pouze poměrnou část slevy. U slevy na manželku zase panuje nejistota, co všechno se počítá do jejích příjmů. Souhrn příjmů manželky totiž nesmí překročit 68 000 korun. Za příjem se považuje hrubá mzda, hrubé příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení, nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti. Do příjmů se naopak nepočítají rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.

Poměrně dost přešlapů se rovněž dělá u daňového zvýhodnění na dítě (či daňového bonusu). Poplatníci třeba neznají podmínku minimální výše příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy 48 000 korun. Problémy dělá i ukončení studia během roku nebo definice prázdniny či definice vyživovaného dítěte.

3. Nepřiložení příloh

Mezi nejčastější chyby jednoznačně patří nepřiložení potřebných příloh. S daňovým přiznáním totiž musíte dodat například různá potvrzení, která dokazují vaše příjmy, nároky na osvobození od daně nebo nároky na slevy na dani. Pokud vedete účetnictví, je třeba s přiznáním dodat i účetní závěrku. V případě jiných příjmů, třeba ze závislé činnosti či samostatné výdělečné činnosti, musíte zase přiložit potvrzení o těchto příjmech, a to ideálně v originále.

Chcete-li si snížit základ daně o zaplacené životní pojištění nebo penzijní připojištění, musíte přiložit Potvrzení o zaplacených částkách, které vám vydá příslušná pojišťovna nebo penzijní společnost. Jestliže uplatňujete slevu na manželku, nezapomeňte přiložit čestné prohlášení o jejích příjmech. Poplatníci, kteří využívají slevu na studenta, zase občas zapomenou na potvrzení o studiu. Pozor hlavně na to, že školní rok se nepřekrývá s daňovým obdobím.

4. Přiložení nepotřebných příloh a vyplnění zbytečných údajů

Chybou není pouze absence příloh, ale také jejich přebytek. Součást přiznání tvoří přílohy č. 1 až 3, které se však vyplňují pouze tehdy, pokud jste měli zdanitelné příjmy, pro které jsou přílohy určeny. Příloha č. 1 se používá pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Příloha č. 2 je určena pro příjmy z pronájmu a tzv. ostatní příjmy (např. příjmy z prodeje cenných papírů, nemovitostí a některých movitých věcí, příjmy z příležitostných činností, různé výhry a ceny ze soutěží atd.) a příloha č. 3 se podává při uplatnění daně zaplacené v zahraničí, o kterou lze snížit českou daňovou povinnost. Jestliže daně příjmy nemáte, přílohu vůbec nepřikládejte.

Kdo vyplňuje přiznání ručně, může se omylem pustit i do vyplňování kolonek, které řešit nemusí. Určitě si proto před samotným vyplněním přečtěte pokyny. Výhodu v tomto ohledu mají poplatníci, kteří podají přiznání přes Daňový portál. Aplikace vás totiž navede a ukáže vám pouze ty části, které se vás týkají.

5. Absence podpisu

Ti, kdo podávají přiznání elektronicky a disponují elektronickým podpisem, mají o starost méně. Poplatníci, kteří přijdou do styku s papírovým přiznáním či papírovým e-tiskopisem (v případě elektronického podání a absenci elektronického podpisu), musí pamatovat na podpis. Ač se to může zdát jako jasná věc, podpis na přiznání mnohdy chybí. Poplatníci zapomínají dále na skutečnost, že podpis musí být též na žádosti o vrácení přeplatku, která tvoří součást daňového přiznání a nachází se na poslední straně daňového přiznání. Na žádosti někdy chybí také údaje, jakým způsobem přeplatek vrátit.

Další časté chyby

  • Zmatek v limitech pro nepodání daňového přiznání
  • Neschopnost rozlišit srážku a zálohu (závislá činnost), s tím související omyl, že „dohoda o provedení práce (DPP) je vždycky srážkou“ a tudíž nezahrnování DPP do ročních příjmů
  • Nezaokrouhlení základu daně před výpočtem daně
  • Chybně použitý výdajový paušál
  • Chybějící údaje u poplatníků vedoucích daňovou evidenci
  • Špatná transformace hospodářského výsledku na základ daně
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).