Hlavní navigace

Vyplňujeme daňové přiznání. Čtěte jednoduchý návod

18. 2. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Seriál k daňovému přiznání pokračuje vyplněním tiskopisu a způsobem podání. Čtěte, na co si dát při podání přiznání za rok 2012 pozor.

Minimum daňového přiznání pokračuje samotným tiskopisem daňového přiznání, příslušností k finančnímu úřadu a základními informacemi o způsobu jeho vyplnění a podání.

Tiskopis daňového přiznání za rok 2012

Pro daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012 je třeba použít aktuální tiskopis. Platný tiskopis má číslo 25 5405 MFin 5405 vzor č. 19. Samozřejmě jsou k dispozici také podrobné pokyny finanční správy k jeho vyplnění s číslem 25 5405/1 MFin 5405/1 vzor. č. 20.

Stahujte aktuální tiskopis:

Součástí tiskopisu daňového přiznání jsou přílohy, které vyplňuje poplatník pouze v případě, že se ho týkají. Ostatní poplatníci přílohy nevyplňují.  

Jedná se následující přílohy:

Další přílohy:

 

Stahujte:

Vyplnění daňového přiznání

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Před vyplněním daňového přiznání za rok 2012 je třeba ověřit příslušnost finančního úřadu a doplatek zaslat na nové číslo účtu. 

Před samotným vyplněním daňového přiznání si musíme rozmyslet, jakým způsobem chceme daňové přiznání podávat. Variant je několik a každému vyhovuje jiný způsob komunikace. Vyplněný originální či na počítači vytištěný tiskopis je možné osobně zanést místně příslušnému správci daně (řídí se místem pobytu fyzické osoby) nebo odeslat poštou. Dále je možné přiznání podat prostřednictvím Daňového portálu finanční správy nebo datovou schránkou poplatníka.

Počátkem roku 2013 došlo k reorganizaci daňové správy, proto již dnes nehovořme o české daňové správě, ale o finanční správě. Současně zaniklo 199 stávajících finančních úřadů a vzniklo 14 nových krajských finančních úřadů. Z toho důvodu by si měl poplatník před podáním daňového přiznání ověřit, který finanční úřad mu nově přísluší, jaké má číslo účtu pro platbu daně z příjmu fyzických osob a případně i ID datové schránky.

Stahujte: Nová čísla účtů finančních úřadů i datových schránek 

Vyplnění daňového přiznání

Existuje několik variant vyplnění daňového přiznání, každému vyhovuje jiný způsob. Možnosti:

  1. Ruční vyplnění originálního papírového tiskopisu nebo tiskopisu se shodnými údaji vytištěného prostřednictvím výpočetní techniky a následné osobní podání či odeslání prostřednictvím poštovní služby.
  2. Vyplnění prostřednictvím počítače, např. pomocí interaktivního tiskopisu, kde je řada políček přednastavena automaticky a nespornou výhodou jsou automatické součty. Tiskopis je možné vytisknout a podat na příslušné podatelně či odeslat poštou. 
  3. Elektronicky formou datové zprávy prostřednictvím aplikace Elektronická podání (EPO). Aplikace obsahuje jak podrobné pokyny k vyplnění, tak automatického průvodce, který poplatníka provází jednotlivými kroky vyplnění daňového přiznání. Tiskopis je možné odeslat opatřený zaručeným elektronickým podpisem. Pokud poplatník podpis nevlastní, může tiskopis v řádném termínu odeslat, následně vytisknout a podepsaný do 5 dnů předat do podatelny správce daně, případně odeslat poštou. Ovšem je tu i možnost uložení k následnému podání pomocí Datové schránky, kde samozřejmě není zaručený podpis potřebný. 
  4. Vyplněný tiskopis či interaktivní tiskopis je možné v souladu se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů odeslat prostřednictvím datové schránky. Samotné podání je ošetřeno pokynem ministerstva financí D-349. Daňové přiznání musí být ve formátu a struktuře .XML. K vytvoření tohoto formátu může poplatník využít službu Elektronická podání (EPO). Zde je možné vytvořit a uložit soubor pro následné odeslání správci prostřednictvím datové schránky.

Čtěte více: Podejte přiznání přes datovou schránku, e-podpis není povinný 

skoleni_29_6

Anglická verze daňového přiznání

Daňovým nerezidentům podávajícím daňové přiznání jsou určeny tiskopisy daňového přiznání v anglické verzi. Jsou však opatřeny potiskem, který poplatníka upozorní, že před správcem daně jedná v jazyce českém, případně slovenském. Z toho důvodu není možné platně podat daňové přiznání verzí tiskopisu v angličtině, ale pro samotné podání je nutné použít tiskopis v českém jazyce. Tiskopisy v anglické verzi sloužící pro pochopení a správné vyplnění jsou k dispozici na stránkách finanční správy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).