Hlavní navigace

Zaměstnavatelé 2013 aneb přehled změn v oblasti mzdového účetnictví

3. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
S prvním lednem přichází tradičně řada legislativních změn. Čtěte, co vše se mění v pracovněprávní oblasti a co by nemělo zaměstnavatelům uniknout.

Stejně jako každý rok, musí se i v roce 2013 zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní a personalisté, vypořádat s legislativními změnami. A pro následující rok jich není zrovna málo. Připravili jsme výčet toho nejdůležitějšího.

Změny zákona o daních z příjmů pro zaměstnavatele

Důležité změny přináší daňový úsporný balíček a důchodová reforma, které mění hned několik ustanovení zákona o daních z příjmů:

 • příspěvky zaměstnavatele (§ 6 odst. 9 písm p zákona o daních z příjmů) – příspěvky zaměstnavatele na nové doplňkové penzijní spoření, na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojistného) do úhrnné roční výše 30 000 korun (pro rok 2012 platí částka 24 000 korun).
 • příspěvky poplatníka (§ 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů) – poplatník může pro snížení základu daně uplatnit jako nezdanitelnou částku v úhrnu 12 000 korun vlastní příspěvky na penzijní připojištění i na nové doplňkové penzijní spoření. Nově se však od těchto příspěvků odečte částka 12 000 korun ročně (v roce 2012 se odečte 6 000 korun). 
 • solidární zvýšení daně (§ 16a zákona o daních z příjmů) – solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi hrubou mzdou (příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků dle § 6 zákona o daních z příjmů) a základu daně dle § 7 (příjmy z podnikání) a 48násobkem stanovené průměrné mzdy, tj. stropem pro sociální pojištění.
 • zrušení slev u starobních důchodců (§ 35ba odst. 1 písm. a zákona o daních z příjmů) – o základní slevu na dani se nesnižuje daň u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod (pro určení nároku na slevu je tedy důležité datum 1. ledna a skutečnost, zda pobírá či nepobírá starobní důchod, nikoliv zda je starobním důchodcem např. přiznaným se zpětným datem). 
 • sleva na manželku (§ 35ba odst. 1 písm. b zákona o daních z příjmů) – státní příspěvky náležející k doplňkovému penzijnímu spoření se do vlastních příjmů (limit 68 000 korun ročně) nezapočítávají. Jde o terminologickou změnu v souvislosti se vznikem nového doplňkového penzijního spoření.
 • zvýšení sazby ve vztahu k daňovým rájům (§ 36 odst. 1 písm. c zákona o daních z příjmů) – zvláštní sazba daně se zvyšuje z 15 na 35 % pro příjmy poplatníků, kteří nejsou rezidenty ČR. Mezi takové příjmy patří i příjmy ze závislé činnosti vyplácené nerezidentům ČR, vyplácené jako odměny členům statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob). 
 • povinnost podat daňové přiznání (38 g zákona o daních z příjmů) – nově povinně podává daňové přiznání i poplatník, u něhož se daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zvyšuje o solidární zvýšení daně (poplatník, kterému bude např. jedinkrát ročně vypočtena solidární záloha na daň, nemůže žádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele). 
 • záloha na daň se zvyšuje o solidární zvýšení daně u zálohy (§ 38 ha zákona o daních z příjmů) – u zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů nad strop pro sociální pojištění vypočte solidární zvýšení daně zaměstnavatel již v průběhu období a toto měsíční solidární zvýšení bude součástí vypočtené zálohy na daň. Zaměstnavatel má povinnost uvést na mzdovém listě částku pro výpočet solidárního zvýšení, tj. nadlimitní část příjmů zaměstnance, ze které se počítá měsíční částka solidárního zvýšení daně a samozřejmě vypočtenou zálohu včetně solidárního zvýšení daně. 
 • doplňkové spoření a roční zúčtování záloh (§ 38k odst. 1 písm f zákona o daních z příjmů) – příspěvky na nové doplňkové spoření je možné uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně i v ročním zúčtování záloh u zaměstnavatele. 
 • prohlášení o nepobírání důchodu k 1. lednu zdaňovacího období (§ 38 k odst. 4. písm. e zákona o daních z příjmů) – zaměstnanec bude nově prostřednictvím nových či upravených dosavadních tiskopisů daňového prohlášení prohlašovat, že k 1. lednu daného zdaňovacího období nepobírá starobní důchod. 
 • prokázání nároku na odpočet nezdanitelné části základu (§ 38l odst. 1 písm. h zákona o daních z příjmů) – daně prokáže zaměstnanec uzavřenou smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením o příspěvcích zaplacených na toto spoření vystaveným penzijním fondem nebo penzijní společností (tedy obdobně jako dosud u penzijního spoření se státním příspěvkem).

Čtěte také:

Nové povinnosti spojené s odvodem do druhého pilíře

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Rok 2013 přináší zaměstnavatelům nové povinnosti. 

S prvním zaměstnancem účastníkem druhého pilíře důchodového spoření nastávají zaměstnavatelům nové povinnosti. Jelikož registrační proces vyžaduje jistý čas, je možné první účastníky očekávat od 1. března 2013. Skutečnost, že se přihlásili do druhého pilíře, musí zaměstnanci zaměstnavateli oznámit. Ten je povinen počínaje měsícem, kdy se stali účastníky, odvádět 5 procent z jejich vyměřovacího základu prostřednictvím finančního úřadu jejich zvolené penzijní společnosti, a to do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. K platbě pojistného spoření se nemusí zaměstnavatelé nijak registrovat, pakliže jsou registrování k odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti. Nově ale budou v případě, že budou zaměstnávat účastníky druhého pilíře, odesílat elektronicky následující tiskopisy:

 1. Hlášení k záloze na důchodové spoření (měsíčně)
 2. Následné hlášení k záloze na důchodové spoření (v případě, že zjistí chybu po termínu pro hlášení a odvod spoření, tj. po 20. dni následujícího kalendářního měsíce) 
 3. Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (po uplynutí zdaňovacího období, jde v podstatě o sumář zaslaných jednotlivých měsíčních hlášení).

Čtěte více:

Novinky v exekučních a insolvenčních srážkách ze mzdy

Jelikož se od roku 2013 mění životní minimum jedince a náklady na bydlení, zvyšuje se tradičně i nezabavitelné minimum, takzvaná nepostižitelná částka pro účely exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy. Základní nezabavitelná částka činí 9097 korun. Dvě třetiny z této částky, tedy základní nezabavitelná částka na povinného činí 6064,66 korun a jedna čtvrtina na každou vyživovanou osobu činí 1516,16 korun. Tyto čásky se poprvé použijí v zúčtované mzdě za měsíc leden vyplácené v únoru 2013.

Zaměstnavatelům přibudou v souvislosti s novelou občanského soudního řádu povinnosti při souběhu příjmů a vyplácených dávek od České správy sociálního zabezpečení nemocenského a peněžité pomoci v mateřství v jednom měsíci. Za změnu plátce mzdy se totiž nově považuje i vyplácení těchto dávek. Proto musí zaměstnavatelé od roku 2013 spolu s tiskopisy a přílohami k nemocenskému zasílat i podklady k provádění srážek ze mzdy. Tím jsou myšleny kopie usnesení nařízení o výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a výši uplatněné nezabavitelné částky, která nemá být ze strany ČSSZ sražena. Je vhodné uvést i celkovou (původní) výši pohledávek, včetně jejich pořadí. Obdobně bude postupovat i ČSSZ při ukončení nemoci nebo peněžité pomoci v mateřství.

Čtěte také: Nové povinnosti zaměstnavatelů v exekučních srážkách od roku 2013

Cestovní náhrady

Vyhláškou č. 472/2012 Sb., se zvyšují tuzemské cestovní náhrady, základní náhrada za 1 km při použití vozidla a průměrná cena pohonných hmot. Tuto skutečnost je třeba zohlednit v cestovních náhradách vyplácených od ledna 2013 a upravit v tomto smyslu i interní předpis zaměstnavatele. Obdobně se samozřejmě postupuje i v případě zahraničních cestovních náhrad, které aktuálně upravuje vyhláška 392/2012 Sb.  

Čtěte také: Změny v cestovních náhradách 2013 

Minimální mzda a stropy pojistného

Zaměstnavatelům se zvýší mzdové náklady v souvislosti se zrušením stropů zdravotního pojistného. U vysokopříjmových zaměstnanců je potřeba kalkulovat s nárůstem nákladů o odvod pojistného za zaměstnavatele. Obdobně se projeví i změna v souvislosti s novým nařízením vlády č. 246/2012 Sb., které mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. V nařízení je zrušen paragraf 4, který umožňoval lidem bez praxe, mladistvým nebo osobám se zdravotním handicapem využít nižší sazby minimální a příslušné zaručené mzdy. Nově bude platit nejnižší sazba minimální a zaručené mzdy pro všechny.

Každoročně se mění i redukční hranice pro nemocenské dávky. S tím souvisí i změna ve výši náhrady mzdy poskytované v době prvních 21 dnů nemoci zaměstnavatelem.

Čtěte více:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).