Hlavní navigace

Být či nebýt plátcem daně z přidané hodnoty?

1. 10. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Stát se dobrovolným plátcem DPH a nárokovat v pravidelných intervalech odpočet daně za nakoupený materiál nebo zboží je sice lákavá myšlenka, ne vždy však uskutečnitelná. Registraci k DPH je nutné dobře zvážit.

Být či nebýt plátcem DPH, to je otázka, kterou si klade nejeden podnikatel. Odpověď však není jednoznačná. Záleží na celé řadě faktorů, jež rozhodnutí podnikatele stát se dobrovolným plátcem daně z přidané hodnoty, ovlivní. Zcela jistě také na situaci, v jaké se konkrétní podnikatel nachází. Dobrovolné „plátcovství“ může být totiž pro někoho výhodné, dokonce velmi výhodné, jiným přinese jen zvýšenou administrativní zátěž, snížení zisku nebo nezbytné zdražení cen. Čtěte více: Daňová evidence u plátce DPH

Dobrovolný nebo povinný plátce DPH

Předně je třeba si uvědomit rozdíl mezi dobrovolným a povinným plátcem DPH. Dle § 4 zákona o dani z přidané hodnoty je plátcem DPH osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 milion Kč. Osobu povinnou k dani se přitom rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, tj. mimo jiné soustavnou činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby nebo činnosti podle zvláštních předpisů, např. lékaři, právníci, architekti, umělci, vědci atd.

Jestliže osoba povinná k dani přesáhne stanovený obrat, stává se povinně plátcem daně z přidané hodnoty od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž tento limit překročila. Přihlášku k registraci je nutné podat do patnácti dnů po skončení měsíce, v němž byl stanovený limit obratu překročen. O zrušení registrace může plátce mimo jiné požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného v rozhodnutí o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč, sděluje Tomáš Pacovský, daňový konzultant APOGEO. Dodává, že správce daně je oprávněn zrušit registraci, pokud plátce neuskutečnil bez oznámení důvodů po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců žádné plnění. Čtěte více: Obrat vyšší než 1 milion? Stáváte se plátcem DPH

Rozumíte problematice DPH?

Výhody a nevýhody plátce DPH

Registrace k DPH je nejvíce výhodná pro podnikatele, kteří nakupují zboží nebo služby rovněž od plátců DPH, protože si mohou odečíst daň na vstupu. Cena nákupu se jim potom snižuje o zaplacené DPH. Ovšem, je třeba si uvědomit, že i konečná cena výrobku nebo služby bude o DPH na výstupu vyšší. Od roku 2010 si navíc o vrácení daně z přidaného hodnoty mohou žádat už jen elektronicky. Tuto změnu přinese novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou v úterý schválili poslanci v prvním čtení. Čtěte více: Daň v prvním roce podnikání a kdy být plátcem DPH

Jestliže uskutečněné výdaje podnikatele převýší jeho příjmy, nastává nadměrný odpočet. To znamená, že v celkovém součtu finančnímu úřadu neodvádíme DPH, ale naopak on „vrací“ peníze nám, upřesňuje Tomáš Pacovský.

Dobrovolné plátcovství je vhodné zvážit i při kombinaci vyšších sazeb DPH na vstupu oproti nižší sazbě na výstupu. Tito podnikatelé mají jednoznačnou výhodu, protože prodávají zboží nebo poskytují služby, na které se uplatňuje snížená sazba DPH. Na vstupu je uplatněna DPH ve výši 19 %, ale na výstupu se odvede jen 9 %. Plátci tím logicky vzniká nadměrný odpočet daně.

Nevýhodou je samozřejmě zvýšená administrativní náročnost. Povinností plátce DPH je podávat v pravidelných intervalech daňová přiznání. K tomu je potřebná pečlivá evidence všech daňových dokladů a rozšíření daňové evidence o evidenci k DPH.

školení červen - novinky

Chybným rozhodnutím by bylo dobrovolné plátcovství u podnikatelů, kteří nakupují výrobky nebo služby od neplátců DPH poskytují tyto výrobky či služby dále opět neplátcům DPH. Jestliže by měl podnikatel za odběratele pouze neplátce, například konečné spotřebitele, pak by zřejmě dobrovolná registrace nebyla výhodná. Podnikatel by si sice mohl uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, ale současně by na výstupu zdaňoval celou prodejní cenu, tedy včetně jeho marže. V konečném důsledku by to vedlo k vyšší ceně, než kdyby plátcem DPH nebyl, uvedl pro Podnikatel.cz JIŘÍ MOLÍN, daňový analytik společnosti MIVO.Tuto situaci vysvětluje Tomáš Pacovský příkladem:

Paní Nováková podniká jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti kadeřnických a vlasových služeb a je dobrovolně registrována k DPH. Provozovnu má pronajatou sice od plátce daně, ale v souladu s § 56 ZDPH je nájemné osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet a smluvní strany se nedohodli na uplatňování daně na nájemné. Paní Nováková dále nakupuje vlasovou kosmetiku od maloobchodního prodejce, který není plátcem DPH. V tomto případě je paní Nováková z hlediska DPH v nevýhodné pozici, neboť musela zdražit své služby o 19 % (zákazníci jsou téměř vždy neplátci DPH), které představuje DPH, jež musí jako plátce odvést finančnímu úřadu.

Před rozhodnutím pečlivě počítejte

Rozhodnutí stát se dobrovolným plátcem DPH je třeba dobře zvážit a pokud možno i předem propočítat. Podnikatel si musí uvědomit, zda bude nakupovat převážně od plátců či neplátců DPH a kdo jsou jeho koneční zákazníci. Plátcem DPH může být za splnění potřebné evidence dokonce i podnikatel, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů. I tady je však nutné si uvědomit, zda výhody plátcovství nakonec nepřevýší náklady spojené s vedením evidence k DPH. Čtěte více: Výdaje v paušální výši může uplatnit i plátce DPH

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).