Hlavní navigace

Osobní automobil jako výhodný zaměstnanecký benefit

9. 6. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Mezi nejčastěji nabízené zaměstnanecké benefity patří dnes mimo jiné služební automobil, který může pracovník využívat také pro soukromé účely. Čtěte naše tipy na finanční úspory prostřednictvím využití tohoto bonusu.

Zákon o dani z přidané hodnoty nově umožňuje plátcům DPH, pakliže vlastní osobní automobil, odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu při jeho pořízení. Daňových úspor pak lze velice úspěšně dosáhnout správným nastavením všech hlavních daní, tedy daně z příjmů právnických a fyzických osob, daně z přidané hodnoty). Donedávna tomu tak nebylo a každý podnikatel velmi zvažoval, zda je možné uplatnit nárok na odpočet DPH již při koupi automobilu. Čtěte více: Velká novela zákona o DPH odstartovala

Nárok na odpočet – plná výše či krácená?

Na mysli podnikatelů, kteří zároveň zaměstnávají pracovníky, vyvstává otázka, zda lze v případě, kdy je automobil zaměstnanci využíván taktéž pro soukromé potřeby, uplatnit nárok na odečet v plné výši, nebo je nutné tento nárok určitým způsobem pokrátit. V případě, že je krácení nevyhnutelné, musí se navíc stanovit správný poměr pro jeho zkrácení. Důležité je také nalezení správného způsobu pro stanovení výše nároku na odpočet. To patří z daňového hlediska k hlavním kritériím při stanovování optimální varianty poskytování osobního automobilu pro služební i soukromé účely.

Poskytnutí vozidla bezúplatně

Zaměstnavatelé nejčastěji poskytují svým zaměstnancům vozidlo k služebnímu a soukromému využití bezúplatně. Zřejmě i proto má z hlediska daní z příjmů fyzických a právnických osob tato varianta jednoznačné řešení.

V kategorii Daň z přidané hodnoty ale již tato problematika tak zřejmá není. Pokud zaměstnavatel provozuje automobil v rámci operativního leasingu, zákon o DPH sice umožňuje uplatnit plný nárok na odpočet DPH u nájemného, při použití automobilu i k soukromým účelům však následně požaduje, aby byla tato „služba“ poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci zdaněna. Základem pro stanovení DPH z této služby je pak celková výše nákladů vynaložených zaměstnavatelem na soukromé využití vozidla v daném období.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Popsaný postup je nicméně administrativně náročný a může vést v jednotlivých obdobích k různým výším odvodu DPH v závislosti jak na míře užívání vozidla k soukromým účelům, tak i kolísání účetních nákladů v jednotlivých obdobích. Čtete více: Leasing jako jediný způsob financování koupě vozu? Je více možností

Dílčí nárok na odpočet

Jestliže zaměstnavatel automobil pořídí do majetku přímo či prostřednictvím finančního leasingu, a jako alternativu postupu operativní leasing automobilu používaného jak pro služební, tak i pro soukromé účely, zákon o DPH naopak bude požadovat uplatnění pouze částečného nároku na odpočet při pořízení vozidla (případně z jednotlivých splátek operativního leasingu) v poměru k očekávanému využití vozidla pro služební a soukromé jízdy. V takovém případě se poskytnutí vozidla pro soukromé účely nepovažuje za zdanitelné plnění a zaměstnavateli nevzniká z poskytnutí vozidla zaměstnanci v rámci daně z přidané hodnoty povinnost zdaňovat.

Novela zákona o DPH účinná od dubna 2011 zároveň stanovuje, že pokud původně určený poměr soukromého a služebního využití automobilu výrazně neodpovídá skutečnosti, bude plátce (zaměstnavatel) povinen provést opravu. Dojde-li v následujících čtyřech letech po roce pořízení vozidla ke změně poměru jeho využití pro služební a soukromé účely, je zaměstnavatel povinen i tuto změnu do nároku na odpočet prostřednictvím tzv. úpravy zahrnout.

Jan Molín, daňový poradce ze společnosti Mivo dodává:
Pro vozy pořízené po 1. 4. 2011 je možný pouze postu takový, že plátce při pořízení může odpočet uplatnit pouze v poměrné výši (podle tzv. poměrného koeficientu), a to na základě odhadu. Na konci kalendářního roku (v přiznání za poslední zdaňovací období) je plátce povinen údaje přepočítat a pokud zjistí, že se skutečnost (podle aktuální knihy jízd) liší od odhadovaného poměrného koeficientu o více než 10 procentních bodů, musí, resp. má právo rozdíl opravit, tj. musí část odpočtu vrátit nebo může dodatečně odpočet nárokovat.

Poskytnutí vozidla úplatně

Varianta, která se v praxi doposud příliš nevyužívala, ale může vést k poklesu nákladů v oblasti daní spojených se soukromým užíváním služebních automobilů, spočívá v možnosti poskytnout vozidlo zaměstnanci za úplatu. Na rozdíl od bezúplatného poskytnutí vozidla k týmž účelům jsou dopady v oblasti DPH v zásadě zřejmé. Problémy se vyskytují zejména u daně z příjmů právnických a fyzických osob.

školení účto leden 23 Kučerová

V rámci DPH může zaměstnavatel uplatnit plný nárok na odpočet DPH při pořízení automobilu (či ze splátek operativního leasingu). Následně musí odvádět DPH z ceny, za kterou automobil zaměstnanci pro jeho soukromé účely poskytl. Po peripetiích z počátku roku 2010 zákon o daních z příjmů nezařazuje zaměstnance do okruhu osob spřízněných, a není tedy v tomto smyslu nutno provádět žádnou zvláštní úpravu základu daně.

Daňově uznatelné náklady u právnických osob

Také pro účely daně právnických osob nejsou zaměstnanci považováni za osoby spřízněné. Za běžných podmínek by proto měly být veškeré náklady spojené s vozidlem považovány za daňově uznatelné. Výnosy od zaměstnanců za poskytnutí vozidla pak samozřejmě představují zdanitelný příjem zaměstnavatele. Čtěte více: Náklady právnických osob po novele zákona o daních z příjmů

Mám zvolit úplatné či bezúplatné poskytnutí automobilu?

Jan Molín: „V tomto případě je daňový postup takový, že v případě, že je vozidlo poskytnuto bezplatně, vzniká zaměstnanci nepeněžní příjem ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla včetně DPH. V případě, kdy je vozidlo poskytnuto úplatně (nikoliv tedy jako zaměstnanecký benefit), znamená to, že zaměstnavatel má zdaňovaný výnos ve výši úplaty za poskytnutí takového vozidla. Přitom je však nutné zdůraznit, že úplata by měla být na úrovni ceny obvyklé.Jinými slovy záleží tedy na konkrétních podmínkách, co bude pro zaměstnavatele výhodnější, zda tedy poskytne vozidlo bezúplatně či úplatně. Obě tyto formy mají odlišná daňová specifika.“

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).