Hlavní navigace

Berňák žádal detaily o svatební hostině i po manželech, kteří měli hostinu doma

9. 10. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek
Server Podnikatel.cz zjistil, že výzvy ohledně poskytnutí údajů o svatební hostině přišly skoro stovce novomanželů, a to i těm, kteří měli hostinu doma.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj totiž zvolil metodu „kobercového náletu“ a na základě údajů z matrik rozeslal výzvy o poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům, kteří měli svatební obřad na adrese určité restaurace, a také novomanželům, kteří měli svatební obřad v konkrétní den i v obřadní síni obecního/městského úřadu. Odborníci se jednoznačně shodují, že šlo o nezákonný postup.

Řekněte nám detaily o svatební hostině, žádal berňák

Server Podnikatel.cz upozornil na konci července na postup olomouckého finančního úřadu, který poslal novomanželům na Přerovsku výzvu, aby mu poskytli informace a doložili listiny, které se týkaly jejich svatební hostiny. Konkrétně žádal úřad o tyto věci:

  1. Informace o tom, kde se konala svatební hostina, popřípadě kde byli ubytováni svatební hosté v den konání svatby.
  2. Informace o počtu svatebních hostů na svatební hostině.
  3. Informace o tom, jakým způsobem probíhalo vyúčtování svatební hostiny. Zda byla vystavena faktura, daňový doklad, případně příjmový doklad nebo stvrzenka na převzetí finanční hotovosti, případně doklad o zaplacení. Jak byla svatební hostina placena (hotově, bankovní účet). V případě, že by manželé neměli k dispozici žádné z uvedených dokladů, žádal úřad aspoň o sdělení přibližné částky, kterou hostina stála.
  4. Informace o tom, zda byla zaplacena záloha na svatební hostinu, popřípadě v jaké výši, k jakému datu, jakým způsobem byla záloha zaplacena. Zda na zálohu byl vystaven doklad, případně příjmový doklad nebo stvrzenka převzetí finanční hotovosti. V případě, že byl doklad vystaven, žádal úřad o jeho doložení. V opačném případě, pokud by neměli doklad, měli aspoň sdělit přibližné datum a částku.

Tyto vyžadované údaje měli manželé poslat do 15 dnů. Finanční úřad dále v odůvodnění uvedl, že má na tyto informace právo dle § 57 odst. 1 daňového řádu písm. d), dle kterého mají osoby, které získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní, povinnost na vyžádání správce údaje poskytnout. Z odůvodnění výzvy bylo zřejmé, že finanční úřad měl pochybnosti o tom, zda byla tržba za svatební hostinu řádně zdaněna a nahlášena v rámci EET.

Čtěte více: Berňák žádal po manželech, aby mu kvůli #EET poskytli detaily o svatební hostině

Schillerová popřela sama sebe

Ačkoli finanční správa tvrdila, že je tento postup v pořádku, odborníci upozorňovali, že výzva neměla oporu v zákoně. Podle nich totiž novomanželé nejsou osoby, které by během svatební hostiny „získávaly jiné údaje nezbytné pro správu daní“. Názor daňových poradců přitom potvrzoval i odborný komentář k daňovému řádu, který sepsal sedmičlenný tým autorů pocházejících z rozhodujících skupin odborné veřejnosti – tří soudců Nejvyššího správního soudu, autora nového zákona, akademika, zaměstnance daňové správy i daňového poradce. V něm se upřesňuje, že „osobami, které získávají jiné údaje, jež jsou však nezbytné pro správu daní, mohou být např. osoby evidující údaje o ubytovaných osobách, evidující technické prověření automobilů apod." Není bez zajímavosti, že jedním z autorů komentáře je nynější ministryně financí Alena Schillerová.

Jenže právě Alena Schillerová před dvěma týdny postup finanční správy podpořila a v odpovědi na interpelaci uvedla, že finanční úřad mohl údaje po novomanželích vyžadovat, protože svatebčané si objednali zajištění svatební hostiny a za tuto službu zaplatili.

Čtěte více: Schillerová schvaluje postup berňáku, který chtěl detaily o svatební hostině

Výzva došla i manželům, kteří měli hostinu doma

Jak však zjistil server Podnikatel.cz, výzva o poskytnutí údajů o svatební hostině došla i novomanželům, kteří svatební hostinu měli doma. Žádnou svatební hostinu si tak neobjednávali a ani neplatili. Výzva mi také přišla. Hostinu jsme měli čistě v kruhu rodinném, tudíž jsme žádnou restauraci ani nepotřebovali a vše si chystali sami. Tak jsem úřadu napsala, jak to vlastně probíhalo. Že bylo na obřadu tolik a tolik lidí, jídlo jsme si kupovali sami a hostina (tedy spíš odpolední raut) byl doma, uvedla serveru Podnikatel.cz čtenářka, které výzva také přišla a která si nepřála být jmenována.

Důvodem, že výzvy došly i novomanželům s domácí hostinou, je fakt, že finanční úřad zvolil formu „kobercového náletu“. Finanční úřad totiž oslovil zhruba 10 matričních úřadů v obcích v blízkém okolí restauračního zařízení daňového subjektu, u něhož vznikly pochybnosti o dodržování zákona o evidenci tržeb, aby mu poskytly informace o všech novomanželích, kteří se brali v určité dny. Finanční úřad pro Olomoucký kraj zaslal dle § 57 odst. 1 písm. a) daňového řádu městu výzvu, ve které požadoval sdělení ke konkrétním 7 dnům z roku 2017, a to zda byly konány sňatečné obřady a žádal o sdělení osobních dat sezdaných osob. Na výzvu jsme dne 13. 6. 2018 požadované sdělili, konkrétně se jednalo o 6 dnů a 27 manželských párů, uvedla serveru Podnikatel.cz Jitka Kočičová, vedoucí přerovské matriky.

Samotný Finanční úřad pro Olomoucký kraj se pak následně obrátil s výzvou v případě jednoho daňového subjektu na ty novomanžele, kteří měli svatební obřad na adrese určité restaurace. Jenže to nebylo vše. Šetření ohledně dodržování povinností při evidenci tržeb se netýká pouze jednoho restauračního zařízení. V dalším případě se tak výzva mohla týkat novomanželů, kteří měli svatební obřad buď v určitém restauračním zařízení, nebo v konkrétní den i v obřadní síni obecního/městského úřadu. Do konce září bylo odesláno celkem 95 výzev novomanželům, upřesnila serveru Podnikatel.cz Zuzana Žabčíková, mluvčí olomouckého finančního úřadu. Výzva tak došla i novomanželům, kteří měli hostinu doma, protože úřad měl jen informaci, že měli v daný den svatbu.

Postup úřadu byl podle odborníků nezákonný

Co se týče postupu finančního úřadu, odborníci se shodují, že byl protiprávní. Pokud úřad oslovil paušálně všechny, kteří měli ve vybraném období svatbu, pak jde ze strany úřadu o jednoznačné pochybení. Správce daně nemůže oslovit každého, kdo by mohl být ve vytyčeném období v restauraci, tento způsob by pak mohl poskytovat právo na oslovení všech osob, protože bez ohledu na svatbu či v opačném případě oslavu narozenin či výročí apod. by mohl oslovit každého. Správce daně takovou pravomoc nemá, soudy opakovaně rozhodly, že nemohou nadmíru a nedůvodně zneužívat svého postavení, vysvětlil právník Jiří Matzner.

S tím, že finanční úřad postupoval nezákonně, souhlasí i Michal Hanych, vlastník společnosti SimpleTax, který se specializuje na spory s finančními úřady. Jestliže použili takto kobercový nálet, jednoznačně nepostupovali zákonně. § 5 odst. 3 DŘ jednoznačně říká, že správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní. Samozřejmě se jedná o projev jedné ze zásad správy daní, zásadu přiměřenosti, která je poměrně obecná. Správce daně má pak pocit, že zásady může rovnou přeskočit a ignorovat je, upozornil Michal Hanych, podle kterého je nepřípustné, aby měl správce daně zákonem uloženou možnost dotazovat se náhodných lidí na jejich čistě soukromé záležitosti.

ebf 24 - tip duben

Odborníci navíc i nadále odmítají původní výklad finanční správy, že novomanželé (zákazníci restaurace) byli osobami dle § 57 odst. 1 písm. d) daňového řádu, protože by se pak správce daně mohl dotazovat kohokoli a kdykoli. Takový precedens je velmi nebezpečný. Z finanční správy by se mohla stát nejmocnější instituce ve státě. Již dnes jsme svědky, kdy tato instituce chce v podstatě řídit stát, určovat fungování obchodních vztahů, prostě ovládat hospodářskou činnost. Tomu je zapotřebí zabránit za každou cenu, protože dříve nebo později by to vedlo k hospodářskému kolapsu, doplnil advokát Jiří Vaníček.

Stejný názor má i Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR, podle kterého nelze tezi finanční správy o využití § 57 odst. 1 písm. d) daňového řádu v žádném případě přijmout. Potom by se v obdobné situaci ocitli maturanti na maturitním večírku, sedmdesátiletí dědečkové a babičky na srazu po padesáti letech po maturitě nebo sklíčení příbuzní na smuteční hostině po pohřbu. Výklad finanční správy je příliš extenzivní a jeho absurdita je na první pohled zřejmá, uzavřel Hajdušek.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).