Hlavní navigace

Další změny a zmatky kolem tiskopisů. Které tedy musíme podávat elektronicky?

28. 1. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Česká správa sociálního zabezpečení změnila seznam tiskopisů, které není nutné dočasně podávat elektronicky. Čtěte, jak na elektronická podání.

Informace, které Česká správa sociálního zabezpečení počátkem roku 2013 zveřejnila, vyvolaly paniku jak u osob samostatně výdělečně činných, tak u zaměstnavatelů. Byl totiž zveřejněn seznam tiskopisů, které již nebude možné podávat v papírové podobě nebo na produktu výpočetní techniky. ČSSZ nakonec své rozhodnutí poněkud zmírnila a ponechala tím delší čas na přípravu k přechodu na povinnou elektronickou formu podání.

Elektronická forma podání pro všechny?

Zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění, přinesl s účinností od 1. ledna 2013 změnu § 162 zákona o nemocenském pojištění a § 123e zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Tato ustanovení popisují způsob podání orgánům sociálního zabezpečení. Do konce roku 2012 bylo možné veškerá možná podání nebo jiný úkon učinit elektronicky nebo v písemné podobě na předepsaném tiskopisu či na produktu výpočetní techniky se shodnými údaji.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Tiskopisy se povinně podávají elektronicky, jsou však určeny ty, které je možné dočasně podat i dosavadním způsobem. 

Od 1. ledna 2013 však došlo k významné změně, kdy zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ale i lékaři jsou povinni veškeré tiskopisy podávat pouze v elektronické podobě. Předpisy opravňují Českou správu sociálního zabezpečení určit, která podání nebo jiné úkony je možné po přechodnou dobu předložit dosavadním způsobem, tj. písemně nebo na produktu výpočetní techniky.

Dočasná podání v tiskové podobě

Počátkem roku byl na stránkách ČSSZ zveřejněn seznam tiskopisů, které není nutné do 31. března a 31. prosince 2013 podávat v elektronické podobě. Nakonec byl seznam přepracován a je jasné, že povinná elektronická forma podání se o rok odkládá. Podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení je cílem postupné a bezproblémové zavedení povinné elektronické komunikace. ČSSZ je klientsky orientovanou institucí a je si vědoma toho, že řada klientů na zavedení povinné elektronické komunikace není v tuto chvíli dostatečně připravena. Dalším důvodem je skutečnost, že zavedení povinné elektronické komunikace již v roce 2013 by bylo bez vazby na koncepční změny v oblasti sociálního zabezpečení plánované v rámci Jednoho inkasního místa, vysvětlila Jana Buraňová. 

Současně ČSSZ zveřejnila nový seznam tiskopisů, které se sice od 1. ledna 2013 podávají povinně elektronicky, ale dočasně je možné je podat v písemné podobě (případně na produktu výpočetní techniky):

Zaměstnavatelé

Tiskopis Přechodné období pro podání do:
Evidenční list důchodového pojištění 31.12.2013
Potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění 31.12.2013
Přehled o výši pojistného 31.12.2013
Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 31.12.2013
Přihláška do registru zaměstnavatelů 31.12.2013
Odhláška z registru zaměstnavatelů 31.12.2013
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 31.12.2013
Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 31.12.2013

Osoby samostatně výdělečně činné

Ošetřující lékaři

Tiskopis Přechodné období pro podání do: 
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 31.12.2013 
Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona o nemocenském pojištění 31.12.2013

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Dočasná možnost podání v jiné než elektronické podobě se vztahuje i na přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Přehled za rok 2012 je možné podat na vytištěném formuláři, datovou schránkou nebo elektronicky.

Podání v písemné podobě

Originální tiskopis je možné získat na pobočkách České správy sociálního zabezpečení, případně stáhnout na internetu. 

Podání datovou schránkou

Tiskopis je možné podat prostřednictvím:

  • určené datové schránky e - Podání ČSSZ (ID 5ffu6×k): vložte formulář v předepsané formě datové zprávy v datovém formátu XML (zfo) vyhovující specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům. Toto podání může obsahovat vždy jen jednu přílohu, potvrzení o vedlejší činnosti je pak vhodné poslat přímo na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl přehled podán,
  • prostřednictvím ID datové schránky příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno (kontakty – okresní pracoviště ČSSZ): vložte tiskopis přehledu do datové zprávy jako přílohu a tuto datovou zprávu odešlete. Je možné využít formulář přehledu ve formátu pdf.

Podání přes e-podatelnu

K podání přes e-podatelnu je nutný kvalifikovaný (zaručený) elektronický podpis. Název e-podatelny příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno je v kontaktech – okresní pracoviště ČSSZ. Formát „Přehledu“ musí odpovídat předepsanému tiskopisu, je možné využít formuláře ve formátu pdf.

Cloud 22 temata

Elektronické podání

Elektronické podání je možné učinit:

  • pomocí programu (modulu), který umí vygenerovat a odeslat datovou větu přehledu OSVČ odpovídající specifikaci ČSSZ přes veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP),
  • použitím programu Software602 Form Filler, vyplněním příslušného elektronického formuláře přehledu OSVČ a odesláním na ČSSZ přes veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

K tomu je nutné vlastnit kvalifikovaný (zaručený) elektronický podpis. Stručný návod ČSSZ pro uskutečnění e – Podání s použitím Software602 Form Filler a elektronického formuláře přehled OSVČ:

  • Stáhněte a nainstalujte aktuální verzi programu Software602 Form Filler.
  • Stáhněte a rozzipujte elektronický formulář Přehled OSVČ ve formátu zfo.
  • Kliknutím na elektronický formulář Přehled OSVČ se Vám spustí Software602 Form Filler.
  • Přehled OSVČ vyplníte a odešlete na VREP ČSSZ nebo prostřednictvím ISDS do specializované datové schránky: „e-podani ČSSZ“ (ID: 5ffu6×k).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).