Hlavní navigace

Čtěte, jak na slevu na dani u pracujících a podnikajících důchodců

21. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Čtěte aktuální podrobnosti o zrušení slevy u starobních důchodců, kteří k 1. lednu požádali o přerušení důchodu. Nové povinnosti tím přibudou i zaměstnavatelům.

Poživatelé starobních důchodů, kteří mají příjmy ze zaměstnání či podnikání, nemají od roku 2013 nárok na základní slevu na poplatníka. Podívejme se na tuto změnu podrobněji, tj. jak na tiskopis prohlášení k dani u zaměstnavatele, co s přerušením pobírání starobního důchodu a za které období sleva nenáleží.

Konec slevy na dani pro pracující důchodce

Novelou zákona o daních z příjmů byla do § 35ba odst. 1 doplněna věta, že se daň nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu daného zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Jedná se o opatření plánované na omezenou dobu, a to na období let 2013 až 2015. Slev uplatněných před rokem 2013, tedy ročního zúčtování daní nebo daňového přiznání podávaného za rok 2012, se nikterak nedotkne.

Novinka se týká poživatelů starobních důchodů, včetně předčasných starobních důchodců, kteří k počátku daného zdaňovacího období (aktuálně k 1. lednu 2013) pobírají starobní důchod, respektive je jim k 1. lednu vyplácen. Nejedná se o poplatníky, kterým je starobní důchod přiznán zpětně k uvedenému datu. Těm odpočet základní slevy na poplatníka náleží, i kdyby jim byl důchod přiznán zpětně, třeba za několik let.

Na zákon přerušením pobírání důchodu nevyzrajete?

Obdobná úprava platila v naší legislativě do konce roku 2007, ovšem tehdy bylo rozhodující, zda je poplatník starobním důchodcem, nikoli zda pobírá starobní důchod. Změna zákona vyvolala houfné přerušování pobírání starobních důchodů pracujícími důchodci k 1. lednu 2013. Takovou reakci pravděpodobně zákonodárci neočekávali. Statistiky České správy sociálního zabezpečení vykázaly přibližně 27 500 žádostí o přerušení starobního důchodu. Touto kličkou si důchodci hodlali zachovat nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Finanční správa však počátkem ledna zveřejnila informaci, že pokud u poživatele důchodu dojde na základě žádosti k zastavení výplaty důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva, a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu. Hrozí jim za to pokuta, úrok z prodlení a penále.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Rozhodnutí o uplatnění či neuplatnění základní slevy na dani je na důchodcích. Je však možné vyčkat.  

Podnikající důchodci, kteří účelově k 1. lednu přerušili pobírání důchodu, mohou sankce očekávat až po podání daňového přiznání za rok 2013, prakticky tedy v roce 2014. U zaměstnaných důchodců to může být i dříve, jestliže podpisem daňového prohlášení uplatní od měsíce ledna základní slevu na dani a u zaměstnavatele proběhne kontrola odvodu daně ze závislé činnosti. Finanční úřady budou rozhodovat na základě daňového řádu a sankce se budou odvíjet i od délky daňového nedoplatku. Dá se předpokládat, že důchodci budou muset slevu, kterou uplatnili z pohledu finanční správy účelovým jednáním neoprávněně, doplatit.

 

Přerušení pobírání důchodu je možné vzít zpět

V současné době se jeví jako nejjednodušší řešení vzít žádost zpět ještě před vydáním rozhodnutí o přerušení důchodu a základní slevu neuplatnit. Podle České správy sociálního zabezpečení lze žádost stáhnout ještě v rámci námitkového řízení, námitky však důchodce musí podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Jestliže tak neučiní, nabude rozhodnutí právní moci uplynutím 30denní lhůty od jeho doručení. Poté již ČSSZ požadavkům na doplacení té části důchodu, jejíž výplaty se vzdal, nevyhoví. Výdělečně činný důchodce tak přijde nejen o část důchodu, ale i o základní slevu na dani, protože jeho jednání může být považováno za účelové a s tím souvisí i příslušné sankce.

Další možnou variantou (ekonomicky méně výhodnou, ale nevyžadující další „úřadování“) je vzdát se příslušné části důchodu a jednoduše si základní slevu na dani neuplatnit. Je třeba si uvědomit, že důchod je vyplácen předem. Pokud se lidé vzdali důchodu na den či pár dní v lednu, bude jim vykázán přeplatek na vyplaceném důchodu. Poměrnou část důchodu, která nenáležela, protože se klient její výplaty vzdal, bude klient povinen vrátit – na účet či poukázkou. Pokud přeplatek neuhradí, bude vymáhán, vysvětlila pro server Podnikatel Jana Buraňová, vedoucí oddělení komunikace ČSSZ.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Existuje ale i možnost vyčkat a prozatím slevu neuplatnit. Rozhodnutí musí učinit každý ekonomicky aktivní starobní důchodce sám.    

Možné varianty:

  • vzít rozhodnutí o přerušení důchodu zpět a základní slevu na dani neuplatnit (slevu v takovém případě ani uplatnit nelze – k 1. lednu je pobírán starobní důchod)
  • přerušit pobírání důchodu, příslušnou část již vyplaceného důchodu ČSSZ vrátit a základní slevu na dani neuplatnit (na uplatnění základní slevy je nárok, není to povinnost v případě přerušení pobírání důchodu)
  • přerušit pobírání důchodu, základní slevu na dani uplatnit a riskovat doměření sankcí, případně se nároku na základní slevu domáhat soudní cestou (Českomoravská konfederace odborových svazů dokonce nabízí v těchto případech pracujícím seniorům – odborářům bezplatnou právní pomoc, jestliže by se dostali do soudního sporu se státem kvůli uznání slevy na dani z příjmů, zrušení možnosti daňového odpočtu totiž odbory považují za diskriminaci)
  • přerušit pobírání důchodu, příslušnou část důchodu ČSSZ vrátit, základní slevu na dani prozatím neuplatnit a čekat, jak se situace vyvine (podnikající důchodci mohou vyčkat – daňové přiznání podávají až v roce 2014, pracující důchodci ji měsíčně uplatňovat nemusí a mohou ji uplatnit až při ročním zúčtování za rok 2013, kdy bude situace jasnější).

Prohlášení k dani u zaměstnavatele

V souvislosti se změnou v možnosti uplatnění slevy na poplatníka byl tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků doplněn o novou kolonku. Aktuální formulář tiskopisu je M Fin 5457 vzor. č. 22. V Prohlášení k dani v části II. musí nově poplatníci prohlásit, že k 1. lednu daného zdaňovacího období nepobírají starobní důchod z tuzemského důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu. Opět je třeba mít na paměti, že důchod je vyplácen předem a důchodce by měl vědět, za které období mu náleží.

Prohlášení by však měli učinit všichni zaměstnanci uplatňující základní slevu na dani, tedy nejen zaměstnanci důchodového věku. Nový vzor tiskopisu se povinně použije u zaměstnanců přijatých do pracovního poměru počínaje rokem 2013 a u starobních důchodců. U ostatních je možné využít stávající již podepsaný tiskopis, který se běžně využívá po tři zdaňovací období, doplnit jej například vloženou přílohou (dodatkem k daňovému prohlášení), kde zaměstnanci prohlásí, že k 1. lednu daného zdaňovacího období nepobírají starobní důchod.

MM_socky3

Ostatní slevy zůstanou důchodcům zachovány

Připomínáme, že změna se týká pouze základní slevy na poplatníka. Jestliže má starobní důchodce nárok na ostatní slevy na dani, případně nezdanitelné části základu daně, zůstanou mu samozřejmě zachovány. Invalidní starobní důchodce má rovněž nárok na slevu na dani z titulu invalidního důchodu třetího stupně po dovršení věku 65 let, pokud se mu důchod změnil na starobní. Nárok na tuto slevu dokládá (stejně jako dosud) potvrzením příslušného finančního úřadu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).