Hlavní navigace

Čtěte, s čím vším se letos museli potýkat zaměstnavatelé a co je ještě čeká

28. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.SXC.hu
Rok 2012 byl plný legislativních změn. Počínaje novelou zákoníku práce, zákonem o zaměstnanosti, který upravil nelegální práci, konče vstupními prohlídkami.

Zaměstnavatelé se v roce 2012 potýkali s hned několika legislativními změnami. Zejména se jednalo o rozsáhlou novelu zákoníku práce a nový zákon o specifických zdravotních službách. Připomeňme si některé z nich, které v průběhu roku zamotaly hlavu nejen jim, ale i jejich mzdovým účetním a personalistům.

Velká novela zákoníku práce

Velká novela zákoníku práce účinná od 1. ledna 2012 přinesla řadu významných novinek. Některé přicházely do praxe postupně, jiné byly aktuální už na přelomu roku, kupříkladu pracovní poměr uzavřený na dobu určitou v roce 2011, přecházející do roku 2012.

Čtěte více:

Významné změny velké novely zákoníku práce účinné od počátku roku 2012, o kterých server Podnikatel.cz postupně informoval:

Samostatnou kapitolou pak byla dohoda o provedení práce. Rozsah práce, který je možné u jednoho zaměstnavatele sjednat, se zvýšil ze 150 na 300 hodin ročně. Na druhou stranu nyní dohody s měsíční zúčtovanou odměnou vyšší než 10 000 korun podléhají odvodům sociálního a zdravotního pojistného. To zpočátku působilo potíže při přihlašování a odhlašování těchto dohod. Zaměstnavatelé se totiž museli vypořádat s rozdílnými termíny podání přihlášek i odhlášek a s odlišným postupem při opakovaných dohodách v jednom měsíci. Z hlediska zdravotního pojištění se totiž limit odměny u každé dohody posuzuje samostatně, na rozdíl od sociálního pojištění, kdy se odměny z dohod uzavřených s jedním zaměstnancem v jednom měsíci pro posouzení výše limitu sčítají.

Čtěte více: 

Nelegální práce

Dalším novoročním „strašákem“ zaměstnavatelů byla novela zákona o zaměstnanosti. Zde bylo změněno ustanovení § 5, na základě kterého je nelegální prací pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy (jestliže nejde o manžela nebo dítě této fyzické osoby).

Na tuto změnu reagovalo ministerstvo práce a sociálních věcí vydáním metodického pokynu, na základě něhož inspektoři práce zahájili celou řadu kontrol a vyměřili nemalé sankce za nepředložení pracovní smlouvy či podezření z takzvaného švarcsystému. O počtu postihů a výši vyměřených sankcí státní úřad inspekce informoval v pravidelně vydávaných měsíčních zprávách. Pokutované firmy se ale většinou proti výsledku kontroly obhajovaly ve správním řízení a velká část z nich následně se svými argumenty uspěla.

Čtěte také:

Zákon o zaměstnanosti změnil i pravidla náhradního plnění za nezaměstnávání zdravotně postižených osob (OZP) u zaměstnavatelů s přepočteným ročním počtem zaměstnanců větším než 25.

Povinnost mohou splnit:

  • zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru,
  • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců OZP nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale oni sami jsou osobami zdravotně postiženými,
  • odvodem do státního rozpočtu,
  • kombinací výše uvedeného.

A právě odebírání výrobků nebo poskytování služeb bylo od roku 2012 výrazně upraveno. Poskytovatelé náhradního plnění jsou totiž v částce, kterou mohou pro tyto účely zaměstnavatelům jako náhradní plnění potvrdit nově omezeni 36 násobkem průměrné mzdy za každého svého zaměstnance. To může přinést potíže zejména koncem kalendářního roku, kdy bude řada zaměstnavatelů marně objednávat u těchto poskytovatelů výrobky nebo služby. Jestliže již budou mít firmy zaměstnávající alespoň 50 procent zdravotně postižených osob nově stanovený limit vyčerpán, nemohou odběratelům vystavit potvrzení o odebrání zboží nebo služeb pro účely náhradního plnění.  

Čtěte více: Za (ne)zaměstnávání zdravotně postižených milionová pokuta

Pracovnělékařská péče a prohlídky u dohod

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Podle nového zákona musí zaměstnavatelé postupovat nejpozději od 1. dubna 2013. 

Významné legislativní změny nemusí být účinné pouze od počátku nového roku. Mezi takové patří i zákon o specifických zdravotních službách účinný od dubna 2012. Na základě tohoto právního předpisu jsou zaměstnavatelé povinni uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařské péče. Poskytovatel – lékař vyhotovuje pro zaměstnavatele lékařské posudky, ale nově například vykonává dohled a dozor. Protože v souladu s § 98 zákona o specifických zdravotních službách je možné postupovat do 31. března 3013 podle dosavadních předpisů, odsouvá se tato povinnost na následující kalendářní rok.

CIF 24 - tip - superearly cena

Obdobně to platí pro povinnost vstupních lékařských prohlídek u dohod konaných mimo pracovní poměr, kde se předpokládá jejich zrušení nebo alespoň zmírnění pouze pro rizikové práce nebo práce, kde to vyžaduje zvláštní právní předpis. Novinkou je rovněž povinná úhrada vstupních lékařských prohlídek zaměstnavatelem, jestliže je uzavřen pracovní poměr a zaměstnanec se se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Kupříkladu v pracovní smlouvě.

Čtěte také: 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).