Hlavní navigace

Tiskopisy na sociální pojištění se od roku 2013 podávají pouze elektronicky

9. 1. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Výrazné změny postihly oblast sociálního pojištění. Pro zaměstnavatele i pro OSVČ platí povinné elektronické podání. Jsou však stanoveny dočasné výjimky.

Rok 2013 výrazně postihl oblast podání tiskopisů. Nově se podávají pouze elektronicky. Česká správa sociálního zabezpečení je však oprávněna učinit výjimky. Podstatně se změnila i podoba měsíčně předkládaného tiskopisu pro zaměstnavatele – Přehled o výši pojistného.

Tiskopisy podávané ČSSZ pouze elektronicky

Zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění, přinesl s účinností od 1. ledna 2013 změnu § 162 zákona o nemocenském pojištění§ 123e zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Tato ustanovení popisují způsob podání orgánům sociálního zabezpečení. Do konce roku 2012 platilo, že v oblasti sociálního pojištění je možné podání nebo jiný úkon učinit elektronicky nebo v písemné podobě na předepsaném tiskopisu či na produktu výpočetní techniky se shodnými údaji.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

ČSSZ určila, které tiskopisy je možné dočasně zasílat v písemné podobě nebo na produktu výpočetní techniky. 

Od 1. ledna 2013 dochází k významné změně, která se dotkne zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných, ale kupříkladu i lékařů. Nově se totiž tiskopisy podávají pouze v elektronické podobě. 

Česká správa sociálního zabezpečení je však oprávněna určit, která podání nebo jiné úkony je možné po určenou dobu předložit dosavadním způsobem, tj. písemně nebo na produktu výpočetní techniky.

Tiskopisy, které se od 1. ledna 2013 podávají pouze elektronicky

V souladu s § 123e odst. 2 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení se v elektronické podobě předkládají tiskopisy:

V souladu s § 162 odst. 2 písm. a zákona o nemocenském pojištění se v elektronické podobě předkládají tiskopisy:

 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
 • Přihláška do registru zaměstnavatelů
 • Odhláška z registru zaměstnavatelů
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
 • I. a II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 
 • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona o nemocenském pojištění.

Tiskopisy, které je možné po stanovenou dobu podat písemně na předepsaném tiskopisu nebo produktu výpočetní techniky

V období od 1. ledna do 31. prosince 2013:

V období od 1. ledna do 31. března 2013:

PRO OSVČ: Přehled za rok 2012 má výjimku. Můžete ho letos stále podat písemně.

Změna tiskopisu Přehled o výši pojistného (pro zaměstnavatele)

V souvislosti se spuštěním druhého pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření, byl upraven tiskopis Přehled o výši pojistného pro rok 2013. Zde musí být vykázán samostatně: 

 • úhrn vyměřovacích základů a pojistného u zaměstnanců bez účasti na důchodovém spoření (pojistné ve výši 6,5 %), 
 • úhrn vyměřovacích základů a pojistného u zaměstnanců s účastí na důchodovém spoření (pojistné ve výši 3,5 %),
 • úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců a pojistné ve výši 25 % (popř. 26 %), které je povinen platit zaměstnavatel.

Čtěte Daňový speciál

Dalším důvodem k úpravě tiskopisu byla novelizace vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech. Nově je totiž požadována samostatná analytická evidence pro předpisy pojistného za zaměstnance a samostatná analytická evidence pro předpisy pojistného zaměstnavatelů.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Nový tiskopis Přehled o výši pojistného pro rok 2013 aktuálně Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých internetových stránkách. Zaměstnavatelé jej poprvé použijí při vykázání pojistného počínaje měsícem lednem 2013 (předkládá se v období od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce). 

 

Zvýšená sazba pojistného

Zaměstnavatelé, kteří využívají zvýšenou sazbu pojistného, by neměli zapomenout nejpozději 20. ledna 2013 písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, že hodlají tuto sazbu používat i v roce 2013. K písemnému oznámení učiněnému po tomto dni nebude ČSSZ přihlížet. Obdobně to platí i pro zaměstnavatele, kteří si chtějí nově zvýšené pojistné stanovit pro rok 2013 (s výjimkou zaměstnavatelů vzniklých v průběhu roku 2013). 

školení účto leden 23 Kučerová

Zvýšené pojistné se týká zaměstnavatelů s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 a znamená, že: 

 • sazba pojistného je o jeden procentní bod vyšší, tj. 26 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců (pro ostatní zaměstnavatele platí sazba 25 %)
 • si mohou odečíst od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy za nemocné zaměstnance v období prvních 21 dnů nemoci (karantény).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).