Hlavní navigace

Připravili jsme praktický souhrn změn zákona o daních z příjmů

16. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Letošní rok přinesl řadu změn zákona o daních z příjmů důležitých jak pro zaměstnavatele, tak pro OSVČ. Čtěte jejich souhrn dle jednotlivých ustanovení zákona.

Rok 2013 byl rokem významných změn zákona o daních z příjmů. Ty přinesl zejména daňový úsporný balíček a důchodová reforma, ale i řada dalších dílčích novel. Kupříkladu se zkracuje lhůta k registraci daně z příjmů u nového poplatníka.    

Změny zákona o daních z příjmů

Podívejme se na důležité změny zákona o daních z příjmů postupně podle jednotlivých ustanovení zákona.  

Příspěvky zaměstnavatele (§ 6 odst. 9 písm p zákona o daních z příjmů) – příspěvky zaměstnavatele na nové doplňkové penzijní spoření, na penzijní připojištění se státním příspěvkem (transformované penzijní připojištění), na penzijní připojištění u instituce penzijního pojištění a soukromé životní pojištění jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojistného) do úhrnné roční výše 30 000 korun (pro rok 2012 platí částka 24 000 korun).

Omezení výdajových paušálů u podnikatelů (§ 7 odst. 7c a 7d, dále § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů) – v případě výdajů stanovených procentem z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti (jedná se o příjmy autorů, znalců, tlumočníků, insolvenčních správců atd.), je možné uplatnit maximálně 800 000 korun a v případě příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a příjmů z pronájmu provozovaného bez živnostenského oprávnění, maximálně 600 000 korun.

 

Příspěvky poplatníka (§ 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů) – poplatník může pro snížení základu daně uplatnit jako nezdanitelnou částku v úhrnu 12 000 korun, vlastní příspěvky na penzijní připojištění i na nové doplňkové penzijní spoření. Nově se však od těchto příspěvků odečte částka 12 000 korun ročně (v daňovém přiznání či v ročním zúčtování za rok 2012 se naposled odečte částka 6 000 korun). To platí jak pro příspěvky na doplňkové penzijní spoření, tak pro příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Předčasné ukončení penzijního spoření (§ 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů) – v případech, kdy dojde k předčasnému ukončení nového doplňkového penzijního spoření s výplatou odbytného, budou se dříve uplatněné nezdanitelné části základu daně (stejně jako dosud u penzijního připojištění se státním příspěvkem) zdaňovat jako ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů.

Solidární zvýšení daně (zcela nový § 16a zákona o daních z příjmů) – solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi hrubou mzdou (příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků dle § 6 zákona o daních z příjmů) a základu daně dle § 7 (příjmy z podnikání) a 48násobkem stanovené průměrné mzdy, tj. stropem pro sociální pojištění.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.huDůležité je, zda důchodce k 1.lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod. 

Zrušení slev u starobních důchodců (§ 35ba odst. 1 písm. a zákona o daních z příjmů) – o základní slevu na dani se nesnižuje daň u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu (pro určení nároku na slevu je tedy důležité datum 1. ledna a skutečnost, zda pobírá či nepobírá starobní důchod, ne zda je starobním důchodcem např. přiznaným se zpětným datem).

Sleva na manželku (§ 35ba odst. 1 písm. b zákona o daních z příjmů) – státní příspěvky náležející k doplňkovému penzijnímu spoření se do vlastních příjmů (limit 68 000 korun ročně) nezapočítávají. Jde o terminologickou změnu v souvislosti se vznikem nového doplňkového penzijního spoření.

Sleva na manželku a daňové zvýhodnění u podnikatelů uplatňujících výdaje procentem (§ 35ca zákona o daních z příjmů) – jestliže poplatník uplatní výdaje procentem z příjmů v souladu s § 7 odst. 7 (příjmy z podnikání) a výdaje podle § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů (příjmy z pronájmu) a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže snížit daň o slevu na manželku (limit ročních příjmů 68 000 korun) podle § 35ba odst. 1 písm. b zákona o daních z příjmů a uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Změna se tedy dotkne pouze poplatníků, kteří mají převážně příjmy z podnikání či pronájmu. Zaměstnaných poplatníků, jenž si podnikáním pouze přivydělávají, se změna nedotkne.

Zvýšení sazby daně ve vztahu zejména k takzvaným daňovým rájům (§ 36 odst. 1 písm. c zákona o daních z příjmů) – zvláštní sazba daně se zvyšuje z 15 na 35 % pro příjmy poplatníků, kteří nejsou rezidenty ČR. Mezi takové příjmy patří i příjmy ze závislé činnosti vyplácené nerezidentům ČR, vyplácené jako odměny členům statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob). 

Povinnost podat daňové přiznání (38 g zákona o daních z příjmů) – nově povinně podává daňové přiznání i poplatník, u něhož se daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zvyšuje o solidární zvýšení daně (poplatník, kterému bude např. jedinkrát ročně vypočtena solidární záloha na daň, nemůže žádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele).

Záloha na daň se zvyšuje o solidární zvýšení daně u zálohy (§ 38 ha zákona o daních z příjmů) – u zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů nad strop pro sociální pojištění vypočte solidární zvýšení daně zaměstnavatel již v průběhu období a toto měsíční solidární zvýšení bude součástí vypočtené zálohy na daň. Zaměstnavatel má povinnost uvést na mzdovém listě částku pro výpočet solidárního zvýšení, tj. nadlimitní část příjmů zaměstnance, ze které se počítá měsíční částka solidárního zvýšení daně a samozřejmě vypočtenou zálohu včetně solidárního zvýšení daně.

Nová položka mzdového listu (§ 38 odst. 10 zákona o daních z příjmů) – mzdový list zaměstnance nově povinně obsahuje údaje o částkách pojistného na důchodové spoření (II. pilíř).

Doplňkové spoření a roční zúčtování záloh (§ 38k odst. 1 písm f zákona o daních z příjmů) – příspěvky na nové doplňkové spoření je možné uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně i v ročním zúčtování záloh u zaměstnavatele.

Prohlášení o nepobírání důchodu k 1. lednu zdaňovacího období (§ 38 k odst. 4. písm. e zákona o daních z příjmů) – zaměstnanec bude nově prostřednictvím nových či upravených dosavadních tiskopisů daňového prohlášení prohlašovat, že k 1. lednu daného zdaňovacího období nepobírá starobní důchod.

školení účto leden 23 Kučerová

Prokázání nároku na nezdanitelnou částku (§ 38l odst. 1 písm. h zákona o daních z příjmů) – poplatník prokazuje nárok na nezdanitelnou částku ve výši zaplacených příspěvků na nové doplňkové penzijní spoření uzavřenou smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a každoročně potvrzením o zaplacených příspěvcích.

Registrace plátce daně nově do 8 dnů (§ 39b zákona o daních z příjmů) – zavádí se nové ustanovení, podle kterého je plátce daně povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného správce daně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto zákonem stanovené úkony plátce daně. Ve stejné lhůtě podává plátce daně přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).