Hlavní navigace

Daně nechávají většinu lidí stále v klidu, i letos se budou stát fronty

20. 2. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Podání daňového přiznání nechává stále více lidí na poslední chvíli. Těch, kteří se vyhnou frontám a stresům na konci března, je proto rok od roku méně.

Termín pro přiznání daně z příjmu fyzických osob vyprší už za šest týdnů. Podle daňového řádu letos lhůta končí v úterý 2. dubna 2013. V případě, že přiznání zpracovává daňový poradce, je nejzazším termínem pro podání 1. červenec 2013. Ačkoli jsou tyto lhůty všude publikovány a finanční úřady každý rok upozorňují, že je lépe podat přiznání k dani včas, realita je úplně jiná. A nutno dodat, že rok od roku horší. Potvrzují to i data z aktuálního průzkumu serveru Podnikatel.cz.

Zatímco loni bylo k 31. lednu podáno 16 073 daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, letos stihlo daňové přiznání ke stejnému datu odevzdat jen 13 660 poplatníků. Vyplývá to z informací poskytnutých Generálním finančním ředitelstvím


Autor: Podnikatel.cz

Výsledky ankety z databáze živnostníků serveru Podnikatel.cz

Snižování počtu těch, kteří chtějí mít daně za uplynulý rok co nejdříve vyřešeny, dokazují i samotní živnostníci. Na začátku února jich má podle průzkumu serveru Podnikatel.cz daňové přiznání podáno pouze 11 % a více než 70 % dotázaných přiznává, že tuto povinnost nechává na poslední chvíli, především na poslední týden před koncem zákonné lhůty. Podle Generálního finančního ředitelství přijaly loni finanční úřady v poslední den lhůty více než 207 000 přiznání z celkového počtu 1 741 451. Žádný výrazný posun ve zvyklostech lidí v tomto směru finanční správa neočekává ani letos. 

Anketní otázky zodpovídali živnostníci registrovaní v databázi serveru Podnikatel.cz. V současné době je jich 1482. Registrovat se může jakýkoli podnikatel, který v registračním formuláři zadá kromě kontaktních údajů také své IČO, které server Podnikatel.cz ověřuje.

Finanční úřady budou znovu v obležení

Poslední březnový týden a také první dubnové úterý proto budou na pobočkách finančních úřadů znovu stát dlouhé fronty a budou se muset prodlužovat úřední hodiny. Drtivá většina poplatníků totiž stále dává přednost osobnímu podání. Tuto možnost podle bleskového průzkumu serveru Podnikatel.cz i letos zvolí 67 % živnostníků. 8,4 % lidí se chystá daňové přiznání poslat poštou a stejný podíl se hlásí k doručení přiznání přes datové schránky. 14 % dotázaných spoléhá na služby svých daňových poradců a pouze 2 % z nich volí možnost elektronického podání.


Autor: Podnikatel.cz

Výsledky ankety z databáze živnostníků serveru Podnikatel.cz

Počet elektronicky podaných daňových přiznání každým rokem roste. Každoročně roste také množství osob, které vyplní daňové přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu na Daňovém portálu a odešlou je elektronicky. Mnoho fyzických osob po vyplnění daňového přiznání prostřednictvím aplikace EPO místo elektronického odeslání na finanční úřad tiskopis pouze vytiskne a přiznání podá poštou nebo jej doručí osobně v papírové podobě, říká Petra Homolová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Elektronické podání může nejenom ušetřit čas potřebný pro osobní návštěvu finančního úřadu, ale také eliminuje chyby. Aplikace zahrnuje automatické nápovědy, automatické součty patřičných řádků a kontrolu správnosti propočtů.

Nejčastější chybou je chybějící podpis

Nejčastější chybou při podávání daňových přiznání je chybějící podpis na samotném přiznání nebo na žádosti o vrácení přeplatku. Lidé také každoročně zapomínají na povinné přílohy. Velké množství neúplných či nesprávně vyplněných daňových přiznání zachytí zaměstnanci finančních úřadů už v situaci, kdy k nim poplatníci přicházejí za účelem „osobní konzultace“, ještě před oficiálním podáním daňového přiznání na podatelnu. Na nedostatky ve vyplněném daňovém přiznání zaměstnanci finančního úřadu občana upozorní, poradí mu, jak nedostatky odstranit nebo je-li to možné, pomohou poplatníkovi nedostatky v daňovém přiznání odstranit na místě a poplatník pak daňové přiznání podá správně vyplněné a úplné, komentuje Petra Homolová z Generálního finančního ředitelství.

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Většina lidí stále preferuje osobní podání daňového přiznání.

Vstřícnost pracovníků na jednotlivých pobočkách finančních úřadů si pochvalují i živnostníci registrovaní v databázi serveru Podnikatel.cz. Přístup úředníků kladně hodnotí 84 % z nich. Výhrady k práci finančních úřadů má pouze 16 % dotázaných.

Z každoročně se opakujících zkušeností je zřejmé, že počet osob, které si před vlastním podáním daňového přiznání osobně u zaměstnanců finančního úřadu ověřují, zda přiznání vyplnili úplně, správně, či zda doložili správné přílohy, neklesá.

Zbytečné obavy z chyb odpadají nejen při použití interaktivních formulářů, ale také v případě, že se poplatník rozhodne využít služeb daňového poradce. Podle údajů vyplývajících z průzkumu serveru Podnikatel.cz je ale zřejmé, že zejména mezi drobnými živnostníky není o jejich služby velký zájem. Letos je hodlá využít jen 29 % dotázaných. Klesající poptávku zaznamenává i finanční správa. V roce 2011 za zdaňovací období roku 2010 daňoví poradci zpracovali 70 568 přiznání daně z příjmu, v roce 2012 za zdaňovací období roku 2011 zpracovali daňoví poradci už jen 67 444 přiznání, dokládá trend Petra Homolová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Zmatky kolem pokut za pozdní podání

Z dotazníků serveru Podnikatel.cz vyplývá, že 63,7 % živnostníků nestíhá sledovat změny v daňových zákonech. Jedním z nejčastějších dotazů je tento: „Hrozí plátci nějaký postih, když přiznání podá na poslední chvíli, má v něm chyby a musí ho předělat? Pak přece nestihne podat přiznání řádně.“

Odpověď tlumočí Petra Homolová z Generálního finančního ředitelství: Vznikla-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání a daňové přiznání bude podáno opožděně, se zpožděním delším než 5 pracovních dnů, provede finanční úřad automaticky propočet pokuty dle § 250 daňového řádu. Pokud bude výše vypočtené pokuty menší než 200 korun, finanční úřad pokutu nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit. Toto ale platí skutečně jen v případě, že přiznání bylo správci daně podáno, byť opožděně.

CHP21_temata tip

Po dvou letech letos skončila praxe 500 korunových pokut za opožděné nebo nepodané přiznání. A to i ve chvíli, kdy byla vypočtená daň nulová. Nově bude pokutu platit jen ten, kdo daňové přiznání nepodá ani dodatečně, tedy po výzvě finančního úřadu.

Dále je ale nutné počítat s tím, že po podání přiznání je nutné daň z příjmů finančnímu úřadu také zaplatit. Úhradu musí poplatník provést do čtyř pracovních dnů po ukončení termínu podání. Úroky z prodlení se začínají počítat až od pátého dne a činí 14,05 % ročně. I v tomto případě platí, že do limitu 200 korun je finanční úřady vybírat nebudou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).