Hlavní navigace

Změny v cestovních náhradách 2013

10. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 258398
V roce 2013 se zvyšují sazby stravného, snižuje náhrada za používání vozidel a zvyšuje průměrná cena pohonných hmot. Mění se i zahraniční stravné.

Jako každý rok mění se i pro rok 2013 sazby náhrad cestovních výdajů. Vyhláškou č. 472/2012 Sb., byly stanoveny sazby stravného, náhrada za 1 km a průměrná cena pohonných hmot. 

Změna sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Uvádí se dvakrát, protože paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a  paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Zásadní rozdíl je také v tom, že zákoník práce první skupině přesně určuje maximální hodnotu stravného za každý kalendářní den. Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Znamená to, že může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má v rozpočtu dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.huSazby stravného jsou v zákoníku práce uvedeny dvakrát. Zvlášť pro státní sféru a zvlášť pro podnikatele. 

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře by rovněž mohl na stravném vyplatit více. Ovšem stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce nebude daňově uznatelným výdajem. Podle § 24 zákona o daních z příjmů je daňově uznatelné pouze za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve srovnání s rokem předchozím zaznamenal nárůst, jehož důsledkem dochází ke zvýšení stravného v jednotlivých časových pásmech v roce 2013 o 2 až 7 Kč. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:

 • 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

V roce 2013 k žádným změnám v krácení stravného nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Náhrada za používání vlastních motorových vozidel klesá o deset haléřů, jelikož podle ministerstva práce a sociálních věcí zaznamenal vývoj cen spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku mírný pokles. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 zákoníku práce zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot

Podle paragrafu 158 odst. 3 prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro osoby samostatně výdělečně činné. 

Oproti předchozím letům z vyhlášky zmizela cena 91oktanového benzinu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,50 Kč u motorové nafty.

Pro srovnání jsme připravili přehled průměrných cen pohonných hmot od roku 2005 (v Kč):

Pohonná hmota 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
automobilový benzin 91 oktanů (speciál) 27,10 30,10 27,80 30,60 26,30 28,50 31,40 X X
automobilový benzin 91 oktanů (normál) 27,50 29,50 27,90 30,60 26,30 28,50 31,40 X X
automobilový benzin 95 oktanů (super) 27,40 30,40 28,10 30,90 26,80 28,70 31,60 34,90 36,10
automobilový benzín 98 oktanů (super plus) 31,00 34,40 31,10 33,10 29,00 30,70 33,40 36,90 38,60
motorová nafta 26,60 29,50 28,10 31,20 28,50 27,20 30,80 34,70 36,50

Zahraniční stravné na pracovní cestě nově od roku 2013 

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou.  Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. ledna 2013 poskytuje zahraniční stravné: 

 • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin, 
 • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin, 
 • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné. 

Vyhláškou č. 392/2012 Sb., jsou upraveny sazby zahraničního stravného pro rok 2013. Mění se základní sazba stravného v případě Argentinu a Paraguay na 40 USD. Dále byly sníženy sazby u Estonska ze 45 na 40 EUR a sjednoceny sazby v případě některých republik bývalé Jugoslávie, a to snížením sazby u Chorvatska, Srbska a Černé Hory, Bosny a Hercegoviny ze 40 na 35 EUR. Významnou změnou je zvýšení základní sazby zahraničního stravného pro Slovensko na 35 EUR. 

 Zahraniční stravné 2013 ve vybraných zemích: 

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko 40 EUR
Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GB
Ostatní Evropa: 
Turecko 40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina 35 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina 45 EUR
Island, Norsko,   55 EUR
Švýcarsko  75 CHF
Asie: 
Afghánistán, Indie, Írán, Thajsko, Vietnam 35 EUR
Čína, Irák 40 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada  45 USD
USA 50 USD
Brazílie 55 USD
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).