Hlavní navigace

Podívejte se, jak daňový balíček dopadne na zaměstnavatele a zaměstnance

3. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Připravili jsme souhrn změn pro zaměstnance a zaměstnavatele. Jak se vypočítá solidární daň a za který měsíc si naposled uplatní slevu pracující důchodce?

Poslanecká sněmovna schválila vládní daňový balíček téměř v původně navrhované podobě.
Nebyl schválen pouze návrh na sloučení dvou dávek na bydlení do jedné. Zákon momentálně čeká projednání Senátem, a jestliže bude schválen a následně i podepsán prezidentem, můžeme se „těšit“ na jeho účinnost od roku 2013.

Čtěte také: Daňový balíček prošel. DPH se zvýší, výdajové paušály budou částečně omezeny 

Úsporný balíček – schválené změny

Mezi schválená opatření patří:

  • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob
  • zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15 % na 35 %
  • v roce 2013 omezení daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty a od roku 2014 úplné zrušení této výhody
  • zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %
  • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy v letech 2013–2015
  • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v letech 2013–2015
  • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21 % a 15 % v letech 2013–2015
  • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění v letech 2013–2015

Změny pro zaměstnavatele – podrobně

Zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců se samozřejmě dotkne přechodné zavedení solidární daně, zrušení stropů pojistného na zdravotní pojištění a zrušení slev starobních důchodců. Podívejme se na tyto změny podrobněji.

1. Zavedení sedmiprocentní solidární daně

Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 bude zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z nadlimitního příjmu. Nejedná se však o zavedení dalšího daňového pásma. Daň se bude zvyšovat v okamžiku, kdy v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (hrubý příjem, nikoli superhrubá mzda) a základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti přesáhne 48násobek průměrné mzdy. V roce 2013 se bude jednat o částku 1 242 432 korun (měsíčně 103 536 korun).

Legislativní úprava se dotkne zhruba 1,7 % poplatníků, tedy cca 80 000 osob. Jedná se však pouze o poplatníky příjmy podle § 6 (závislá činnost) a § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy z podnikání). Ostatních příjmů, příjmů z pronájmu dle paragrafu § 9 a kapitálových příjmů se solidární daň netýká.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Při výpočtu se daň zvýší o takzvaný solidární příspěvek. 

V návrhu zákona je uvedeno, že při výpočtu daně podle nového § 16 se zákona o daních z příjmů se daň zvýší o solidární daň. Jednoduše to znamená, že nepůjde o součin základu daně a sazby daně, ale v případě, kdy poplatník dosáhne nadlimitního příjmu, bude součástí výpočtu zvýšení o solidární daň (příspěvek). Je tedy možné uplatnit slevy a daňové zvýhodnění také na solidární zvýšení daně. Pod pojmem „daň vypočtená podle § 16 zákona o daních z příjmů“ bude spadat i ono solidární zvýšení daně.

Zaměstnavatelé budou od příštího roku povinně sledovat hranici hrubých příjmů ze závislé činnosti (nikoli tedy superhrubých). Poplatník, kterému se za zdaňovací období zvýší alespoň jedna měsíční záloha o solidární zvýšení daně, nesmí žádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Podá sám daňové přiznání. V důvodové zprávě k návrhu zákona se rovněž píše, že u zaměstnance se solidárním zvýšením daně musí být při výpočtu měsíční zálohy na mzdovém listu uvedena částka, ze které se počítá měsíční částka solidárního zvýšení daně u zálohy.

Čtěte také: Pravicová vláda protlačila vyšší daně. Čtěte, co všechno nás čeká 

Výpočet daně bude komplikovanější

Při výpočtu podle § 38h odst. 2 zákona o daních z příjmů se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy, to znamená, že se vypočte podle § 38h odst. 2 (včetně solidární daně) a až takto vypočtená záloha se zaokrouhlí podle § 38h odst. 3 zákona o dani z příjmů – na celé koruny nahoru. Tento postup se v případě schválení novely zákona použije poprvé při zúčtování mezd se solidárním zvýšením daně za měsíc leden 2013.

Výpočet čisté mzdy bude poněkud komplikovanější. Následující tabulka ukazuje postup výpočtu měsíční mzdy 140 000 korun u bezdětného zaměstnance s příjmy ze závislé činnosti. Pracovník podepsal prohlášení k dani.

Rok 2012 2013
Hrubá mzda 140 000 Kč 140 000 Kč 
Sociální zaměstnanec 6,5 %  6 536 Kč (počítáno ze stropu pojistného 100 548 Kč) 6 730 Kč (počítáno ze stropu pojistného 103 536 Kč)
Zdravotní zaměstnanec 4,5 %  6 300 Kč 6 300 Kč
Sociální zaměstnavatel 25 % 25 137 Kč (počítáno ze stropu pojistného 100 548 Kč) 25 884 Kč (počítáno ze stropu pojistného 103 536 Kč)
Zdravotní zaměstnavatel 9 % 12 600 Kč 12 600 Kč
Superhrubá mzda 177 737 Kč 178 484 Kč
Základ daně (zaokrouhleno na 100 Kč nahoru) 177 800 Kč 178 500 Kč
Základ pro solidární příspěvek   0 36 464 Kč (140 000 – 103 536 Kč)
Záloha na daň 15 % ze superhrubé mzdy 26 670 Kč 26  779 Kč
Záloha na daň 7 % ze základu pro solidární příspěvek 0 Kč 2 552,48 Kč
Záloha na daň celkem 26 670 Kč 29 331,48 Kč
Záloha zaokrouhlená (na celé Kč nahoru) 26 670 Kč 29 332 Kč
Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč
Skutečně sražená záloha 24 600 Kč 27 262 Kč

2. Zrušení slevy u starobních důchodců

Následující tři roky nebudou mít pracující starobní důchodci nárok na základní slevu na dani 24 840 Kč ročně (2070 Kč měsíčně). Legislativci předpokládají dopad tohoto opatření na cca 140 tisíc pracujících starobních důchodců. Přestože se občas v médiích objeví zpráva, že se toto opatření týká i invalidních důchodců, není tomu tak. Návrh novely zákona upravuje pouze slevy starobních důchodců, invalidních důchodců se nikterak nedotkne.

Prakticky se legislativa navrací ke stavu před rokem 2008, kdy si pracující důchodci rovněž nemohli tuto slevu uplatnit. Pro přiznání základní slevy na dani na poplatníka bude rozhodující stav k 1. lednu zdaňovacího období. Jestliže tedy zaměstnanec nebude k 1. lednu 2013 pobírat starobní důchod, bude mu sleva po celý tok 2013 zachována bez ohledu na skutečnost, zda se v průběhu roku starobním důchodcem stane.

Čtěte také: Víte, co vše se mění v roce 2013? Připomeňme si změny schválené i očekávané

3. Zrušení stropů zdravotního pojistného

Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, takzvané stropy
pojistného na veřejné zdravotní pojištění
. Zrušení maximálních vyměřovacích základů postihne cca 1 procento všech poplatníků, tj. asi 50 000 osob (z toho cca 15 000 osob s pouze příjmy ze závislé činnosti a cca 35 000 osob podávajících daňové přiznání). Z tohoto opatření budou mít samozřejmě radost zdravotní pojišťovny. Výrazně by se jim měly zvýšit odvody na zdravotní pojištění od těchto poplatníků.

Změna naopak nepotěší zaměstnavatele. Vlivem zrušení stropů jim u vysokopříjmových zaměstnanců stoupnou odvody. Nově budou platit zdravotní pojištění i za osoby s měsíčními příjmy nad 155 305 korun (platí pro rok 2013).

Čtěte také: Minimální mzda se od ledna 2013 mění. Víme, kdo si polepší 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).