Hlavní navigace

Čtěte, na co vše se mohou "těšit" zaměstnanci v roce 2013

13. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Nastávající změny dopadnou od roku 2013 na podnikatele, zaměstnavatele ale i na samotné zaměstnance. Aktuálně přinášíme výčet těch nejdůležitějších.

Připravili jsme souhrn změn, které v roce 2013 dopadnou, ať už pozitivně nebo negativně, na samotné zaměstnance. Většina z nich je v této chvíli schválena, čeká se pouze na osud daňového úsporného balíčku. Ten byl nedávno opětovně zamítnut Senátem, ale pokud jej před vánočními svátky schválí alespoň 101 poslanců a podepíše prezident, nabudou i tyto změny 1. ledna 2013 účinnosti.

Spouští se druhý pilíř důchodové reformy – důchodové spoření

Startu důchodové reformy, respektive druhému důchodovému pilíři, již nic nebrání v cestě. Důchodové spoření upravuje zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a odvod do tohoto pilíře je ošetřen zákonem č. 397/2012 o odvodu na důchodové spoření.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Z druhého důchodového pilíře nelze vystoupit. 

Do důchodového pilíře mohou vstoupit zaměstnanci mladší 35 let věku (respektive do konce kalendářního roku, ve kterém pojištěnec dosáhne věku 35 let) kdykoliv. Osoby starší 35 let se musí pro vstup rozhodnout maximálně do konce června 2013, případně pokud nebudou k 1. lednu 2013 ekonomicky aktivní (matky na rodičovské, nezaměstnaní atd.) v šestiměsíční lhůtě od data, kdy se opětovně stanou poplatníky důchodového pojištění).

Pilíř je tedy při splnění věkové podmínky otevřen komukoliv, dokonce i jiným státním příslušníkům. Jak nám potvrdili z ministerstva práce a sociálních věcí, pokud bude mít taková osoba výdělečnou činnost v ČR, bude odvádět pojistné 5 % z vyměřovacího základu. Pokud nebude výdělečně činná, bude smlouva nadále v platnosti, jen nebude platit příspěvky. Důležitou informací však je, že z druhého pilíře nelze vystoupit. Jestliže někdo podepíše smlouvu s příslušnou penzijní společností, má na zpětvzetí svého rozhodnutí velmi málo času. Do okamžiku správního rozhodnutí Centrálního registru smluv je toto možné, poté už nikoliv. Jedná se o časový interval dnů, maximálně několika málo týdnů, vysvětlil pro server Podnikatel.cz Petr Sulek z MPSV.  

Odvod pojistného

Povinností zaměstnanců – účastníků důchodového spoření je ohlásit neprodleně svému zaměstnavateli, od kterého data se stali účastníky druhého pilíře. Pokud tak včas neučiní, musí si neodvedené pojistné spoření doplatit sami, včetně desetiprocentní přirážky. Samozřejmě skutečnost, že jsou účastníky důchodového spoření, budou hlásit při každé změně zaměstnání.

Pojistné je odvedeno prostřednictvím zaměstnavatele. Odvádí se nejvýše z maximálního vyměřovacího základu, tzv. stropu pro důchodové pojištění. Zaměstnanci, kteří mají více zaměstnavatelů a součet jejich příjmů tuto částku převýší, mohou požádat o vyúčtování případného přeplatku na pojistném u některého z nich. Přeplatek nebude vyplacen fyzicky, jedná se o snížení následné odvodové povinnosti.

Čtěte také: 

Změny pilíře třetího – doplňkové penzijní spoření

K největším změnám doplňkového spoření došlo již k 30. listopadu 2012. Tímto dnem se uzavřel systém důchodového spoření se státním příspěvkem a od 1. prosince je možné spořit pouze na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Dříve uzavřené smlouvy mají výhodnější podmínky (garance vkladů, možnost výběru výsluhového příspěvku po patnácti letech spoření atd.), ale pro oba typy uzavřených smluv platí od roku 2013 zvýšení státního příspěvku. Je proto vhodné zvážit výši měsíční úložky (nestačí navýšení trvalého příkazu, je nutné tuto částku navýšit i ve smlouvě).

Významnou změnou je uplatnění příspěvků jako nezdanitelné části základu daně. Nadále je možné odečíst až 12 tisíc korun ročně, ale příspěvky účastníka se nově sníží o 12 tisíc korun (dosud 6 tisíc korun). Platí pro příspěvky za rok 2013. Nastávajícího ročního zúčtování, případně podaného daňového přiznání za rok 2012, se změna nikterak nedotkne.

Zaměstnavatel může od roku 2013 přispívat zaměstnancům více na:

 • penzijní připojištění 
 • penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • doplňkové penzijní připojištění
 • životní pojištění.

Tyto příspěvky budou v celkovém úhrnu 30 tisíc korun u zaměstnance dle § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti a od odvodů pojistného. V roce 2012 se jedná o částku v celkovém úhrnu 24 tisíc korun.

Čtěte také: Změny v doplňkovém penzijním připojištění 

Změny daňového úsporného balíčku v letech 2013 – 2015

Aktuálně schvalovaný daňový úsporný balíček přináší v oblasti zaměstnávání tři významné změny. Zavádí na následující tři roky solidární daň, ruší základní slevu na dani pracujícím důchodcům a stopy pro zdravotní pojištění.

 1. Solidární daň (příspěvek) se bude týkat pouze zaměstnanců s příjmy nad strop pro sociální pojištění (měsíčně 103 536 korun v roce 2013). Zaměstnancům přibudou nové povinnosti. Jakmile jim bude alespoň jednou v roce zúčtován solidární příspěvek, kupříkladu při vyplácení ročních odměn, musí sami podat daňové přiznání. Již nemohou žádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele.
 2. V případě slevy na dani u pracujících důchodců bude rozhodující, zda pobírají či nepobírají starobní důchod k 1. lednu následujícího zdaňovacího období. Pokud tedy prostřednictvím daňového prohlášení (růžový papír) prohlásí, že k 1. lednu 2013 nepobírají starobní důchod, mohou si slevu uplatnit po celý rok 2013. Rozhodující je, zda jsou k tomuto datu poživateli starobního důchodu, což vysvětluje postup u případných zpětně přiznaných starobních důchodů.
 3. Zrušení stropů zdravotního pojištění se dotkne pouze vysokopříjmových skupin zaměstnanců. V roce 2013 se jedná o hrubé mzdy od 155 304 korun měsíčně.

Čtěte také: Podívejte se, jak daňový balíček dopadne na zaměstnavatele a zaměstnance 

Cestovní náhrady od roku 2013

Pro rok 2013 jsou tradičně vyhlášeny nové sazby tuzemského i zahraničního stravného. Zaměstnancům, kteří jezdí na pracovní cesty, se sníží sazba sazby základních náhrad za jeden km jízdy na 3,60 korun, ale zvýší cena průměrné ceny pohonných hmot.

Minimální stravné v podnikatelské sféře:

 • 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 37,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 37 Kč u motorové nafty.

Čtěte více: Změny v cestovních náhradách 2013

školení květen 24 - novinky

Změny v minimální mzdě

Nařízením vlády s číslem 246/2012 Sb., se ruší § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Uvedený paragraf umožňoval zaměstnavatelům stanovit nižší sazby minimální a zaručené mzdy absolventům, mladistvým a invalidním důchodcům. Pro tyto osoby již nebudou od příštího roku platit nižší sazby minimální a zaručené mzdy. Snížené sazby měly motivovat zaměstnavatele k přijímání lidí bez kvalifikace a praxe nebo se zdravotním handicapem. Nyní budou upřednostněny rovné podmínky (zákaz diskriminace) před podporou zaměstnávání.

Čtěte také: Minimální mzda se od ledna 2013 mění. Víme, kdo si polepší

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).