Hlavní navigace

Daňová evidence u plátce DPH

20. 7. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Deník příjmů a výdajů je podkladem podnikatele pro určení základu daně z příjmů. Z deníku ale nelze určit povinnost odvodu DPH. Z hlediska DPH není rozhodující samotná úhrada, ale rozhoduje datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Podnikatel, který je plátcem DPH, nemá automaticky povinnost vést účetnictví. Plátce DPH může vést i daňovou evidenci, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl částku 25 miliónů korun.

V daňové evidenci je hlavním podkladem pro stanovení výše základu daně z příjmů deník příjmů a výdajů. Pro stanovení daňové povinnosti k DPH ale deník nepostačuje. Podnikatel za tímto účelem vede pomocnou evidenci k DPH. Do deníku příjmů a výdajů se zapisuje v případě pohybu peněz. Uskutečnění platby není z hlediska DPH rozhodující, u DPH rozhoduje datum uskutečnění zdanitelného plnění.

V současné době jsou platné dvě sazby DPH. Základní sazba 19 % a snížená sazba, která je 9 %.

Čtěte více: Velká novela zákona o DPH pod lupou

Podnikatel – plátce DPH

Plátcem DPH je právnická nebo fyzická osoba, která se registruje u finančního úřadu. Plátcem se podnikatel stává dobrovolně, na základě vlastní žádosti nebo povinně ze zákona. Povinně se registrují podnikatelé především z důvodu překročení obratu. Obrat se sleduje za nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud obrat přesáhne částku 1 miliónu korun, stává se podnikatel plátcem DPH.

Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace

Kritérium obratu je nejdůležitější a také nejznámější podmínkou, která vede k registraci k DPH. Dalším důvodem, kdy se podnik stává plátcem DPH, je pořizování zboží ze států Evropské unie. Plátcem se stává podnikatel, který pořídí zboží z EU za kalendářní rok v hodnotě 326 000 Kč.

Plátce DPH má nárok na odpočet DPH při nákupu majetku a služeb. Při prodeji musí plátce DPH odvádět z tržeb finančnímu úřadu daň. Plátce je povinen vést záznamy o základu daně, výši DPH a datu zdanitelného plnění. Podkladem pro evidenci DPH jsou daňové doklady.

DPH a daňová evidence

DPH neovlivňuje základ daně z příjmů. Z toho vyplývá, že podnikatel, který není plátcem DPH a plátce DPH budou mít odlišně vedený deník příjmů a výdajů.

Anketa

Vykládají si podnikatelé zákony po svém?

Podnikatel, který není plátce DPH

Podnikatel – neplátce DPH zakalkuluje DPH, kterou zaplatí při nákupu do ceny zboží či služeb. Daň tedy navyšuje pořizovací cenu majetku nebo náklady na provoz. DPH při prodeji podnikatel, který není plátcem DPH, nepočítá a také neeviduje.

Podnikatel, plátce DPH

Na druhou stranu, podnikatel plátce má při nákupu nárok na odpočet daně, která je obsažena v zaplacené ceně. Při nákupu eviduje takzvaná přijatá zdanitelná plnění, eviduje DPH na vstupu. Plátce DPH prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který při nákupu vystavil prodejce, také plátce DPH.

Čtěte více: Změny v daňových dokladech po novele DPH

Při prodeji zboží, výrobků nebo pokud podnikatel poskytuje služby, připočítá k účtované ceně daň z přidané hodnoty.

V deníku příjmů a výdajů se přijatá i zaplacená DPH eviduje jako příjem nebo výdej, který neovlivní základ daně z příjmů. DPH nemá vliv na zisk.

Příklad zapisování DPH do deníku příjmů a výdajů

V červenci 2009 podnikatel uskutečnil tyto hospodářské operace:
  1. Nakoupil v hotovosti zboží za 11 900 Kč, vč. 19 % DPH.
  2. Podnikatel nakoupené zboží prodává s 20% obchodní marží.
Řešení – podnikatel není plátcem DPH
Text Finanční prostředky Příjmy Výdaje
PŘÍJEM VÝDAJ daňové nedaňové daňové nedaňové
Nákup 11 900 Kč 11 900 Kč
Prodej 14 280 Kč 14 280 Kč

Podnikatel, který není plátce DPH nakoupí s daní, ale cenu nerozpočítává. Zboží má nákupní cenu 11 900 Kč. Při prodeji si přidává na zboží marži – obchodní přirážku. Cena při prodeji se vypočítá jako nákupní cena navýšená o 20 %.

Cloud 22 temata

Řešení – podnikatel je plátcem DPH
Text Finanční prostředky Příjmy Příjmy nedaňové Výdaje Výdaje nedaňové
PŘÍJEM VÝDAJ daňové DPH ostatní daňové DPH ostatní
Nákup 11 900 Kč 10 000 Kč 1 900 Kč
Prodej 14 280 Kč 12 000 Kč 2 280 Kč

V deníku plátce DPH jsou pro přehlednost rozděleny nedaňové příjmy a výdaje na DPH a ostatní. DPH při nákupu a prodeji neovlivní základ daně z příjmů, proto se řadí mezi nedaňové položky.

Zásady zápisu DPH v deníku:
DPH při nákupu (DPH na vstupu) se do deníku zapíše jako výdaj, který neovlivní základ daně.
DPH při prodeji (DPH na výstupu) se do deníku zapíše jako příjem, který neovlivní základ daně.
Odvod DPH ani vrácení nadměrného odpočtu DPH neovlivní základ daně.

Pomocná evidence k DPH

Přiznání k DPH se podává za zdaňovací období, kterým může být kalendářní čtvrtletí nebo měsíc. Z hlediska Zákona o DPH není plně rozhodující uskutečnění samotné platby, ale datum uskutečněného zdanitelného plnění, které je uvedeno na daňovém dokladu, v praxi je to nejčastěji faktura. To však nelze plně zachytit v deníku příjmů a výdajů. Z tohoto důvodu vede podnikatel pomocnou evidenci k DPH, která odpovídá daňovým předpisům.

Ukázka pomocné evidence k DPH
Přijatá zdanitelná plnění
Přijatá zdanitelná plnění (vstupy – nákupy) Snížená sazba DPH 9 % Základní sazba DPH 19 %
Cena bez DPH DPH Cena bez DPH DPH
Uskutečněná zdanitelná plnění
Uskutečněná zdanitelná plnění (výstupy – prodej) Snížená sazba DPH 9 % Základní sazba DPH 19 %
Cena bez DPH DPH Cena bez DPH DPH

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).