Hlavní navigace

Až 2000 nevidomých OSVČ bude vyňato z EET. Další výjimky už nebudou, říká Pilný

7. 7. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ministerstvo financí se rozhodlo využít možnost, kterou vládě dává zákon, a navrhlo nařízení vlády, které některé zdravotně postižené OSVČ dočasně vyjímá z EET.

Celkově by se mohlo jednat až o 2 tisíce OSVČ, které jsou buď prakticky nevidomé nebo hluchoslepé. Jak ale zároveň tvrdí ministr Ivan Pilný, jde o poslední výjimku a žádné další již nebudou.

Bude potřeba mít příslušný průkaz ZTP/P

Ministerstvo financí poslalo před dvěma týdny do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, které dočasně vylučuje některé tržby z elektronické evidence tržeb. Konkrétně se jedná o prakticky nevidomé a hluchoslepé fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby.

Kdo daný průkaz s uvedeným postižením nemá, daným postižením trpí a chce, aby se ho EET netýkala, musí o průkaz požádat na příslušném úřadu práce. Specifikace typu postižení symbolem se na průkazu uvádí nebo neuvádí na přání žadatele. Je tedy možné, že v současné době existují podnikající zdravotně postižené osoby s průkazem bez symbolu. I tato osoba pro účely prokázání naplnění podmínek vynětí však může na základě platného posudku lékařské posudkové služby požádat o vydání nového průkazu se symbolem označujícím tento konkrétní druh postižení, píše se v důvodové zprávě.

Kromě vlastnictví průkazu ZTP/P navíc nařízení stanovuje i další podmínky. Aby mohli být hluchoslepí a nevidomí podnikatelé z EET vyloučení, musí podnikat bez zaměstnanců a spolupracujících osob, nesmí být společníkem společnosti podle občanského zákoníku a právě oni musí být ti, kdo přijímá tržby. „Navrhovaný rozsah vynětí byl nastaven a i s ohledem na minimalizaci rizika možného zneužití tohoto vynětí za účelem vyhnutí se evidenci tržeb formou účelového zneužívání nevidomých osob např. formálním přepisováním firem na nevidomé apod.,“ vysvětluje ministerstvo financí v důvodové zprávě.

Na nevidomé není EET přichystané

Důvodem pro vyloučení nevidomých a hluchoslepých z EET je fakt, že pro tyto osoby není řešení evidence tržeb, které vyžaduje zákon, dostatečně přístupné. Jednak totiž informační systém EET nesplňuje dostatečně podmínky přístupnosti a jednak pro tuto skupinu podnikatelů dosud neexistují vhodná pokladní zařízení.

Aby se podnikatel mohl do EET zapojit, musí nejprve požádat o autentizační údaje, prostřednictvím kterých se následně přihlásí do webové aplikace Elektronické evidence tržeb. Zde musí podnikatel zadat veškeré relevantní údaje o svých provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby. Zároveň má poplatník povinnost oznámit prostřednictvím webové aplikace změnu údajů o provozovnách, a to do 15 dní ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká.

Webová aplikace Elektronická evidence tržeb ve stávající podobě nesplňuje zcela všechny podmínky přístupnosti stanovené § 5 odst. 2 písm. f) zákona o informačních systémech veřejné správy a nevidomým a hluchoslepé tak diskriminuje.

Kromě problému na straně finanční správy však existuje problém i na straně poskytovatelů pokladních řešení. Aktuálně totiž není k dispozici odpovídající nabídka plně přístupných, funkčních a uživatelsky odzkoušených technických řešení, která by vyhovovala principům práce těžce zrakově postižených osob a umožňovala tak jejich bezproblémové zapojení se do systému evidence tržeb.

Firmy mají smůlu

Co se týče právnických osob, které zaměstnávají hluchoslepé či prakticky nevidomé, těch se výjimka netýká. Podle ministerstva mohou evidenci tržeb vyřešit zaměstnáním jiné osoby, např. s jiným typem postižení, pro účely evidence. Uvedené mj. vyplývá i z pracovněprávních principů, dle kterých zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci práci podle jeho schopností, možností a kvalifikace. S ohledem na specifikum právnických osob zaměstnávajících zdravotně znevýhodněné osoby lze konstatovat, že zaměstnání další osoby pro tyto účely není spojeno s významnějšími náklady, neboť na zaměstnání osob se zdravotním postižením mají právnické osoby významné příspěvky ze strany úřadu práce, uvádí se v důvodové zprávě.

Podle odhadů Národní rady osob se zdravotním postižením a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se vynětí z EET dotkne 1000 až 2000 podnikatelů. Převážné většiny z nich se má týkat až třetí a čtvrtá vlna evidence, které startují 1. března 2018 nebo 1. června 2018.

Vynětí bude jen dočasné

Jak se navíc dále upřesňuje, půjde jen o dočasné vynětí. Nařízení vlády má být zrušeno, jakmile budou všechny překážky v přístupnosti k informačním systémům a technickým zařízením odstraněny. Pro účel jasného vymezení časové působnosti bylo konstatováno, že nařízení vlády v tomto ohledu pozbude platnosti, bude-li prokazatelné, že evidence tržeb byla v obou uvedených aspektech technicky zpřístupněna, upřesňuje se důvodová zprávě.

Výjimka tedy bude platit do té doby, než

  • dojde k plnému zpřístupnění příslušných informačních systémů, zejména webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ale i Daňového portálu, který slouží mj. právě pro přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb,
  • budou na trhu dostupná taková řešení, která budou svými funkcionalitami přizpůsobena pro práci těžce zrakově postižených podnikatelů, s tím, že za účelem zajištění principu technologické neutrality a dostupnosti musí být variant technického řešení více. Nezbytná je také možnost odpovídajícího zaškolení těžce zrakově postižených podnikatelů pro práci s těmito technologiemi.

Ministerstvo financí bude pravidelně vyhodnocovat, zda jsou tyto dva technické požadavky splněny, a v okamžiku, kdy tyto důvody pominou, předloží vládě návrh na zrušení vynětí z EET.

Poslední výjimka, tvrdí Pilný

Vzhledem k tomu, že jednání ohledně výjimky probíhala se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP), tyto organizace finální podobu nařízení vítají.

Cílem SONS je, aby elektronická evidence tržeb nezhoršovala možnosti pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením. Proto vítáme předložený návrh, který řeší problémy s nepřístupností EET pro velké profesní skupiny těžce zrakově postižených živnostníků, jako jsou například maséři, ladiči pian a mnozí další, komentoval Jan Šnyrych, předseda Pracovní skupiny pro přístupnost webu a aplikací pro nevidomé SONS.

Brand24

Národní rada osob se zdravotním postižením vítá aktivní přístup Ministerstva financí ČR při řešení problémů se zavedením EET u podnikatelů s těžkým zrakovým postižením. Jsme rádi, že nebude díky tomu v řadě případů docházet k avizovanému ukončení podnikání, připojil se Jiří Vencl, místopředseda NRZP.

I samotný ministr financí pak označil vynětí za rozumné a opodstatněné. Zároveň však jedním dechem dodal, že jde o zcela výjimečný případ a žádné další výjimky následovat nebudou. Rozhodně ne za mého působení, uzavřel Ivan Pilný.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).