Hlavní navigace

Dosud nevybraná dovolená může po změnách od roku 2012 "propadnout"

11. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Od roku 2012 musí být dovolená vybrána vždy v roce, za který náleží. Změny se dotknou i dosud nevybrané dovolené. Zkontrolujte si výplatní pásky. O „starou“ dovolenou může zaměstnanec 31. 12. snadno přijít.

Novela zákoníku práce přináší řadu podstatných změn. Server Podnikatel.cz se jim průběžně věnuje. Jejich shrnutí přinesl v článku: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn. Legislativní změny připravované na příští rok neminuly ani podmínky čerpání řádné dovolené. Dovolená musí být vybrána v roce, za který náleží. Nečerpaná dovolená převedená do následujícího roku se nově neproplácí a výrazně se zkracuje rozhodné datum pro její čerpání v následujícím roce.

Čerpání řádné dovolené dle úpravy platné do 31. 12. 2011

Podle současné legislativní úpravy zákoníku práce musí zaměstnavatel určit zaměstnanci, který odpracoval celý kalendářní rok, čerpání alespoň 4 týdnů dovolené. Nejlépe tak, aby alespoň jedna část činila 2 týdny v celku. Dovolená z běžného roku, kterou si zaměstnanec nemohl vyčerpat z naléhavých provozních důvodů nebo pro překážky v práci, se převádí do příštího roku. Čtěte také: Musí být čerpány dva týdny dovolené vcelku?

Pokud však zaměstnavatel neurčí čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v roce a neurčí její čerpání ani do 31. 10. následujícího roku, nastupuje zaměstnanec dovolenou první následující den, tj. 1. 11. (jde-li o pracovní den). V případě překážek v práci (např. nemoc, mateřská nebo rodičovská dovolená) nastupuje dovolenou prvním pracovním dnem po odpadnutí této překážky. Nevybraná dovolená k 31. 12. propadá. Čtěte také: Zaměstnáváte na černo? Připravte se na kontroly. Budou důsledné 

Nevyčerpanou nadstandardní dovolenou bylo dosud možné proplatit

Jiná situace nastává v případě, že zaměstnavatel poskytuje vyšší nárok dovolené. Jestliže měl zaměstnanec v roce 2010 nárok na 5 týdnů dovolené, měl 4 týdny v daném roce vyčerpat. Pokud nebylo z provozních nebo jiných důvodů určeno čerpání dovolené, mohl sám nastoupit dovolenou dnem 1. 11. 2011 tak, aby mu nevyčerpaný nárok k 31. 12. 2011 nezanikl. Povinné čerpání zbytku dovolené se dosud týkalo jen základního rozsahu dovolené, tedy v zásadě 4 týdnů. Nevyčerpanou dovolenou nad tento limit (typicky pátý týden dovolené z předchozího roku) bylo možné zaměstnanci proplatit. To ovšem s novelou zákoníku práce definitivně končí. Nečerpanou nadstandardní dovolenou z roku 2010 je nutné vyčerpat. V roce 2012 se nic proplácet nebude. Čtěte také: Zaměstnáváte cizince neoprávněně? Připravte se na pokutu až 5 milionů korun

Nově bude muset být čerpána veškerá dovolená

Od roku 2012 bude zaměstnavatel určovat dovolenou tak, aby byla vyčerpána vždy v aktuálním roce. I nadále má platit, že zbytek nevyčerpané dovolené lze převést do následujícího roku a vyčerpat do jeho konce. Zákoník sice stanoví, že dovolená by měla být vybrána ještě v roce, za který náleží. Nicméně nadále umožňuje převod do dalšího roku v případě, že včasnému vyčerpání „brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele“ – pod tím si lze v praxi představit téměř cokoliv, uvedl pro server Podnikatel.cz advokát Pavel FabianAdvokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Jak dodal, nově nepůjde proplatit ani „nadstandardní“ zbytek dovolené. Zaměstnanec jej musí vyčerpat do konce následujícího roku. V souladu s předpisy EU tím bude upřednostněno skutečné čerpání dovolené, a tedy odpočinek zaměstnance. Dovolená se bude proplácet zásadně jen při skončení pracovního poměru. Čtěte také: Rok 2012 přináší smršť zákonných změn. Připravte se na ně včas

Zkracuje se termín rozhodnutí o čerpání dovolené

Bude tedy nutné vyčerpat nejpozději do konce následujícího roku veškerou dovolenou. Pokud zaměstnavatel neurčí čerpání do 30. 6. následujícího roku, rozhoduje o jejím čerpání zaměstnanec sám. Pozor, jde jen o rozhodnutí, nikoliv o samotné čerpání. To musí oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zkracuje se tedy termín pro rozhodnutí o čerpání z října na červen. Cílem je, aby zaměstnanci zůstala k dispozici delší doba (hlavně zahrnující i letní prázdniny) na dočerpání zbytku volna, dodává Pavel Fabian. Čtěte také: Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2012

Pro zaměstnavatele zřejmě bude vhodnější, když čerpání určí sám, nejpozději do 30. 6. následujícího roku. Mohlo by se totiž lehce stát, že většina zaměstnanců s nečerpanou dovolenou si sama určí nástup v některém z atraktivních prázdninových termínů, a to by mohlo mít vážný dopad na zajištění provozu firmy.

Jak postupovat na přelomu roků 2011/2012?

  • Nevybranou dovolenou z roku 2010 (ano, i takové případy existují) je vhodné vyčerpat do 31. 12. 2011.
  • Veškerou dovolenou z roku 2011 je nutné vyčerpat do 31. 12. 2012. Pokud neurčí zaměstnavatel dřívější čerpání, oznamuje termín nástupu zaměstnanec sám s čtrnáctidenním předstihem od 30. 6. 2012. Nevybranou dovolenou z roku 2011 nelze po 31. 12. 2012 čerpat.
  • Dovolená z roku 2012 má být čerpána v roce 2012. Může však být pro překážky v práci nebo vážné provozní důvody převedena do roku 2013.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).