Hlavní navigace

Podejte daňové přiznání přes datovou schránku, e-podpis není povinný

17. 3. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Daňové přiznání je možné podat různým způsobem. Jednoduché a rychlé je využití elektronického podání (EPO), které umožní vyplnění, kontrolu údajů a odeslání rovnou do datové schránky. Samozřejmě bez nutnosti elektronického podpisu.

Daňové přiznání je možné doručit osobně, poštou nebo přes internet. Pohodlné je odeslání prostřednictvím datové schránky. To může podnikatel učinit v řádné lhůtě nejpozději 1. dubna. Od roku 2011 je dokonce možné mírně „pozapomenout“ a to až do 8. dubna. A bez vyměřených sankcí. Při přiznání odeslaném 9. dubna se již pokutě a úrokům z prodlení nevyhne. Nově je totiž finančák na rozdíl od předchozí právní úpravy musí vyměřit vždy. Minimálně ve výši 500 korun. Čtěte více: Daňový řád příjemně prodloužil lhůty pro podání daňového přiznání

Přiznání přes datovou schránku

Pomalu si zvykáme na podání uskutečněné přes datovou schránku. Počáteční nejasnosti ohledně data doručení či přijetí zprávy finančním úřadem jsou zažehnány. Je nesporné, že podání daňového přiznání vůči finančnímu úřadu prostřednictvím datové schránky je učiněno okamžikem doručení do datové schránky. A to je možné i poslední den lhůty. Třeba minutu před půlnocí. Čtěte také: Je možné dodatečně uplatnit slevu nebo daňové zvýhodnění?

V praxi se obvykle doporučuje vytisknutí potvrzení, kdy byla zpráva doručena. Vhodné je i uložení datové zprávy, včetně doručenky na disk. Ze schránky totiž zpráva po 90 dnech definitivně zmizí.

Neznamená to ale, že jde jen tak odeslat soubor v jakékoliv podobě, například v PDF. Daňové přiznání podané přes datovou schránku musí mít podle pokynu ministerstva financí D-349 jednotnou strukturu a tvar. XML. Popisy této struktury a tvaru. XML souborů a odpovídajících XSD schémat je definován a zveřejněn na internetové adrese ministerstva financí.

Jednodušší je zřejmě využití elektronických formulářů EPO, které samy vytvoří požadovaný. XML soubor v určeném tvaru a struktuře. Jsou k dispozici na Daňovém portálu. Po vyplnění je možné využít nabízenou funkci – Uložení k odeslání do datové schránky. Čtěte také: Živnostníci žijí v omylu, daně lze podat elektronicky i bez e-podpisu

Postup při podání daňového přiznání

Daňové přiznání lze vyplnit prostřednictvím EPO nebo rovnou načíst pro zpracování soubor vytvořený v jiné aplikaci ve zveřejněné struktuře a tvaru. To se týká například poplatníků, kteří používají účetní software, který takový přenos umožňuje.

Nejprve je nutné z nabídky Podání vybrat, že se jedná o přiznání k dani z příjmu fyzických osob a poté se v zobrazeném tiskopisu jednoduše listuje pomocí záložek. Zde se vyplní jednotlivé stránky a přílohy daňového přiznání.

Vstup do elektronického podání daňového přiznání DPFO 

Úvodní stránka podání k dani z příjmu fyzických osob

Datové schránky - daňové přiznání

Rychlejší a jednodušší způsob je využití funkce Průvodce. Tady jsou vyžadovány pouze potřebné hodnoty a vše ostatní program automaticky doplní a vypočítá za poplatníka.

Datové schránky - daňové přiznání

Program automaticky kontroluje vložené údaje. Po volbě příslušné ikony pro kontrolu upozorní v Protokolu chyb na případné chyby. Ty je třeba opravit. Výpis se současně zobrazuje ve spodní části obrazovky daňového přiznání a po zvolení vybrané chyby se kurzor nastaví na místo chyby (červeně označeno). Čtěte také: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

školení červen 22 - tip do článku

Jestliže soubor obsahuje kritické chyby, pro které by znemožnily zpracování přiznání správcem daně, soubor se do datové schránky neodešle. Je ovšem možné ho uložit do pracovního souboru označeného v názvu „…-pracovní.xml“.

Podpis a odeslání daňového přiznání

Vyplněné daňové přiznání je samozřejmě můžeme odeslat prostřednictvím EPO podepsat elektronicky nebo po vytištění dodat na finanční úřad. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob odeslané prostřednictvím Datové schránky elektronický podpis nevyžaduje. V to souladu s § 18 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zde se píše, že provádět úkony vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky může fyzická osoba, která má zpřístupněnou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Úkon učiněný takovou osobou nebo pověřenou osobou má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Jiná by byla situace, kdy je na základě právního nebo vnitřního předpisu požadován společný úkon více osob. Čtěte také: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).